If you worked in any of these countries, you could be due a Tax Refund

Всичко, което трябва да знаете за данъците и обезщетенията в Германия

#TaxTipsGermany #Guides #наБългарски

Ще се местите ли в Германия по работа? Отиването в нова държава е винаги вълнуващо преживяване. 

Докато си приготвяте куфарите и гоните самолета, най-вероятно немските данъци са последното нещо, което ви се върти в ума. 

Разбирането на местната данъчната система обаче е огромна част от установяването в нова държава. 

И като всяка данъчна система, има много да се научи и за тази на Германия. 

Точно затова създадохме това ръководство, в което ще откриете всичко, което трябва да знаете за немската данъчна система. 

Основните на данъчната система в Германия

Основните на данъчната система в Германия

Първото нещо, което трябва да запомните е, че всеки приход, който печелите в Германия е облагаем. Добрата новина е, че може да кандидатстване за рифънд (връщане на част от данъците) в края на данъчната година. 

Lohnsteuer (данък общ доход) запълва около една трета от немската хазна и се удържа директно от вашият работодател.

Можете да кандидатствате за възстановяване на част от данъците в края на данъчната година на 31 декември. 

Единственият начин да получите своя данъчен рифънд от Германия е да попълните данъчната си декларация

Имате ли нужда от помощ с попълването на данъчната си декларация?

Направете заявка тук

Приходи от други източници, включително самоосигуряване, хонорари от услуги, от взимане на наем, от инвестиции и др. са покрити от Einkommensteuer (данък общ доход). 

В следващите глави, ще разясним вашите данъчни задължения и права докато работите в Германия. 

В това ръководство, ще намерите: 

 • колко данък ще платите

 • как да заявите възстановяване на данъци от Германия 

 • как да попълните немската си данъчна декларация

 • и много друга информация

Глава 1: Стартиране на работа в Германия

Глава 1: Стартиране на работа в Германия

Данъчен номер

Два данъчни номера ще ви бъдат дадени, когато пристигнете в Германия за работа.

1. Identifikationsnummer (още наричан Steuer ID - данъчен номер или Tax ID)

Steuer ID (данъчния номер) е вашият личен идентификационен номер. Той се дава веднъж и е уникален за всеки човек. Това е вашият личен данъчен номер за целия ви живот и ви се дава, когато се регистрирате в Германия. 

Този номер се използва за идентификация от данъчните служби (Finanzamt).

Създава се на случаен принцип и не съдържа никаква лична информация. 

2. Steuernummer

Ще се нуждаете от този данъчен номер, основно ако сте фрийлансер или предприемач. 

За да започнете кариерата си като фрийлансер, този данъчен номер е изключително важен и трябва да кандидатствате за него в местните данъчни служби (Finanzamt). Не можете да плащате данъците си и да издавате фактура на клиентите си без него. 

Този документ показва вашето семейно положение, колко деца имате и религия. Също така съдържа профила ви на данъкоплатец, който е свързан с данъчния ви номер. 

Ако се преместите в друг град или регион, или станете самоосигуряващо се лице, този номер може да се промени. Нуждаете се от него, само ако ще ставате фрийлансер. 

Ако сте самоосигуряващо се лице вашият Steuernummer ще бъде използван в много случаи, когато общувате с данъчните власти в Германия, когато плащате ДДС за месеца, когато плащате вашите местни търговски такси, или ДОД. 

Ще ви трябва също, когато попълвате немската си данъчна декларация

Ако имате доход само от заетост, вие можете да внесете вашата първа данъчна декларация без данъчен номер. 

Тогава немският данъчен офис, автоматично ще ви връчи такъв и ще ви информира за това. 

Ще трябва да използвате този номер през следващите години, освен ако ситуацията ви не се промени (ако смените адреса си, ако промените семейното си положение, ако имате доходи от други източници и др). 

Средният възстановен данък от Германия е €1020.

Кандидатствайте за Вашият възстановен данък сега!

Как да се сдобия с данъчен номер?

Как да се сдобия с данъчен номер?

Ще го получите, когато се регистрирате в Германия (Anmeldung). Процесът е лесен и изисква да се регистрирате на определен адрес в Германия. 

Щом се регистрирате в местния данъчен офис, ще получите сертификат (Anmeldungbescheinigung).

Всеки немски гражданин или новодошъл в Германия е длъжен да се регистрира в рамките на 14 дни след настъняването си в нова къща или апартамент. 

