If you worked in any of these countries, you could be due a Tax Refund

Промяна в правилата за подаване на заявление за получаване на детски надбавки

#TaxTipsGermany #News #наБългарски

Правилата за подаване на заявление за получаване на 'Kindergeld' се променят. Ето какво трябва да знаете.

Работата в Германия Ви дава право да ползвате много социални привилегии.  Една от тях е ползването на детски надбавки в Германия- Kindergeld.

Ако сте родител, осиновител или съпруг / съпруга, който осигурява дом за доведено или заварено дете или сте баба или дядо, който осигурява дом за внуците си или сте приемни родители, може да имате право да получавате  детски надбавки. 

Чужденците, които живеят и работят в Германия, също могат да получават детски надбавки.

Дори детето да не е било с Вас в Германия, Вие имате право да получавате Kindergeld.

Кой може да получава тези надбавки?

Жителите на държави от ЕС или ЕИП, както и жители на Швейцария, имат право на детски надбавки, дори когато детето не живее в Германия.

Защо ми казвате това точно сега?

Oчакват се някои промени в закона, които ще влязат в сила от 1 януари 2024 г. Сега вече привлякохме Вашето внимание, време е да научите повече за това! До тази дата можете да подадете заявление за получаване на Kindergeld за 4 години назад.

Това означава, че ако работите в Германия или сте работили в Германия през последните 4 години, можете да ползвате детски надбавки от 2019 година насам (разбира се, трябва да работите и да живеете в Германия за този период от време).

Ще имате право да ползвате тези надбавки ако подадете заявлението си преди 01.01.2024 година.

Кой може да получава тези надбавки?

Нека разгледаме следния пример:

Джон Доу започва работа в Германия през 2019 г., а съпругата му Джейн Доу ражда детето им през 2020 г. Джейн живее в родината си, докато съпругът ѝ работи в Германия. Джон и Джейн разбират от приятели, че имат право да ползват Kindergeld. Те подават заявлението си за ползване на Kindergeld от 2020 г. до 2023 г. съгласно действащия закон.

През Новата година обаче ще има промени в правилата за ползване на детските надбавки, които ще засегнат всеки, който има право да ги ползва.

Какво ще се случи със семейство Доу?

Те все още могат да подадат заявление за получаване на детски надбавки, но... считано от 1 януари 2024 г., могат да получат надбавки за общо 6 месеца.

Нека разгледаме друг пример:

Джон има приятел Джеймс. Джеймс също работи в Германия. Съпругата му се завръща в родината с дъщеря им. Джеймс решава, че след като работи в Германия 3 години, е време да се прибере вкъщи. Той напуска Германия през февруари 2023 г., но подава заявлението си за получаване на детски надбавки през юли 2023 г.

Ако важаха старите правила, той би получил надбавки за 3 години, но сега е 2023 година. Тъй като е подал заявлението си през юли, той може да получи детски надбавки само за периода януари-юни 2023 г. През този период обаче Джеймс е работел само през януари, за това може да ползва детски надбавки само за месец януари.

Вместо да получи близо 7000 евро, той ще получи около 200 евро.

Какво трябва да направя, за да избегна ситуацията на Джеймс?

Подайте сега заявлението си за получаване на детски надбавки с Taxback. Ние ще го обработим преди края на годината.

Моля, подайте заявлението си преди края на годината; колкото по-късно го подадете, толкова по-малка сума ще получите. Новите правила ще важат за всички, които имат право да получават детски надбавки.

Имате нужда от помощ?

Задайте въпросите си на и-мейл info@taxback.com или се свържете с наш представител на www.taxback.com/chat.

Защо ми казвате това точно сега?

×