Toggle

Нашите комисиони

Taxback.com предоставя най-качествените данъчни услуги, достъпни навсякъде по света. Ние гарантираме, че ще получите най-бързо максималната законосъобразна сума възстановен данък. Нашите услуги и комисиони са доказателство за това.


Първоначалната калкулация на данъка за възстановяване е безплатна – независимо дали ще я получите онлайн, по и-мейл или по телефона и можете да се откажете от използването на нашата услуга.


След като ни пратите документите и подписаните данъчни формуляри, ние ще изготвим последваща оценка и ще преценим от какви допълнителни услуги имате нужда-като например възстановяване на изгубени платежни документи или издаване на временен социално осигурителен номер. След това ще Ви информираме колко ще струва да подадем данъчната Ви декларация. Ние начисляваме комисионата едва след като възстановената сума е вече изплатена от данъчните служби- не плащате нищо предварително. За други услуги комисионата се начислява преди изпращането на заявлението до данъчната служба. След като се регистрирате да ползвате нашите услуги, Вашият Акаунт Мениджър ще Ви разясни процеса на заплащане на комисионата.


Комисионите, които начисляваме, се плащат за услугите на местни данъчни експерти по целия свят, които гарантират, че всяко подадено от нас заявление за възстановяване на данъци е изцяло съобразено с данъчното законодателство и е за максималната възможна сума. Всички попълнени от нас данъчни декларации за САЩ са потвърдени и подадени от нашия лицензиран данъчен агент (Enrolled Agent - ЕA)- същото важи и за нашите лицензирани данъчни експерти в Австралия.


Всички наши комисиони за възстановяване на данъци сa процент от одобрената от данъчния офис сума, като в сила е минимална комисиона.


Ако подавате заявление за възстановяване на данък общ доход, моля, изберете държавата, за която желаете за възстановите данъци, за да видите съответните комисиони.

Нашите комисионни за държавите, от които възстановяваме данъци

australia tax refund fees icon Австралия

Нашите услуги и комисиони за възстановяване на данъци от Австралия зависят както от статута Ви на пребиваване, така и от времето, за което ще получите възстановения данък.

Ниска сума възстановен данък: За възстановяване на надплатени данъци за не-резиденти за данъчни цели, както и за възстановени суми под AU$150, нашата комисиона е AU$87 + такса обработка на документите

Австралийски граждани: За възстановяване на надплатени данъци за автралийски граждани нашата комисиона е фиксирана на AU$99 (с включена такса обработка на документите).

Австралийски резиденти за данъчни цели: За австралийски резиденти за данъчни цели нашата комисиона за всяка данъчна година е 9% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от $99 + такса обработка на документите.

Early Assessment: Ако вече сте напуснали Австралия и желаете да подадете заявление за възстановяване на надплатените си данъци преди края на данъчната година, нашата комисиона за ранно възстановяване за всяка данъчна година е 9% от възстановената сума+ такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от $99 + такса обработка на документите.

Възстановяване на пенсионни осигуровки: Ако окончателно сте напуснали Австралия, ние ще Ви съдействаме да възстановите надплатените си пенсионни осигуровки. За тази услуга нашата комисиона е 20% от възстановената сума + такса обработка на документите. За възстановени суми под AUD$1000 ще заплатите минимална комисиона.

Ако желаете да подадем заявление за преразглеждане на данъчната Ви декларация, нашата комисиона за подаване на документите на хартия за всяка данъчна година е 25% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от $250 + такса обработка на документите. За подаване на документите в електронен формат нашата комисиона за всяка данъчна година е 15% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от $200 + такса обработка на документите.

Комисионите за предишни данъчни години може да са различни, така че ако подавате заявление за данъчна година преди 2012, свържете се с нас в Чата на живо, за да получите информаци за Вашия конктеретен случай.

Комисионната ни за услугата набавяне на дубликати на липсващи платежни документи е AU$40 + такса за обработка на документите.

The Average Tax Refund Down Under is AU$2,600

Получете безплатна калкулация още сега
belgium tax refund fees icon Белгия

За възстановяване на надплатени данъци от Белгия нашата комисиона за всяка данъчна година е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €62.50 + такса обработка на документите.

The average tax refund from Belgium is €2,300

Получете безплатна калкулация още сега
canada tax refund fees icon Канада

Данъчни услуги за лица, които не са канадски граждани

За възстановяване на надплатени данъци от Канада нашата комисиона за всяка данъчна година е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите. Мининималната комисиона е $62.50 + такса обработка на документите.

Данъчни услуги за канадски граждани

Заплащането на комисионата става предварително, като е възможно да се начислят допълнителни комисиони за попълването на по-сложни данъчни декларации.