Централният данъчен офис в Германия ще ви изпрати вашият данъчен номер автоматично да адреса, който сте регистрирали, в рамките на няколко седмици след като сте се регистрирали в съотвения офис.

Ако изгубите своя данъчен номер

Ако го изгубите, можете да попитате в местния данъчен офис и те ще ви помогнат да го възстановите. Задължително носете със себе си паспорта си. 

За да се регистрирате, когато имате нов адрес:

 • носете паспорт/лична карта

 • носете договора си за наем. Ако сте отседнали някъде временно, докато търсите да наемете жилище, помолете собственика на жилището да подпише писмо, в което се заявява, че живеете при него. Ето, примерно писмо.

 • вземете потвърждение, че сте се преместили от вашият хазяин или попълнете форма, която се нарича “Anmeldung bei einer Meldebehörde”, която ще получите във всеки граждански офис (Bürgeramt)

 • в зависимост от района, в който живеете, има различен граждански офис (Bürgeramt), където можете да отидете и да се погрижите за административните изисквания. 

Можете да започнете тук

Имате ли нужда от помощ с попълването на данъчната си декларация?

Направете заявка тук

Глава 2. Кои приходи се таксуват в Германия?

Глава 2. Кои приходи се таксуват в Германия?

Чудите се кои приходи се таксуват в Германия? 

Видове облагаеми доходи в Германия:

 • търговия или бизнес

 • земеделие и горско стопанство

 • доходи от капиталови инвестиции

 • заетост (вкл. компенсации от предишна заетост)

 • независими лични услуги

 • приходи от авторски права

 • друг приход (печалба от частни сделки, издръжка, годишна рента и др.)

 • доход от наем от недвижимо имущество и някои движими имоти

Лихви, дивиденти и капиталови печалби са обект на плосък данък - 25% + допълителни разходи. 

Някои видове приходи са необлагаеми, но се използват за определяне на данъчната ставка, като обезщетенията при безработица, плащанията за отпуск майчинство и определени приходи, които се таксуват в други държави, заради договори за избягване на двойното данъчно облагане. 

Задълженията ви за данък върху доходите се определя от статута ви на пребиваване в Германия. 

Независимо дали сте резидент или нерезидент за данъчни цели, ще бъдете таксувани само на приходите ви от немски източници. Приходите ви от интернационални източници, ще бъдат използвани за определяне на данъчната ви ставка. 

Как да определя дали съм резидент или нерезидент за данъчни цели?

Как да определя дали съм резидент или нерезидент за данъчни цели?

Щя ви считат като гражданин на Германия, ако имате постоянно местожителство там или ако прекарате 6 последователни месеца с постоянно място на пребиваване. 

Постоянен дом е жилище, което е притежавано или наемано от данъкоплатеца, който има пълен контрол над него. 

Постоянно място на пребиваване се установява, ако физически присъствате в Германия дългосрочно (повече от 6 месеца). 

Нерезидентите (ограничено задължение за данък върху доходите) могат да бъдат считани и таксувани като немски резиденти (неограничен данъчен дълг), ако:

 • поне 90% от общия им световен доход за една календарна година се облага с германски данък върху доходите. 

 • ИЛИ техният доход извън Германия за една календарна година не надвишава 10 908 € през 2023 г. и 11 604 € за 2024 г. 

Бизнес пътниците вероятно ще бъдат разглеждани като нерезиденти на Германия за данъчни цели, освен ако не останат в страната за повече от 6 последователни месеца (кратки прекъсвания като пътувания през уикенда до дома, не се зачитат). 

Доходи от германски източници се считат като от германски произход, когато извършвате услуги докато сте физически в Германия. 

Все още се питате какъв е статута ви на пребиваване в Германия?

Ако все още сте объркани и не знаете какъв е статута ви на пребиваване в Германия, можете да ни пишете на info@taxback.com или да се свържете по чата с нашите любезни данъчни експерти тук и ще се радваме да ви помогнем.

Средният възстановен данък от Германия е €1020.

Кандидатствайте за Вашият възстановен данък сега!

Глава 3. Колко данък ще платя в Германия?

Глава 3. Колко данък ще платя в Германия?

Данъчни ставки

Първите 10 908 евро (или 21 816 евро за семейни двойки, подаващи съвместна декларация), които спечелите, не се облагат с данъци. От януари 2024 г. тази сума ще се увеличи до 11 604 евро (или 23 208 евро за семейни двойки).

Всяка сума, спечелена над 10 908 евро през 2023 г. или 11 604 евро през 2024 г., се облага с данък.

