If you worked in any of these countries, you could be due a Tax Refund

Zmena pravidiel pre Kindergeld (príspevky na deti)

#vSlovenčine #TaxTipsGermany #News

Pravidlá sa menia v prípade nemeckých príspevkov na starostlivosť o dieťa "Kindergeld". Tu je to, čo potrebujete vedieť.

Práca v Nemecku vám dáva právo na širokú škálu výhod. Jednou z takýchto výhod je 'Kiindergeld' alebo nemecký príspevok na starostlivosť o deti.

Ak ste rodič, adoptívny rodič alebo manžel / manželka, ktorý poskytuje domov pre nevlastné dieťa, alebo starý rodič, ktorý poskytuje domov pre vnúčatá, alebo poskytujete domov na podporu detí, môžete mať nárok na daňové zvýhodnenie pri starostlivosti o dieťa.

Cudzinci ktorí žijú a pracujú v Nemecku môžu tiež získať tieto výhody.

Dokonca aj keď dieťa nebolo s vami v Nemecku, môžete mať nárok na príspevok.

Kto môže dostávať tieto príspevky?

Rezidenti krajín EÚ alebo EHP, ako aj obyvatelia Švajčiarska majú nárok na dávky aj v prípade, že dieťa nežije s nimi v Nemecku.

Prečo mi to hovoríte práve teraz?

Nuž, vec je v tom že sa plánujú zmeny v zákone, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2018. Teraz keď máme vašu pozornosť, je načase sa o tom dozvedieť viac! Do tohto dátumu môžete požiadať o Kindergeld až 4 roky spätne.

To znamená, že ak pracujete v Nemecku, alebo ste pracovali v Nemecku za posledné 4 roky, môžete si od roku 2013 nárokovať vaše príspevky na starostlivosť o dieťa (samozrejme počas žiadaného obdobia bolo potrebné pracovať a bývať v Nemecku).
Budete mať nárok na tieto výhody, ak podáte svoju žiadosť pred 01.01.2018

Pozrime sa na nasledujúci príklad:

John Doe začal pracovať v Nemecku v roku 2013 a jeho manželka Jane Doe porodí ich dieťa v roku 2014. Jane žije vo svojej rodnej krajine, zatiaľ čo jej manžel pracuje v Nemecku. John a Jane zistia od priateľov, že majú nárok na Kindergeld. Požiadajú o tieto príspevky od roku 2014 do roku 2017 podľa platných pravidiel pred 1. januárom 2018.

V novom roku však dôjde k zmenám v príspevkoch na deti, ktoré budú mať vplyv na každého, kto má na ne nárok.

Aký to bude mať vplyv na rodinu Doa?

Môžu naďalej žiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa, ale ... od 1. januára 2018 si môžu nárokovať príspevky na starostlivosť o dieťa celkovo iba za 6 mesiacov.

Pozrime sa na ďalší príklad:

John má priateľa Jamesa. James tiež pracuje v Nemecku. Jeho manželka je späť vo svojej vlasti aj s dcérou. James sa rozhodne, že po 3 rokoch práce v Nemecku je čas, aby sa vrátil domov. Opustí Nemecko vo februári 2018, ale v júli 2018 podá svoju žiadosť o príspevok starostlivosti o deti.

Ak by platili staré pravidlá, dostal by príspevok za tri roky, ale teraz je rok 2018. Keďže podal svoju žiadosť v júli, môže získať príspevky len za obdobie január - jún 2018. Počas tohto obdobia James pracoval iba v januári, takže príspevok môže dostať iba za január.

Namiesto toho, aby získal takmer 7000 Euro, dostane len asi 200 Euro.

Čo mám urobiť, aby som sa vyhol Jamesovej situácii?

Jednoducho požiadajte o svoje príspevky na deti cez Taxback.com teraz. Žiadosť podáme ešte pred koncom roka.

Prosím, uistite sa že žiadosť podáte ešte pred koncom roka, pretože čím neskôr požiadate, tým menej peňazí dostanete. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na každého, kto má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa.

Potrebujete pomoc?

Kontaktujte nás na info@taxback.com s vašimi otázkami, alebo sa obráťte na našich priateľských expertov cez www.taxback.com/chat.

