Toggle

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

error image

Не бързaйте!

Пропуснали сте нещо! Моля, попълнете го, за да продължим нататък!

Внимание- забравили сте да попълните някое от полетата и сте въвели погрешно {[field_name]}. Моля, коригирайте, за да продължите!

Внимание! Използвали сте грешен формат за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} в посочения формат, за да продължите!

Внимание- не сте използвали латински букви за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} с латински букви, за да продължите!

Моля, попълнете този формуляр с колкото е възможно повече подробности. Ще Ви отнеме само минута, а след 10 минути ще получите пакет с документи по и-мейла си.


Контакти

( * - задължителни полета )

Обръщение

Име*

Презиме

Фамилия*

Имейл адрес*


Телефонен номер

Tелефонна линия*

Kод на страната*

Телефонен код на града*

Мобилен код

Телефонен номер*

 

Моля, потвърдете с SMS на този номер

Дата на раждане*

calendar

Семейно положение*

Националност*

Щат*

Град*

Поради мерки за сигурност моля, изберете един от въпросите, с които можем да Ви идентифицираме при обсъждането на данъчна информация*

Отговор:*


Данни за съпруг/а

Пълно име*

Дата на раждане*

calendar

Националност*

Дата на сключване на граждански брак*

calendar

Притежава ли съпругът/ата Ви "пълна" медицинска карта?*

Съпругът/ата Ви с Вас ли живееше през данъчната година?*

Съпругът/ата Ви на трудов договор ли работеше или имаше приходи от други източници през данъчната година?*


Информация за местожителство

Винаги ли сте живели и работили в Ирландия?*

Напускали ли сте Ирландия през данъчната година по друг повод освен за кратка почивка ?*

Кога напуснахте Ирландия?*

calendar

Кога се върнахте в Ирландия?*

calendar

Беше ли заминаването Ви с цел започване на работа в чужбина на пълен работен ден?*

Кога пристигнахте за пръв път в Ирландия?*

calendar

Живеете ли в Ирландия все още?*

Били ли Сте за известно време извън Ирландия откакто пристигнахте?*

Моля, посочете причината да напуснете Ирландия*

На коя дата се върнахте в Ирландия?*

calendar

Кога напуснахте Ирландия?*

calendar

Моля, посочете причината да напуснете Ирландия*

За коя данъчна година желаете да възстановите данъци/ да подадете данъчна декларация?*

Подавали ли сте заявление за възстановяване на данъци/данъчна декларация до сега?*


Източници на доходи

Вид на трудовото отношение ?*

What type of self employment income do you have?*

Do you also have PAYE employment income?*

За колко работодатели работихте през данъчната година?*

Пазите ли платежните си документи P45/P60?*

Каква е професията Ви?*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Длъжност*

Получавали ли сте доход от други източници?*


Имате ли източници на доходи от:

Дейност като самонаето лице:*

Да

Не

Лихви/ дивиденти/ доходи от капитал*

Да

Не

Съдружия:*

Да

Не

Хонорари / Авторски права*

Да

Не

Получени социални помощи (освен детски надбавки)*

Да

Не

Доходи от чужбина (от отдаване под наем, трудови взаимоотношения, дивиденти, капиталовложения, лихви или други доходи от чужбина):*

Да

Не

Моля дайте повече информация за вида и източника на тези доходи от чужбина:*

Продажба/Придобиване на активи (имоти, ценни книжа и др.)*

Да

Не

Отдаване под наем*

Да

Не

Други доходи*

Да

Не

Моля дайте повече информация за вида и източника на тези доходи:*

Управлявате ли компания?*

Да

Не


ВАШЕТО МНЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, добавете допълнителни коментари и информация тук.

Как научихте за нашите услуги?*

Как се казва този човек?*

Какво е името на конференцията?*

Как се казва тази организация?*

Как се казва това изложение?*

Къде получихте тази брошура?*

Как се казва този човек?*

На кой сайт/търсачка в Интернет ни намерихте?*

Как се казва това списание?*

Как се казва този вестник?*

Коя радиостанция?*

Кой е този сайт?*

Коя телевизия?*


Моля, уточнете*

Моля посочете колко често бихте желали да Ви информираме:*

 

Прочетох и съм съгласен/съгласна с Oбщите Условия на Taxback.com *

Въведете символите от картинката:*