Ставките на данъка върху доходите в Германия за 2024 г. са както следва:

СТАВКИ
ОБЛАГАЕМ ДОХОД МАРГИНАЛНА СТАВКА
До €11,604 0%

€11,604 - €66,760

14% - 42%

€66,760 - €277,825 42%
€277,825
45%


Бележка: Тези ставки са преди приспадане на данък солидарност.

Допускат се също така различни удръжки, които могат да намалят данъка, който плащате върху заплатата си. 

В Германия няма местни или общински данъци върху доходите.

Имате ли нужда от помощ с попълването на данъчната си декларация?

Направете заявка тук

Вашият фиш за заплата

За да разберете колко точно данък плащате на вашите приходи, можете да погледнете във фиша си за заплата. 

Типичните удръжки, които можете да видите, включват:

Lohnsteuer (Данък общ доход): Това ще бъде най-голямата удръжка от заплата ви. 

RV/Rentenversicherung (Пенсионно осигуряване): Това е удръжка за пенсионно осигуряване. Тя се разпределя за пенсионирани служители и е основен доход за всеки, който не се счита за годен за работа поради инвалидност. 

Това не е осигуряване за вашия индивидуален пенсионен план. Вместо това се плаща от трудоспособното население, за да издържа сегашните пенсионери.

На всеки един работник му удържат сума, която се оценява на базата на годишните му доходи. През 2023 година, премията е 9.3% от брутна ви месечна заплата и вие и вашият работодател ще внасяте тази сума. 

Ако сте работили и плащали вноски в Германия повече от 60 месеца, ще получите немска пенсия след като достигнете възрастта за пенсиониране в Германия. 

Ако сте гражданин на държава извън Европейския съюз и сте плащали осигуровки на немския пенсионен фонд, след като напуснете Германия за поне 2 години, може да кандидатствате за рифънд на вашите пенсионни вноски.

Средният възстановен данък от Германия е €1020.

Кандидатствайте за Вашият възстановен данък сега!

Клиентите на Taxback получават рифънд от пенсионни осигуровки в размер на средно €5,410 от Германия. 

За да имате право на този рифънд, трябва да сте гражданин на държава извън Европейския съюз (с изключение на Турция, Израел и бивши югославски републики) и трябва да сте плащали осигуровки към немския пенсионен фонд за по-малко от 60 месеца (5 години).

KV/Krankenversicherung (Здравни осигуровки): Това са немските здравни осигуровки. Ако сте здравно осигурени, вашите осигуровки ще бъдат разделени 50 на 50 между вас и работодателя ви. 

Общата вноска за задължителното здравно осигуряване е 14.6% от месечния брутен доход. Така че, вие внасяте 7.3% от брутния си доход и вашият работодател 7.3%. 

Ако сте застраховани частно, ще видите AG-Zuschuss (или подобно) на отделен ред на фиша си за заплатата и вашият работодател ще изплаща 50% към разходите ви за частната здравна осигуровка. 

Тази сума не се приспада от брутната ви заплата и вноската на работодателя ви се прибавя към брутната ви заплата и по този начин ви позволява да плащате с месечен директен дебит на здравноосигурителната ви компания. 

Ако работите в Германия на пълно работно време, вноските обикновено не подлежат на договаряне и плащането е автоматично. 

AV-Arbeitslosenversicherung (Осигуряване за безработица): Това е застраховка за безработица и е задължителна за всички работещи в Германия. Тя се приспада от заплатата ви и правилото е, че работодателят поема 50% от вноската, а другата половина- вие. 

Вноската е 2.6% от брутния ви облагаем доход, така че ще плащате 1.3% и вашият работодател ще плаща 1.3% от ваше име всеки месец. 

Ако сте работили като служител в Германия поне 12 месеца, имате правото да поискате обезщетение за безработица в размер на 60% от предишната ви нетна заплата за 1 година, известно още като  Arbeitslosengeld I - обезщетение за безработица I.

След 1 година, ще се промени на Arbeitslosengeld II или Hartz IV, което е минимална сума за покриване на основните ви нужди. 

Geldwerter Vorteil: Това е обезщетение и се счита за облагаемо и обикновено има парична стойност свързана с него и процент от него се таксува. 

Например:

Служебен автомобил се облага с 1% от цената на автомобила. 

Акциите, дадени от работодателя ви, като привилегия или бонус, също се считат за облагаеми. 