Подготвяне на данъчна декларация Индивидуална данъчна декларация Семейна данъчна декларация
Основни услуги (форми T4 от най-много трима работодатели на година; пенсионни осигуровки (RRSP) и основни разходи- медицински услуги, обществен транспорт; такси за обучение, служебни разходи (форми T2202 и T2200); дарения за благотворителност; студентски заем) $85 $135
Допълнителни услуги (Основни услуги + форми T4 за повече от трима работодатели (НЕ включват доходи като самонаето лице); Други източници на доходи от Канада (с изключение на доходи от инвестиции и отдаване под наем); лица на Ваша издъжка) $125 $210
Допълнителни услуги + доходи като самонаето лице $150 $270
Доходи от инвестиции и отдаване под наем $300 n/a

Ако се налага да възстановите платежни документи за данъчната си декларация за Канада, нашата такса за това е CA$ 20 за всеки документ + такса обработка на документите. Допълнителна такса от CA$ 20 + такса обработка на документите ще се прилага за повече от 20 документа.

Средният данък за възстановяване за Канада е $998

Получете безплатна калкулация още сега
denmark tax refund fees icon Дания

За възстановяване на надплатени данъци от Дания нашата комисиона за всяка данъчна година е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €62.50 + такса обработка на документите.Плащането на таксата се изисква предварително.

The average Danish tax refund is €1,200

Получете безплатна калкулация още сега
germany tax refund fees icon Германия

За възстановяване на надплатени данъци от Германия нашата комисиона за всяка данъчна година е 16.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €50 + такса обработка на документите за възстановяване на суми под 300 евро.

За подаване на заявление за детски надбавки (Kindergeld) нашата комисиона е €150

За услугата U1 нашата комисиона е €48

Комисионата се заплаща предварително

Средният възстановен данък за Германия е €1,020

Получете безплатна калкулация още сега
holland tax refund fees icon Холандия

За възстановяване на надплатени данъци от Холандия нашата комисиона за всяка данъчна година е 16.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €50 + такса обработка на документите.Плащането на таксата се изисква предварително.

The average Dutch tax refund is €910

Получете безплатна калкулация още сега
ireland tax refund fees icon Ирландия

За възстановяване на данък върху доходите от Ирландия Taxback.com начислява 10% за данъчна година + такса за обработка на сумата, одобрена от съответната данъчна служба, подлежаща на минимална такса за обработка от €40+ такса за обработка на документите.

За възстановяване на данъци под €96, Taxback.com начислява 50% от одобрената сума за възстановяване от съответната данъчна служба.

*Сложните случаи се таксуват с допълнителна фиксирана такса от €30. Те могат да включват, но не само:- искане за пенсионни вноски- иск за разноски за работа вкъщи- искане за вноски за продължаване на дохода- иск за година на раздяла- иск за година на загуба- ако сте избрани на случаен принцип от Revenue да попълните формуляр 12- ако получавате други доходи, които не са PAYE, но все още не се считате за задължено лице- друго

Услугите на taxback.com за самоосигуряващи се лица се предлагат срещу фиксирана комисиона. Комисионите за различните ни пакети с услуги се определят според степента на сложност на данъчните Ви дела и започват от €286. Това означава, че сте напълно информирани колко трябва да заплатите от самото начало. Свържете се с нашия екип по данъци за самоосигуряващи се лица в Килкени, за да обсъдите подаването на Вашата данъчна декларация като самоосигуряващо се лице.

Такса за задържани средства:

Задържаните средства означават остатъка от средствата в кредит на клиента след приспадане на всички такси както и всички други средства, получени от името на клиенти и поддържани в банкова сметка на Taxback.com. Taxback.com ще начисли такса от €5 на месец върху задържаните средства, като тези такси ще започнат седем дни след като Taxback.com направи четири имейла и два опита за телефонно обаждане до имейл адреса и телефонния номер на клиента, както е предоставено от клиента в рамките на период от минимум 4 седмици и клиентът не е успял в рамките на посочения по-горе период да отговори на Taxback.com, или не е успял да предостави на Taxback.com валидна банкова сметка, която позволява на Taxback.com да възстанови баланса на клиента всвоевременно. Споменатата такса за задържани средства в размер на 5 евро на месец ще се прилага всеки месец след това, докато клиентът не предостави на Taxback.com съответните банкови данни или салдото бъде намалено до нула, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.Ако след период от 3 години балансът остава и клиентът не е отговорил на Taxback.com или не е предоставил на Taxback.com валидна банкова сметка, която позволява на Taxback.com да възстанови салдото на клиента и остатъкът от възстановената сума е по -малък от 200 евро, остатъкът от задържаните средства ще бъде начислен като допълнителна административна такса. Ако остатъкът от възстановяването е повече от 200 евро, всяка година след това Taxback.com ще начислява допълнителна административна такса от 200 евро, в допълнение към месечната задържана такса, докато клиентът предостави на Taxback.com съответните банкови данни или балансът е намален до нула, което от двете настъпи първо.

