If you worked in any of these countries, you could be due a Tax Refund

Dane pre pracovníkov v stavebníctve vo Veľkej Británii

#TaxTipsUK #vSlovenčine

Ak budete, alebo pracujete v oblasti stavebníctva vo Veľkej Británii, mali by ste vedieť o ich systéme práce v stavebníctve „Construction Industry Scheme (CIS)“, ktorý bol vytvorený na minimalizáciu daňových únikov v stavebníctve.

Tento systém sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a subdodávateľov pracujúcich primárne v oblasti stavebníctva v UK. Je potrebné, aby sa dodávatelia a subdodávatelia do systému registrovali ešte pred začiatkom ich práce.

 

Tento systém sa vzťahuje na:

 • Živnostníkov
 • Majiteľov spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Partnerov v podnikoch

 

Mali by ste sa registrovať ako podnikateľ, ak:

 • Platíte subdodávateľov stavebných prác
 • Vaša spoločnosť primárne nerobí stavebné práce, ale v priemere utratíte viac ako milión £ ročne na stavebné práce, kedykoľvek v priebehu 3 rokov

 

Mali by ste sa registrovať ako subdodávateľ, ak:

 • Dodávate stavebné práce pre stavebnú spoločnosť.

 

Všeobecne sa systém vzťahuje na práce, ako:

 • Pokladanie základov a prístupových ciest
 • Všeobecné stavebníctvo (stavanie, pokladanie tehiel, zastrešenie)
 • Úpravy, opravy a demolácie
 • Inštalácia systémov kúrenia, osvetlenia, energie, vody a ventilácie
 • Čistenie budov po stavebných prácach

 

 

Priemerná refundácia v rámci systému CIS je £1453

Požiadajte teraz

 

Ako to funguje?

V rámci systému práce na stavbách (Construction Industry Scheme) stavebná firma musí odpočítať 20% z vašich príjmov a predložiť ich daňovému úradu “HM Revenue and Customs (HMRC)”. Tieto zrážky sa budú započítavať do vašich daní a sociálneho poistenia. Ak sa do systému nezaregistrujete, potom stavebná firma musí odpočítať až 30% z vašich príjmov.

Keď sa zaregistrujete, stavebná spoločnosť by vám mala poskytnúť poukaz CIS, alebo certifikát o všetkých zrážkach a na konci každého mesiaca podať CIS daňové priznanie na HMRC.

Zrážky z akýchkoľvek platieb nebudú uplatnené, ak subdodávateľ je oprávnený prijímať brutto platby.

 

Gross Payment status (Brutto platby)

Môžete mať nárok získať gross payment status, iba ak sú splnené všetky 3 podmienky:  

 • Stavebné práce sú vykonávané v UK a vo veľkej miere vedené cez bankový účet.
 • Ročný obrat je £30,000 alebo viac.
 • Neexistujú žiadne nepodané daňové priznania, alebo neuhradené platby.

 

Na konci zdaňovacieho obdobia 5. apríla a pred konečným termínom pre daňové priznanie v Októbri, self-employed subdodávatelia musia podať daňové priznanie. HMRC vypočíta výšku splatných daní a sociálnych odvodov a odpočíta všetky zrážky CIS.  

 

Výdavky a odpočty

Ako subdodávateľ registrovaný v systéme CIS, existuje množstvo výdavkov, ktoré si môžete uplatniť. Výdavky však musia byť vynaložené za účelom podnikania a nie na osobné účely. Napríklad, ak ste svoj mikrobus využívali na prácu iba na 60%, tak si môžete uplatniť iba 60% z prejazdených kilometrov.  

 

 Medzi výdavky, ktoré si môžete uplatniť patria:

 • Materiály, nástroje, príslušenstvo a náklady na ich údržbu.
 • Výdavky na dopravu/cestovné vrátane diaľničných poplatkov, parkovné, poistenie, PHM, opravy a pod.
 • Internet, telefón a kancelárske potreby
 • Ochranné odevy a pomôcky (topánky, prilba a pod.)
 • Administratívne výdavky (účtovníctvo)
 • Náklady na prácu z domu
 • Účtovné poplatky
 • Propagácia

 

Nezabúdajte, základným pravidlom je, že výdavky musia súvisieť IBA s vašim podnikaním a nie na osobné účely.

 

Poznámka: Nezabúdajte si odkladať všetky potvrdenia o výdavkoch!

 

DÔLEŽITÉ: Je potrebné si uchovať všetky záznamy o daňových odpočtoch, aby ste mohli požiadať o refundáciu daňových platieb v rámci systému CIS

 

 

Priemerná refundácia v rámci systému CIS je £1453

Požiadajte teraz

 

Podanie svojho daňového priznania

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba v stavebníctve v UK, je potrebné podať daňové priznanie ešte pred konečnou lehotou v októbri. V rámci systému CIS má HMRC vysoké pokuty a penále, takže je potrebné sa uistiť, že máte všetky svoje záznamy a podáte daňové priznanie a uhradíte všetky platby načas.

Spoločnosť Taxback.com vie pomôcť obom, štandardným PAYE pracovníkom a živnostníkom v stavebníctve požiadať o vrátenie daní. Fakticky priemerná daňová refundácia, ktorú získavame pre pracovníkov v systéme CIS je £1453!

 

 Niekoľko dôležitých náležitostí:

 • Mali by ste si uchovať všetky potvrdenia a záznamy o svojich výdavkoch
 • Mali by ste si uchovať evidenciu o všetkých odpočtoch v rámci systému CIS
 • Daňové priznanie by ste mali podať po skončení zdaňovacieho obdobia 5. apríla a pred uplynutím konečnej lehoty v októbri. V opačnom prípade dostanete penále za neskoro podané daňové priznanie.

 

Môžete použiť Taxback.com online daňovú kalkulačku, aby ste zistili na čo máte nárok! Taxback.com vám môže pomôcť s podaním včasného daňového priznanie a zabezpečiť, že všetko máte v súlade so zákonom. 

 

 

Priemerná refundácia v rámci systému CIS je £1453

Požiadajte teraz

 

Použitie služieb Taxback.com

taxback staff

Taxback.com pomáha ľuďom s podaním daňového priznanie a vrátením daní od roku 1996. Náš ISO certifikovaný tím daňových odborníkov je vám k dispozícii 24/7, aby pomohol so všetkými vašimi otázkami. Ak požiadate o dane cez Taxback.com získate prístup k online aktuálnym informáciám, podpore cez online chat a vysoko špecializovaným daňovým účtovníkom.

Zistiť koľko peňazí môžete získať je bezplatné a ak ešte nie ste rozhodnutý/á, či chcete požiadať, môžete použiť našu online daňovú kalkulačku, alebo poslať email na info@taxback.com.

 

Náš ISO certifikovaný daňový tím vám tiež môže pomôcť s podaním daňového priznania a uplatniť všetky náklady na ktorá máte nárok v rámci jednoduchého procesu.

About The Author

Ciara Kennedy - Digital Content Writer @ Taxback.com

Ciara is our Digital Content Writer at Taxback.com. Since graduating in Journalism and Visual media, Ciara has worked in online marketing in Ireland and Australia and loves writing in all its forms.

Live Chat Help
Ciara Kennedy - Digital Content Writer @ Taxback.com in
×