Berufsunfallversicherung - застраховка за трудова злополука -  Unfallverischerung, или Berufsunfallversicherung също е част от немската задължителна система за социално осигуряване. 

Тази застраховка, подсигурява служителите при наранявания или заболявания, които се случват на работното място, както и по време на пътуване до работното място и обратно. 

Вашият данъчен клас

Данъчния ви клас в Германия определя как ви таксуват. 

Lohnsteuerklasse или Steuerklassen помага да се определи колк данък ще се удържа от заплатата ви, както и размера на различни социални придобивки, които може да ви се полагат. 

Данъчния ви клас се определя от властите въз основа на семейното ви положение и редица други критерии. 

Има 6 данъчни класи в Германия:

I Несемейни или разведени служители

II Несемейни или разведени служители, които имат дете, което им дава право на детски надбавки

III Семейни служители (или овдовели работници, които са в първата година от загубата на съпруг/а си), където партньорът, който е печелил по-висок доход е в данъчна класа III

IV Семейни служители- и двамата работят/ получават приходи и заплатите им са сходни

V Семейни служители- където има голяма разлика в заплатите на двамата партньори и този, който печели по-малко, ще бъде в данъчен клас V

VI Когато служителят не е предоставил Lohnsteuerkarte (данъчна карта) на работодателя си или изобщо няма такава

Ако някой е третиран като необвързан, а всъщност е семеен, това може да бъде поправено като подадете данъчна декларация. 

Основната причина за подоване на обща (семейна) данъчна декларация е, че необлагаемият минимум за семейни лица е два пъти по-висок от необлагаемия минимум за необвързани лица.

Имате ли нужда от помощ с попълването на данъчната си декларация?

Направете заявка тук

Глава 4. Вноски за социално осигуряване в Германия 

Глава 4. Вноски за социално осигуряване в Германия

Ако работите на пълно работно време в Германия, ще трябва да плащате вноски за социално осигуряване. 

Работещото население в Германия плаща текущите разходи на хора нуждаещи се от обезщетения, например пенсионери, болни хора, безработни и тн. 

Задължителните осигурителни вноски се състоят от:

 • пенсионно осигуряване (Rentenversicherung)

 • застраховка за безработица (Arbeitslosenversicherung)

 • здравни осигуровки (Krankenversicherung)

 • застраховка за инвалидност и стари хора (Pflegeversicherung)

В Германия, обикновено тези вноски се разпределят между работодателя и служителя по равно. 

Работодателят ви удържа вашият дял от заплатата ви и ще можете да видите тези удръжки на фишовете ви за заплатата всеки месец. 

Ставки за 2024 година

Принос на работодателя Принос на служителя
Здравна осигуровка 7.3% 7.3%
Застраховка за инвалидност 1.7% 1.7%
Пенсионна осигуровка 9.3% 9.3%
Застраховка безработица 1.3% 1.3%

Прехвърляне на застраховки за достъп до обезщетения

Както вече уточнихме, когато работите в Германия, работодателят ви ще удържа различни осигурителни вноски и ще ги прехвърля към съответния германски фонд. 

На по късен етап, когато се върнете в родината си, може да се наложи да докажете, че сте плащали социалноосигурителни вноски в чужбина, за да получавате различни социални обезщетения при безработица в държава от ЕС или ЕИП (Европейското икономическо пространство).

За тази цел, можете да предоставите на местните социални служби сертифициран U1 формуляр.

Можете да се свържете с Taxback, ако имате нужда от помощ, за да получите U1 сертификата си от Германия. 

Това е отличен начин да защитите социалните си вноски в Германия и да ги прехвърлите към държавата, в която пребивавате за постоянно. 

Средният възстановен данък от Германия е €1020.

Кандидатствайте за Вашият възстановен данък сега!

Глава 5. Социални придобивки в Германия

Глава 5. Социални придобивки в Германия

Всеки, който печели повече от €450 на месец е автоматично част от социалната осигурителна система в Германия. 

Емигрантите също могат да участват в социалната осигурителна система до голяма степен и социалните вноски, които са удържани автоматично от заплатата ви, могат да ви дадат правото да получите определени обезщетения като:

 • обезщетения при безработица

 • здравни придобивки 

 • пенсия

Kindergeld - детски надбавки 

Работата в Германия ви дава правото на достъп до редица предимства. Такова предимство са и детските надбавки. 

Kindergeld са помощи за отглеждане на дете и се изплащат от Германия на родители, които работят там и имат деца. Плащат се и когато родителите пребивават в чужбина, в която и да е държава от ЕС или ЕИП. 