Когато клиентите отказват да получат остатъка от средствата след приспадане на всички такси, или предоставят невалидни данни за контакт, или отказват да се свържат с Taxback.com по имейл или телефонно обаждане, такса от 5 евро на месец ще се прилага всеки месец след това докато клиентът предостави на Taxback.com съответните банкови данни или балансът се намали до нула, което от двете настъпи първо.

Данъчни декларации и възстановяване на данъци за Ирландия

Получете безплатна калкулация още сега
japan tax refund fees icon Япония

За възстановяване на надплатени данъци от Япония нашата комисиона за всяка данъчна година е 20% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от 7171 ¥ + такса обработка на документите.

За възстановяване на надплатени пенсионни осигуровки от Япония нашата комисиона за всяка данъчна година е 20% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от 10757 ¥ + такса обработка на документите.

We provide income tax and pension refunds from Japan

Получете безплатна калкулация още сега
luxembourg tax refund fees icon Люксембург

За възстановяване на надплатени данъци от Люксембург нашата комисиона за всяка данъчна година е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €62.50 + такса обработка на документите.Плащането на таксата се изисква предварително.

The average tax refund from Luxembourg is €1,109

Получете безплатна калкулация още сега
new zealand tax refund fees icon Нова Зеландия

За възстановяване на надплатени данъци от Нова Зеландия нашата комисиона е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от NZ$62 + такса обработка на документите.

Комисионите ни за предишни данъчни години може да са различни, за това ако подавате заявление за възстановяване на данъци за години преди 2008 година, използвайте нашият Чат на живо, за да научите повече за своя случай.

Ако се нуждаете от възстановяване на изгубен платежен документ за попълването на данъчната декларация за Нова Зеландия, нашата комисиона за всеки документ е NZ$30+ такса обработка на документите.

If you worked in New Zealand you could be due  a tax refund

Получете безплатна калкулация още сега
uk tax refund fees icon Великобритания

Подаване на данъчна декларация за физически лица за Великобритания

Нашите комисиони за подготовка на данъчна декларация са следните:

 • В случай, че ще получите възстановени данъци, нашата комисиона е 11 % от сумата, която имате право да получите, плюс такса за обработка на документите, като минималната комисиона е £265.
 • В случай, че нямате надплатени данъци за възстановяване от HMRC (но от Вас се изисква подаване на данъчна декларация) или трябва да доплащане данъци, нашата комисиона е фиксирана сума, както е разяснено по-долу:

Основната комисиона за подаване на данъчна декларация за доходи от бизнес или недвижимо имущество е £265.

Ако се налага спазването на крайни срокове за подаване на данъчната декларация, към основната комисиона се прибавят £50.

Сложни данъчни случаи

Изключения от основната ни комисиона се прилагат в случаите, когато данъчният Ви статус e по-сложен (напр. при чуждестранен източник на доходи и свързаните с тях данъчни облекчения, при сложни схеми на разпределение на акции, или при спорен статут на пребиваване), или имате данъчни задължения по капиталова печалба. В тези случаи комисионата обикновено е не повече от £400. Допълнителните комисиони винаги се обсъждат и договарят с Вас предварително. След първоначален преглед на данъчното Ви състояние, можем да изчислим тези допълнителни комисиони за Вашия конкретен случай.

Какво ВКЛЮЧВА комисионата за попълване на данъчна декларация?

 • Попълване на основната част на данъчната декларация за физически лица
 • Попълване на всички необходими допълнителни анекси
 • Изчисление на сумата, която може да бъде възстановена или сумата за плащане към данъчните
 • Подаване на данъчната декларация в данъчната служба – HMRC.

Какво НЕ ВКЛЮЧВА комисионата за попълване на данъчна декларация?

 • Събиране на информация от трети лица
 • Обработка на допълнителни документи, напр. документи за разходи
 • Данъчно планиране и консултации
 • Комуникация с Данъчните Служби при проверка на Вашата данъчна декларация

За попълване на данъчна декларация за Великобритания от заети в PAYE системата и морски лица нашата комисиона е 11% от възстановената сума + такса за обработка на документите, като минималната комисиона е £50 + такса за обработка.

