Toggle

Ние предлагаме данъчни услуги за нерезиденти във Великобритания

Регистрирайте се тук
error image

Не бързaйте!

Пропуснали сте нещо! Моля, попълнете го, за да продължим нататък!

Внимание- забравили сте да попълните някое от полетата и сте въвели погрешно {[field_name]}. Моля, коригирайте, за да продължите!

Внимание! Използвали сте грешен формат за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} в посочения формат, за да продължите!

Внимание- не сте използвали латински букви за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} с латински букви, за да продължите!

Данъчен калкулатор за Великобритания

Обща сума платени данъци (приблизително)*

 

Данъчни декларации за нерезиденти във Великобритания

tax returns for uk non-residence icon

Живеете и работите във Великобритания, но сте нерезидент за данъчни цели? Данъчното облагане на резиденти и нерезиденти във Великобритания е много различно. За целта се се провежда Задължителен Тест за определяне на статута на пребиваване във Великобритания.

Тестът се отнася за 2013/14 данъчна година, а за теста за данъчните години до 2012/2013 се прилагат други критерии. Независимо от различните критерии през данъчните години обаче, Вие при всички случаи ще бъдете считан за резидент на Великобритания за данъчни цели, ако сте прекарали във Великобтритания 183 или повече дни в рамките на една данъчна година.

Следните фактори също могат да повлияят на Вашия статут:

 • Къде е домът Ви и дали притежавате собственост във Великобритания
 • Дали работите във Великобритания или в чужбина
 • Дали имате семейство и други роднински връзки във Великобритания
 • Колко време прекарвате в Обединеното кралство в сравнение с времето, прекарано в други държави
 • Дали сте пребивавали във Великобритания през предходните данъчни години.

Важно е да се отбележи, че Вие имате право да получите данъчни облекчения като нерезидент ако сте гражданин на Великобритания или на Европейското Икономическо Пространство (ЕЕА). Необлагаемият минимум от £11,850 за 2022/23г може да се отнася за всички източници на доходи във Великобритания, които има данъкоплатеца.

На нерезидентите за данъчни цели често се налага да подтвърждават статута си чрез подаването на данъчна декларация. Ако не сте сигурни дали трябва да подадете данъчна декларация, taxback.com ще провери Вашият статут и ще Ви информира за резултата. Ние ще проверим дали сте надплатили данъци и ако е така, ще Ви съдействаме да ги възстановите.

Полезна данъчна информация за нерезиденти във Великобритания

Man Picture
 • Вашият статут на пребиваване в друга държава няма значение за определяне на статута Ви на пребиваване за данъчни цели във Великобритания.
 • Възможно е да бъдете резидент за данъчни цели в две държави едновремено.
 • Най-общо казано, ако сте резидент във Великобритания, дължите данъци върху доходите си от всички точки по света за периода, през който сте резидент във Великобритания.
 • Ако сте със статут на нерезидент, Вие дължите данъци върху работната заплата, получена от работодател във Великобритания, или върху други доходи във Великобритания като лихви от банкови сметки във Великобритания, дивиденти във Великобритания и доходи от наем от имоти във Великобритания.
 • Вие имате право да получите данъчни облекчения като нерезидент ако сте гражданин на Великобритания или на Европейското Икономическо Пространство (ЕЕА).
 • Необлагаемият минимум от £11,850 за 2022/23г. се отнася за всички източници на доходи на данъкоплатеца от Великобритания. По тази причина на нерезидентите за данъчни цели често се налага да подтвърждават статута си чрез подаването на данъчна декларация. Не забравяйте, че във Великобритания данъкоплатецът е длъжен да се свърже с HMRC и да заяви попълването и подаването на данъчна декларация.

Определянето на статута Ви като резидент или нерезидент може да е трудно, за това се нуждаете от съвет във Вашия конкретен случай.

Тълкуването на данъчна материя е сложна задача, особено когато трябва да се определи дали сте със статут на резидент във Великобритания или не. Когато подадете заявлението си в taxback.com, наш данъчен консултант за Великобритания ще обсъди Вашия конкретен случай. Той ще потвърди от колко време сте във Великобритания, какъв вид работа извършвате и къде плащате данъците си. Има вероятност да се възползвате от някои данъчни облекчения, които ние ще се погрижим да получите.
Научете повече

Предпочитате да говорите с нас?

Прегледайте страницата ни с контакти, за да откриете най-близкия до Вас офис

World Map

Примери от практиката на Taxback.com с данъчни декларации за нерезиденти

Данъчни декларации за не-резиденти- примери в действие

 • Customer Avatar
  Mrs. S.

  Mrs S left the UK permanently to move to South Africa. This meant that she became UK non resident from the date of her departure. Mrs S's only source of UK income was bank interest arising on the savings in her UK bank account.

  As bank interest in the UK is normally paid out after 20% tax has been deducted, we were able to help Mrs S reclaim this tax because the bank interest fell under her personal allowance.

  Because she didn’t expect a tax liability in the future either, we were also able to advise her to complete Form R85 so that the UK bank will pay her on a gross basis going forward.

  Alternatively, Mrs S, could have considered moving the funds offshore to eliminate UK tax.

 • Customer Avatar
  Mr. R.