Чужденците, които живеят в Германия също могат да кандидатстват за детските надбавки, стига да имат валидно разрешение за пребиваване. Гражданите на държави от ЕС и ЕИП не се нуждаят от такова разрешение, за да кандидатстват за тези помощи. 

Имате право да поискате обезщетения за отглеждане на дете, ако:

 • ако работите или сте работили в Германия

 • ако сте гражданин на ЕС или ЕИП

 • имате разрешение за постоянно пребиваване

Дори, ако сте работили и живяли в Германия но детето/ децата ви не са там, пак можете да кандидатствате за детските надбавки. 

Родителите имат право на детски набвавки, ако:

 • ако обичайно пребивават в Германия

 • ако родителите не живеят постоянно в Германия, те могат да поискат тези обезщетения, при условие че:

 1.  Те са третирани като “неограничено отговорни” за данъци в Германия, съгласно § 1 Abs. 2 EStG

 2.  Те биха могли да бъдат третирани като “неограничено отговорни” за данъци в Германия, съгласно § 1 Abs. 3 EStG

Хора, които имат неограничена данъчна отговорност в Германия (обикновено живеят в Германия) или тези, които са поискали да бъдат третирани като “неограничено отговорни” за данъци (90% от техните приходи идват от Германия или тяхния приход от родната им страна не е по-висок от сумите посочени в Таблица 1 имат право на детски надбавки (Kindergeld). 

Жителите на държави от Европейския Съюз или Европейското икономическо пространство, както и гражданите на Швейцария имат право да кандидатстват за детски надбавки в Швейцария. 

От 2023 г. размерът на детските надбавки, в Германия, е фиксиран на 250 евро на месец на дете, независимо колко деца имате.

Имате ли нужда от помощ с попълването на данъчната си декларация?

Направете заявка тук

Kindergeld - детски надбавки

Ако сте родител или осиновител и осигурявате дом за доведено дете, или сте баба/ дядо, който осигурява дом за внуци, или ако предоставяте дом за осиновени деца, може също да имате право на данъчни облекчения.

Помощта се изплаща от германското правителство, за да помогне при покриването на част от разходите свързани с отглеждането на децата. Обикновено се изплаща чрез превод на средствата по банкова сметка на кандидата. 

Ако вашето дете има доход от повече от €10,908 годишно, ако спрете да работите или ако напуснете Германия, нямате право на тези помощи. 

Бележка: Можете да заявите тези детски надбавки само за 6 месеца назад във времето. Датата на получаване на заявлението ще бъде взета под внимание. 

Тоест, колкото по-късно го изпратите, толкова по-късно ще бъде получено от немските власти и ще можете да кандидатствате за по-малко месеци. 

Свържете се с нас веднага щом започнете работа в Германия, за да можем да поискаме максималната сума за вас. 

Пример:

Димитър работи в Германия. Неговата жена е в неговата родна държава заедно с дъщеря им. 

Димитър решава, че след като е работил в Германия 3 години е време да се върне вкъщи. 

Той напуска Германия през Февруари 2020, но внася документите си за детски надбавки през юли 2020 година. 

Тъй като той си подава документите през юли 2020 година, той може да получи надбавките само за периода януари-юни 2020 година. 

Димитър е работил за този период само през януари и затова ще получи надбавки само за този месец. 

Вместо да получи €1100, той ще получи само €200. 

Обезщетение при безработица

Застраховката за безработица е задължителна за всички работещи в Германия и се тегли автоматично от заплатата ви. 

Така че, ако сте работили в Германия поне 12 месеца, това ви дава правото да поискате обезщетение при безработица в размер на 60% от предишната ви нетна заплата за последната 1 година, известно още като  Arbeitslosengeld I.

След една година, това обезщетение се променя на  Arbeitslosengeld II, или  ‘’Hartz IV’’, което е минимална сума за покриване на основните разходи. 

Вие имате право на обезщетение при безработица ако:

 • ако сте се регистрирали в бюрото по труда и сте кандидатствали за обезщетението

 • ако нямате работа или работите по-малко от 15 часа на седмица

 • сте готов/а да започнете работа

 • активно търсите начин да си намерите работа, тоест кандидатствате по обяви и ходите на интервюта

 • сте плащали вноски поне 12 месеца от последните 2 години преди да останете без работа. 

Пенсионното осигуряване в Германия ви подсигурява сигурен доход, когато се пенсионирате. Размерът на вашата пенсия зависи от това колко сте плащали на немското пенсионно дружество през годините на осигуряване. 

