If you worked in any of these countries, you could be due a Tax Refund

Данъци за заетите в строителната индустрия във Великобритания

#TaxTipsUK #наБългарски

Ако работите в сферата на строителството във Великобритания, трябва да сте наясно със Схемата на Строителната Индустрия (CIS), която е разработена с цел да се намали укриването на CIS данъци.

Схемата се прилага за всички предприемачи и подизпълнители, работещи в сферата на строителството във Великобритания. Предприемачите и подизпълнителите трябва да се регистрират по CIS преди да започнат работа в строителството.

 

Средната сума възстановени CIS данъци е £1453

Регистрирайте се сега

 

CIS схемата важи за:

 • Работещи на свободна практика
 • Собственици на дружество с ограничена отговорност
 • Съдружник или партньор в тръстова организация

 

Трябва да се регистрирате като предприемач ако:

 • Вие заплащате на подизпълнители да извършват строителна дейност
 • Вашият бизнес не се занимава със строителна дейност, но харчите средно над 
 • 1 милион £ годишно за строителна дейност за период от 3-години

 

Трябва да се регистрирате като подизпълнител ако:

 • Вие извършвате строителна дейност за предприемач

 

 

Средната сума възстановени CIS данъци е £1453

Регистрирайте се сега

 

СIS схемата се отнася за следните дейности:

• Полагане на основи и осигуряване на достъп до строителен терен

• Обща работа (груб строеж, полагане на тухли, покриви)

• Изменения, ремонти и събаряне

• Монтаж на системи за отопление, осветление, електроенергия, вода и вентилация

• Почистване на сгради след строителна дейност

 

Как работи CIS схемата?

wondering

Всеки включен в CIS схемата предприемач трябва да удържи 20% от доходите Ви и да ги отчете на Данъчните власти (HMRC). Тази сума ще се приспадне при изчисляването на данъците и осигуровките Ви.  Ако не се регистрирате в CIS схемата, предприемачът трябва да  приспадне 30% от доходите  Ви.

След като се регистрирате в CIS схемата,  предприемачът трябва да Ви предостави CIS ваучер или сертификат, който доказва удържаните суми и да подаде данъчна декларация за CIS до HMRC в края на всеки месец.

Не се удръжат суми от доходите ако подизпълнителят отговаря на условията  за получаване на брутни плащания.

 

Статус Брутни плащания

Имате право да получавате Статус Брутни плащания само ако и трите условия по-долу са изпълнени:

 • Строителната дейност се извършва във Великобритания и се обслужва чрез банкова сметка във Великобритания
 • Годишният оборот е £30,000 или повече
 • Няма неподадени данъчни декларации или неплатени задължения

 

В края на данъчната година на 5 април и преди крайния срок през октомври,  подизпълнителите  на свободна практика трябва да подадат данъчна декларация. HMRC ще изчисли какви данъци или социални осигуровки се дължат, за да не удържа суми по CIS схемата.  

 

Разходи и удръжки

Като подизпълнител в системата CIS, Вие можете да възстановите много служебни разходи.  Разходите трябва да са направени  единствено за целите на бизнеса, а не за лични нужди. Така например, ако пробегът на колата Ви за служебни цели е 60% от общия пробег, можете да възстановите само 60% от общия пробег на колата.

 

За служебни разходи се признават:

• Материали, инструменти и оборудване, както и разходите за поддръжката им

• Разходи за автомобил / изминати километри, пътни такси, паркинг, застраховки, гориво, гражданска отговорност, ремонти и т.н.

• Интернет, телефон и канцеларски материали

• Защитно облекло (ботуши, каска и т.н.)

• Административни разходи (счетоводител)

• Разходи за подръжка на  офис

• Счетоводни такси

• Реклама

 

Не забравяйте – най-важното е всички разходи да са свързани САМО с Вашия бизнес, а не с лични нужди.

ВАЖНО: Трябва да пазите всички документи за данъчни облекчения, за да можете да  възстановите CIS  данък

 

Подаване на данъчна деркларация

Ако работите на свободна практика в сферата на строителството във Великобритания, Вие трябва да подадете данъчна декларация преди крайния срок през октомври. HMRC налага тежки глоби и санкции  за работещите в CIS схемата, затова трябва да пазите всички касови бележки, да подадете данъчните си декларации и да направите необходимите плащания в определените срокове.

Taxback.com може да помогне с възстановяването на надплатени данъци както на заетите PAYE служители, така и на работещите на свободна практика в сферата на строителството. Средният възстановен данък за работещите в CIS схемата е £1453!

 

Няколко важни уточнения:

 • Трябва да пазите касовите бележки и фактури за всички направени разходи
 • Трябва да пазите  документите за всички ползвани CIS удръжки
 • Трябва да подадете данъчната си декларация след края на данъчната година на 5 април и преди крайния срок през октомври, в противен случай може да Ви бъдат наложена глоба за късно подадени документи

 

Можете да използвате данъчният онлайн калкулатор на Taxback.com, за да разберете каква сума  можете да възстановите! Taxback.com може да Ви помогне да подадете данъчната си декларация навреме и Ви гарантира,  че спазвате данъчното законодателство.

 

Средната сума възстановени CIS данъци е £1453

Регистрирайте се сега

 

Услугите на Taxback.com

Taxback.com staff

Taxback.com съдейства на клиентите си да  подадат данъчните си декларации и да възстановят надплатените си  данъци от 1996 г. насам. Нашият екип от данъчни специалисти, сертифицирани по  ISO, ще отговори на всички Ваши въпроси 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Ако подадете заявлението си с Taxback.com, Вие ще можете  да се възползвате от актуална данъчна информация онлайн, чат в реално време, както и от услугите на нашите специализирани данъчни счетоводители.

Можете първоначално да използвате нашия онлайн данъчен калкулатор или да ни пишете на  info@taxback.com . Нашите данъчни специалисти, сертифицирани по  ISO, също могат да Ви съдействат да подадете данъчната си декларация и да възстановите полагащите Ви се работни разходи само с един опростен и лесен процес.

Средната сума възстановени CIS данъци е £1453

Регистрирайте се сега

About The Author

Ciara Kennedy - Digital Content Writer @ Taxback.com

Ciara is our Digital Content Writer at Taxback.com. Since graduating in Journalism and Visual media, Ciara has worked in online marketing in Ireland and Australia and loves writing in all its forms.

Live Chat Help
Ciara Kennedy - Digital Content Writer @ Taxback.com in
×