  Mr R, a Belgian national, was working for a UK company, on their payroll and having full PAYE tax applied to his earnings.

  However, Mr R's role was an international one and therefore he spent little time actually visiting or working in the UK. Mr R was correctly taxable on the income that related to the days he physically worked in the UK but because did not spend enough time in the UK to trigger residency, we were able to exclude the income related to his overseas business trips from his UK tax liability and thus reclaim a portion of his PAYE.

  When Mr R received a termination payment from the UK company, we were pleased to advise him of a special rule - 'foreign service relief' which meant that Mr R's complete termination payment could be excluded from UK tax (even though a portion of it would have been calculated in respect of UK service). This meant that all the tax that was deducted on it could be reclaimed.

 • Customer Avatar
  Mr. & Mrs. H.

  Mr and Mrs H left the UK indefinitely to move to Australia same time ago. They retained their UK property and let it out to tenants.

  Where a property is let by a landlord who goes abroad for six months or longer, tax at 20% must be withheld from the rent. However, this may not be the final liability, as a taxpayer can deduct a number of expenses through a tax return when determining the profit, including attributable mortgage interest, water rates, the cost of maintenance, repairs, insurance and management and a flat rate 10% allowance of rents for 'wear and tear' if the property is let furnished.

  We explained this to Mr and Mrs H and performed the relevant calculations. Because their net profit was below the personal allowance, we were able to file tax returns going back 4 years for them to reclaim the non- resident landlord tax. We were also happy to assist them to complete HMRC’s form NRL1 to receive the rental payments in full going forward.

 • Customer Avatar
  Mr W

  Mr W is a Danish national. He usually works for a Danish company but was sent to work on a UK project - building a wind farm in a section of the North Sea.

  Mr W had filed a UK tax return declaring the earnings related to his UK windfarm wor, assuming this was the correct and proper thing to do. However, when we looked into his case he found that he lived on a floating hotel for the duration of this project. This hotel was outside the UK territorial water limit. Furthermore, the wind farm was actually in international, not UK, waters.

  We were therefore able to reverse the initial tax return and send in an amendment restating Mr W's position as that of a non resident with no UK source income and claiming back all the UK taxes that Mr W had paid on his ‘UK’ employment earnings.

 • Customer Avatar
  Mr C

  Mr C worked as a teacher in the UK for many years but retired to New Zealand. Mr C was receiving a substantial teacher's pension from the UK (more than the personal allowance), which had tax at source applied to it.

  As a New Zealand tax resident, he is taxable on his worldwide income there, so Mr C also had to include his UK pension in his New Zealand tax return. However, due to his circumstances in New Zealand and the rules regarding pensions, little New Zealand tax, if any, was due on it.

  The UK has a double tax treaty with New Zealand. One of the functions of the treaty is to prevent double taxation by allowing only one country to tax a source of income. In the case of Mr C's pension - this was New Zealand.

  We were therefore able to make a submission to HMRC to reclaim the UK tax withheld at source and put in place a mechanism so that Mr C's pension could be paid to him in the future free from UK tax at source. operated on it.

 • Customer Avatar
  Mr T

  Mr T, a Turkish national, worked for a couple of months in the UK and received an unexpected P800 tax calculation from HMRC shortly after he left.

  HMRC said that because he was a non EU national and he hadn’t spent enough time in the UK to become ‘resident’ he was not entitled to the personal allowance and was liable to UK tax at 20% on the first portion of his income.

  As the payroll had actually given him the benefit of the personal allowance in his wage packet, the HMRC tax calculation actually showed that Mr T owed money back to HMRC. We were able to advise Mr T that under the UK/Turkish double tax treaty, he is actually entitled to the UK personal allowance provided he is a national and tax resident of Turkey. As soon as Mr T obtained a Turkish tax residency certificate, we sent this to HMRC and asked them to issue another P800 tax calculation. Mr T actually ended up being owed a nice tax refund by HMRC.

 • Customer Avatar
  Mr B

  Mr B, a UK national, lived in the UK all his life before retiring to France some time ago. Mr B was unable to sell his UK property before leaving for France due to the depressed housing market.

  Several years later, he found a buyer for his UK house but needed to know if any part of his 'gain' would be liable for UK tax considering it wasn't his principle private residence throughout the entire duration of his ownership.

  We were able to advise him that as he is selling the house whilst he is classed as non UK resident and provided he is out of the UK for five complete tax years, he will not be taxed on any gains he makes in that period - even on assets situated in the UK that were owned prior to leaving.

  We were able to help Mr B report the disposal on his UK tax return correctly and make the relevant disclosures with regards to the status of these funds.

 • Customer Avatar
  Mr V

  Mr V, a Spanish national was in the UK working for several years. His UK employer wanted him to set up and run a small office back in Spain, due to his connections there.

  Mr V left the UK to work in Spain full time and so became non resident from the date of his departure. However, he was still paid from the UK payroll for a short time after his departure as there was no mechanism set up to pay him in Euro.

  As Mr V was physically performing his duties in Spain after his departure from the UK, these were not classed as UK source duties, but Spanish duties.

  We were therefore able to file a split year tax return to reclaim the UK payroll taxes on his post departure employment income even though it was paid from the UK, by a UK company.

* Лицата, посочени в примерите, са измислени, а казусите са представени с илюстративна цел.