Също имате право да получите пенсията на вашият съпруг/а/ партньор, ако те починат преди вас. 

Самоосигуряващите се лица и държавните служители са освободени от задължително пенсионно осигуряване. Те обикновено имат частни пенсионни застраховки в Германия.

Ако сте работили само няколко години там, тогава може да имате право да поискате пенсионните си обезщетения, когато се върнете в родината си, ако не сте гражданин на държава от ЕС. 

Повечето германци имат и допълнителен частен пенсионен фонд, за да са сигурни, че няма да имат финансови притеснения, когато се пенсионират. 

Емигрантите също имат право на частни пенсионни застраховки и често продължават да си ги плащат, дори и когато напуснат Германия. 

Здравни осигуровки

Германия има една от най-добрите здравни системи в света, предоставяща на своите жители цялостно здравно осигуряване. 

Ако брутната ви заплата е по-малко от €66,600 годишно (€5,550 на месец през 2023), тогава членстовото в държавната здравноосигурителна система (GVK) е задължително. 

Медицинските обезщетения включват стационарни грижи в най-близката болница, извънболнична помощ с регистрирани лекари (Kassenarzte) и основни стоматологични грижи. 

С държавното здравно осигуряване, нямате покритие за частни лекари или хирурзи, частна стая в болница, алтернативна/ хомеопатична медицинска помощ, стоматологични субсидии извън покриване на основните нужди и продукти за зрение при възрастни или други медицински привилегии извън Европа. 

Зависимите от вас роднини, които не работят и живеят на вашия адрес в Германия са застраховани без допълнителни разходи и трябва да бъдат регистрирани в същата здравна осигуровка (Krankenkasse) като здравноосигурения член.

Средният възстановен данък от Германия е €1020.

Кандидатствайте за Вашият възстановен данък сега!

Глава 6: Попълване на данъчна декларация

Глава 6: Попълване на данъчна декларация

В Германия данъчната година върви успоредно с календарната година. 

Ако искате да подадете декларация или ако сте легално задължени да го направите, тогава трябва да я попълните в местната данъчна служба след края на данъчната година, което е на 31 декември. 

Крайният срок за подаването на декларацията е обикновено 31 юли и автоматично се удължава до 28 февруари следващата година, ако данъчната ви декларация се изготвя от данъчен специалист. 

След подаването, данъчната декларация се разглежда от данъчната служба и след като прегледа й приключи се изпраща известие за оценка. 

Както много други държави, Германия позволява различни приспадания на разходи, които могат да намалят облагаемия ви доход. 

Приспаданията на разходи се предоставят при различни обстоятелства като - деца под 18 годишна възраст, при определени застрахователни премии, благотворителни и политически дарения за германски субекти до определени граници, и неизбежни извънредни разходи над определена граница (като например болест). 

Приспада се и обезщетението за четири социални програми: пенсиониране, безработица, здравно осигуряване, и дългосрочни грижи (при болест и други).

Плащанията по тези програми, както споменахме по-рано се плащат по равно от работодателя и служителя. 

Делът на работодателя от тези вноски не се счита за облагаем доход на работника и частта на работиника се приспада от данъци до определен лимит. 

В Taxback можем да ви разкажем повече за други облекчения от данъци в Германия и изискванията, за да ги получите. 

Тук може да чатите с нашите данъчни експерти още сега.

Трябва ли да подам данъчна декларация в Германия?

За повече информация, вижте често задавани въпроси в края на статията.

Искате ли да подадете декларация, за да се възползвате от специфични данъчни облекчения?

Ако сте надплатили данъци в Германия или искате да се възползвате от каквито и да е облекчения, тогава трябва да подадете данъчна декларация до съответната данъчна служба в рамките на 4 години от края на календарната година. 

В Taxback, ние помагаме на хора, които са работили в Германия, да поискат възстановяване на данъците си от 1996 до днес. 

Полага ли ми се рифънд в Германия?

Може да ви се полага да ви възстановят данъци от Германия и дори да не го осъзнавате. За повече информация, вижте често задаваните въпроси в края на статията.

Семейно подаване на данъчна декларация

Данъчната ставка за семейни двойки е по-ниска, така че си струва да подавате семейна данъчна декларация. Партньорът ви дори не се налага да е пътувал с вас до Германия. 

Ако сте гражданин на ЕС или ЕИП и вашият съпруг/а е бил в родната ви страна докато сте работили в Германия, пак можете да подадете семейна данъчна декларация. 

