Toggle

Работили сте в Ирландия, Великобритания, Германия,
Австрия или Холандия?

Прехвърлете своите социални и здравни осигуровки
 

Формата U1/E104 удостоверява платените Ви социални
и здравни осигуровки

u1/e104 form to sertify social and health insurance icon

Формата U1 удостоверява периодите, през които сте плащали социални осигуровки и сте работили в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Формата E104 удостоверява периодите, през които сте плащали здравни осигуровки, когато се наложи да прехвърляте здравни осигуровки между някои от гореизброените страни.

Съгласно споразумението на ЕК, ако напуснете някоя от тези страни, за да живеете и/или работите в друга страна, имате право да получавате обезщетения за безработни, за болест или за майчинство във всяка една от страните, членки на EU, EEA (или Швейцария), в която се местите.

Този факт ще бъде взет под внимание при изчисляването на Вашите обезщетения за безработни в страната, в която се местите. По този начин няма да изгубите платените социални и здравни вноски, а ще ги прехвърлите в държавата, където пребивавате постоянно.

Важно: Ако желаете да подадете формата U1 / E104, трябва да сте прекратили работа и да сте напуснали тази страна.

Пример: През последните три години сте работили във Великобритания в продължение на 12 месеца. Ако сте се осигурявали (сте работили) в страна членка на ЕС още 12 месеца, социалните осигуровки, плащани в чужбина, ще бъдат признати чрез формуляра U1.

Общият период за осигуряване е 2 години. Можете да подадете формата U1 ако сте прекратили работа и сте напуснали тази страна.

Ще се заемем с формите U1/E104 срещу само €48

Регистрирайте се тук