Заетите в системата CIS също са задължени да подадат годишна данъчна декларация, за да възстановят надвнесените данъци, които им се полагат. Нашата комисиона в случая е 11% от получения данък + такса за обработка на документите, като минималната комисиона е £265.

Ако желаете възстановената сума да Ви бъде изплатена по банков път, в сила е комисиона за банков трансфер. За набавяне на изгубени или липсващи платежни документи, нашата комисиона е £20 + такса за обработка за всеки документ.

Средният възстановeн данък от Великобритания е £963!

Получете безплатна калкулация още сега
usa tax refund fees icon САЩ

For US Federal tax returns we charge $120 + handling fee

Add in a State tax return for $60 + handling fee.

For a state tax return on its own we charge $100 + handling fee.

FICA

From IRS - $150 plus handling fee ($180)

US residents for tax purposes

For US resident for tax purposes our fees structure is as follows:

US Federal return that includes the basic form 1040 without additional schedules and forms - $200 + handling fee.

Additional schedules – for full details click here.

Expatriates (handling fee included)

Basic Expatriate return - $500

Complex Expatriate return - $650

Expatriate State return - $100

For additional schedules please click here.

Rental Income Return

This is a complete service covering the necessary federal tax return and annexes (single owner – 1 property), and includes a detailed review of all supporting documents - $400

State Income tax return - $100

Additional property (this fee is due for second and each subsequent property) - $100

Additional Owner (this fee is due where there are multiple owners of a property and applies regardless of whether or not the owners are a married couple. This charge covers the preparation of the additional personal return due) - $180

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any once off fees and administrative fee and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Capital Gain Return

The price will be based on the complexity of the case - $600

Administrative fee (this fee is obligatory and due for each year of submission. It covers postage, phone calls, photocopying, etc.) - $20

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any one-off fees and administrative fee, and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Prices are based on provision of information in pre-agreed format - a surcharge of 20% may be applied for disorganized files.

Prices are based on provision of necessary backup documentation only - the inclusion of unnecessary documentation may result in the application of an additional charge.

Please note that fees are based on the complexity of your tax situation so if you have any additional requirements or need to avail of our advisory service, there may be an additional fee. A full quote will be given at the outset.

Our fee for organising an ITIN is $150 + handling fee. This fee is additional to other tax return services provided.

Our fee for organising an EIN is $200 and this fee is additional to other tax return services provided.

If you need us to file an amendment of your tax return, our fee is $200 + handling fee per tax return.

Средната сума възстановен данък за САЩ е $800*

Получете безплатна калкулация още сега

Тaxback.com ми съдейства да възстановя част от данъците си и пенсионните осигуровки

Man Picture

Нашата минимална комисиона при подаване на заявлението Ви гарантира да се възползвате от следните предимства:


 • Лицензиран счетоводител в САЩ, Лицензиран Данъчен Експерт в Сидни и квалифицирани данъчни специалисти по цял свят.
 • Обслужване на клиенти по телефона 24/7 и Чат в реално време
 • Безплатен телефон и факс

Допълнителни комисиони влизат в сила при възстановяване на платежни документи (погледнете съответната държава за повече информация) и при издаване на временен социално-осигурителен номер (виж секция Данъчен номер по-долу на същата страница).

Комисиони за възстановяване на данък, удържан при източника


Услугите по възстановяване на данъци от инвестиции се таксуват с 20% от възстановената сума, като минималната такса е $75 за едно подадено заявление за една държава. За държавите, в които е позволено подаването на едно заявление за няколко данъчни години едновременно, taxback.com ще обедини броя заявления, за да сведе разходите Ви до минимум.

Girl Image

Комисиони за издаване на Данъчен Номер

Австралия


Tax File Number: За издаването на Tax File Number нашата фиксирана комисионa е AU$30 или EUR 25. Комисионaта се заплаща преди изпращането на заявлението до данъчните служби.


Australian Business Number: За издаването на Australian Business Number нашата фиксирана комисиона е AU$100 или EUR80. Комисионата се заплаща преди изпращането на заявлението до данъчните служби.
Канада


Social Insurance Number (SIN): За подаването на заявление за издаване на SIN номер начисляваме фиксирана комисиона от CA$10.00. Комисионата се заплаща преди попълненото заявление и придружаващите го инструкции да бъдат изпратени на клиента.


Individual Tax Number (ITN): Нашата фиксирана комисиона за издаването на ITN е CA$30.00. Комисионата се заплаща преди заявлението да бъде изпратено до данъчните служби.

САЩ


Individual Tax Identification Number (ITIN): Комисионата ни за издаването на ITIN е $120.


Employer Identification Number (EIN): Комисионата ни за издаването на EIN е $200.