Ако не сте подали такава декларация, но бихте искали да се възползвате от всички привилегии за семейни двойки в Германия, трябва да се свържите с Taxback.

Ние можем да подадем нова (променена) данъчна декларация, което може да е полезно и изгодно за вас и за вашият съпруг/а. 

Немски пенсионни рифънди  (Rentenversicherung)

Ако не сте гражданин на ЕС, но сте работили в Германия, то на вас са ви взимали удръжки от пенсионния фонд. 

Пенсионните осигуровки (Rentenversicherung) в Германия са обикновено 9,3% от заплатата ви. Ако сте напуснали Германия преди поне 2 години, ние можем да ви помогнем да си възстановите тези пари, коиро са ви били удържани от пенсионния фонд. 

Клиентите на Taxback получават средно около €5,410 от Германия, когато кандидатстват за този рифънд. 

За да може да получите тази сума, както споменахме по-горе, трябва да сте напуснали Германия преди 2 години, трябва да сте гражданин на държава, която не е в ЕС (с изключение на Турция, Израел и бившите югославски републики) и трябва да сте плащали пенсионни осигуровки поне 60 месеца (5 години).

Можем да кандидатстваме от ваше име за непотърсени средства от 1994 насам.

Моряци

Хората плаващи на кораби с германско знаме, обикновено се облагат с данъци като несемейни данъкоплатци, въпреки че може да имат семейство в родната си страна. 

Ако плавате с регистриран в Германия кораб, можем да прегледаме данъците ви и да проверим дали ви се полага връщане на данъци в Германия

Разходи за професионално образование и подновяване на сертификати свързане с плаването, също могат да бъдат заявени и да ви бъдат възстановени, така че си струва да проверите какво ви се дължи. 

Имате ли нужда от помощ с попълването на данъчната си декларация?

Направете заявка тук

Често задавани въпроси за данъци в Германия

Често задавани въпроси за данъци в Германия 

Ако работя в Германия, трябва ли да подавам данъчна декларация?

Ако работите е Германия като наемен служител и оттам идват единствените ви приходи, няма нужда да подавате данъчна декларация, защото данъците ви се удържат автоматични. Има някои изключения, когато получавате заплата от различни работодатели.

Ако обаче искате да си върнете част от данъците и да получите рифънд, както и ако сте самоосигуряващо се лице, ще трябва да подадете декларация в края на данъчната година. Крайният срок е 31 май. 

 

Колко данък плащам в Германия?

Колко данък ще заплатите зависи от това колко печелите. Данък общ доход започва от 14% и стига до 45%.

Как да подам данъчната си декларация, ако ми се налага да го направя?

Попълването и подаването на данъчна декларация в Германия може да бъде доста объркващо и трудно заради различните данъчни закони и заради езиковата бариера. 

Най-лесният и най-опростен начин е да го направите чрез Taxback. Ние ще попълним всичките ви документи и ще общуваме с данъчните власти от ваше име. 

 

Полага ли ми се рифънд в Германия? 

Може да ви се полага връщане на данъци от Германия, ако:

 • годишният ви доход е бил под облагаемия минимум

 • работили сте на непълно работно време или на временна работа 

 • не сте били класифицирани в правилната данъчна класа

 • финансово сте обезпечавали родители или други роднини в родната си страна

 • платили сте за полети до и от Германия

 • имали сте разходи свързани с вашата заетост като например пътни разходи 

 • вие сте семейни, но са ви таксували като необвързани

 • имали сте разходи свързани с вашето работно място, които не са били поети от вашия работодател

Средният данъчен рифънд от Германия е is €1,020. Най-лесният начин да проверите дали имате данъци за получаване е с Taxback. Не забравяйте, че ако нямате рифънд за получаване, ние няма да ви таксуваме за услугата. 

 

Кога е краяният срок за подаване на данъчна декларация в Германия?

Краянит срок е 31 юли, следващата година, за хората, които са задължение по закон да подадат. Можете да поискате удължаване на този срок. Ако използвате агент като Taxback, също ще получите удължаване на срока. 

 

Ако имам данъци за получаване, колко време ще отнеме процедурата?

Може да отнеме до 6 месеца докато получите парите си и това зависи изцяло от германската данъчна служба (Finanzamt).

 

От кои документи се нуждая при попълването на данъчната декларация?

Ще се нуждаете от:

Lohnsteuerbescheinigung- Това e годишният отчет за доходите ви и можете да гонполучите от работодателите си.