Pravidlá sa menia v prípade nemeckých príspevkov na starostlivosť o dieťa "Kindergeld". Tu je to, čo potrebujete vedieť.

Práca v Nemecku vám dáva právo na širokú škálu výhod. Jednou z takýchto výhod je 'Kiindergeld' alebo nemecký príspevok na starostlivosť o deti.

Ak ste rodič, adoptívny rodič alebo manžel / manželka, ktorý poskytuje domov pre nevlastné dieťa, alebo starý rodič, ktorý poskytuje domov pre vnúčatá, alebo poskytujete domov na podporu detí, môžete mať nárok na daňové zvýhodnenie pri starostlivosti o dieťa

                                                  

Cudzinci ktorí žijú a pracujú v Nemecku môžu tiež získať tieto výhody.

 

Dokonca aj keď dieťa nebolo s vami v Nemecku, môžete mať nárok na príspevok.

 

Kto môže dostávať tieto príspevky?

Rezidenti krajín  EÚ alebo EHP, ako aj obyvatelia Švajčiarska majú nárok na dávky aj v prípade, že dieťa nežije s nimi v Nemecku.

 

Prečo mi to hovoríte práve teraz?

Nuž, vec je v tom že sa plánujú zmeny v zákone, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2018. Teraz keď máme vašu pozornosť, je načase sa o tom dozvedieť viac! Do tohto dátumu môžete požiadať o Kindergeld až 4 roky spätne.

 

To znamená, že ak pracujete v Nemecku, alebo ste pracovali v Nemecku za posledné 4 roky, môžete si od roku 2013 nárokovať vaše príspevky na starostlivosť o dieťa (samozrejme počas žiadaného obdobia bolo potrebné pracovať a bývať v Nemecku).

Budete mať nárok na tieto výhody, ak podáte svoju žiadosť pred 01.01.2018

 

Pozrime sa na nasledujúci príklad:

John Doe začal pracovať v Nemecku v roku 2013 a jeho manželka Jane Doe porodí ich dieťa v roku 2014. Jane žije vo svojej rodnej krajine, zatiaľ čo jej manžel pracuje v Nemecku. John a Jane zistia od priateľov, že majú nárok na Kindergeld. Požiadajú o tieto príspevky od roku 2014 do roku 2017 podľa platných pravidiel pred 1. januárom 2018.

V novom roku však dôjde k zmenám v príspevkoch na deti, ktoré budú mať vplyv na každého, kto má na ne nárok.

 

Aký to bude mať vplyv na rodinu Doa?

Môžu naďalej žiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa, ale ... od 1. januára 2018 si môžu nárokovať príspevky na starostlivosť o dieťa celkovo iba za 6 mesiacov.

 

Pozrime sa na ďalší príklad:

John má priateľa Jamesa. James tiež pracuje v Nemecku. Jeho manželka je späť vo svojej vlasti aj s dcérou. James sa rozhodne, že po 3 rokoch práce v Nemecku je čas, aby sa vrátil domov. Opustí Nemecko vo februári 2018, ale v júli 2018 podá svoju žiadosť o príspevok starostlivosti o deti.

Ak by platili staré pravidlá, dostal by príspevok za tri roky, ale teraz je rok 2018. Keďže podal svoju žiadosť v júli, môže získať príspevky len za obdobie január - jún 2018. Počas tohto obdobia James pracoval iba v januári, takže príspevok môže dostať iba za január.

 

Namiesto toho, aby získal takmer 7000 Euro, dostane len asi 200 Euro.

 

Čo mám urobiť, aby som sa vyhol Jamesovej situácii?

Jednoducho požiadajte o svoje príspevky na deti cez Taxback.com teraz. Žiadosť podáme ešte pred koncom roka.

 

Prosím, uistite sa že žiadosť podáte ešte pred koncom roka, pretože čím neskôr požiadate, tým menej peňazí dostanete. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na každého, kto má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa.

 

Potrebujete pomoc?

Kontaktujte nás na info@taxback.com s vašimi otázkami, alebo sa obráťte na našich priateľských expertov cez www.taxback.com/chat

 

 

×