Identifikationsnummer- 11 цифрен идентификационен номер. 

Steuernummer- Ако сте подавали данъчна декларация предишните години, можете да намерите този данъчен номер в заповедта ви за данъчна оценка от данъчните служби в Германия (Finanzamt). 

 

Имам приходи от източници извън Германия, как мога да избегна двойното данъчно облагане?

Ако искате да подадете данъчна декларация, трябва да декларирате доходите си от цял свят. Интернационалните ви приходи ще определят данъчната ставка, която ще се налага на доходите ви от Германия. Важното е, че приходите ви от други държави, няма да се облагат в Германия. 

 

Мога ли да получа връщане на пенсионните си вноски в Германия?

Да, може да имате право да ги получите. Ако сте гражданин на държава извън ЕС, може да са ви удържали пари за пенсионни вноски. 

Ако сте напуснал Германия преди поне 2 години, ние можем да кандидатстваме от ваше име, за да си получите тези пари. Нашите клиенти получават средно €5,410.

За да имате право да кандидатствате за тази сума, трябва да сте гражданин на държава извън ЕС ( с изключение на Турция, Израел и бившите югославки републики) и трябва да сте плащали осигуровки поне 60 месеца (5 години).

 

Мога ли да кандидатствам за детски надбавки в Германия?

Ако имате деца и работите в Германия, може да имате право да получавате детски надбавки (Kindergeld). Това са държавните помощи за родители. 

Чужденците, които живеят в Германия могат да кандидатстват за тези помощи, ако имат валидно валидно разрешение за пребиваване в страната. Гражданите на ЕС/ЕИП не се нуждаят от такова разрешение за пребиваване, за да кандидатстват. Граждани на Швейцария също имат право да получат тези помощи.

Сумата, която ще получите зависи от броят и възрастта на децата ви. 

Ако сте работили и живяли в Германия, но децата ви не са, също имате право да кандидатствате за тези помощи. 

NB: Както споменахме по-горе, можете да заявите тези детски надбавки само за 6 месеца назад във времето. Датата на получаване на заявлението ще бъде взета под внимание. 

Тоест, колкото по-късно го изпратите, толкова по-късно ще бъде получено от немските власти и ще можете да кандидатствате за по-малко месеци. 

Свържете се с нас веднага щом започнете работа в Германия, за да можем да поискаме максималната сума за вас. 

 

Какво представлява форма U1?

Докато работите в Германия, работодателят ви ще ви удържа различни суми за осигуровки (здравни, пенсионни, безработица и др.) и ще ги превежда на съотвения фонд. 

По-късно, когато се върнете в родината си, може да се наложи да докажете, че сте плащали тези осигуровки, за да може да получавате обезщетение за безработица и други социални придобивки във вашата родина.

За да докажете това, ще се нуждаете от сертифицирана форма U1, която ще трябва да придоставите на местните социални служби. 

Имайте предвид, че периода на социално осигуряване и заетост в Германия ще се вземат предвид, когато се изчисляват обезщетенията за безработица, които може да получите в родината си. 

Тази форма е също така отличен начин да защитите парите за осигуровки, които сте платили в Германия и да ги пренасочите в родината си. 

 

Ако съм семеен/а, трябва ли да подавам семейна данъчна декларация?

В Германия, данъците за семейни двойки са значително по-ниски от тези за необвързани, така че си струва да проверите дали можете да попъните обща данъчна декларация с вашия съпруг/а. 

Служителите в Германия могат да платят до 45% от техните приходи за данъци. В повечето случаи можете да си върнете значителна част от тези суми и рифънда ви може да е значително по-висок, ако сте семейни. 

Важно е да се отбележи, че не е необходимо вашият съпруг/а да е пътувал с вас до Германия.

Ако сте гражданин на държава от ЕС или ЕИП и ако вашият партньор е бил в родината ви, докато сте работили в Германия, имате право да подадете обща/семейна данъчна декларация. 

Ние работим с много хора, които не са осведомили германските данъчни служби, че са семейни и затова са били таксувани неправилно. 

Имате ли нужда от помощ с попълването на данъчната си декларация?

Направете заявка тук

About The Author

Kristina Valcheva - Digital content writer @ Taxback.com

Kristina is a digital content writer at Taxback.com. She has a strong interest in finance and technology, and her background is in media, journalism and sales.

Live Chat Help
Kristina Valcheva - Digital content writer @ Taxback.com in
×