If you worked in any of these countries, you could be due a Tax Refund

Pamatdatumi AK taksācijas gadam 2021

#TaxTipsUK #TravelTipsUK

Saņem savus galvenos nodokļu termiņus un datumus AK taksācijas gadam 2021 savā AK nodokļu kalendārā:

Nodokļu pamatdatumi: AK

Saņem savus galvenos nodokļu termiņus un datumus AK taksācijas gadam 2021/22 savā AK nodokļu kalendārā:

AK galvenie nodokļu datumi:  

 

2021. gada 6. aprīlis

Pirmais jaunā taksācijas gada 2021/2022 datums.

 

2021. gada 6. aprīlis 

Laiks sākt savākt visus dokumentus, kas attiecas uz 20/21 gada nodokļu deklarācijām, ja Jūs esat pašnodarbināta persona vai ja Jums ir ienākumi no īpašuma tajā gadā, kas beidzās 2021. gada 5. aprīlī.

 

2021. gada 31. maijs

2020/21 P60 dokumentu kopijas, kas izsniegtas darba ņēmējiem.

 

2021. gada 6. jūlijs

2020/21 P11d dokumentu kopijas, kas izsniegtas darba ņēmējiem

 

2021. gada 31. jūlijs

Beigu termiņš otrajam pašaprēķinātajam maksājumam par nodokļu gadu, kas beidzas 2021. gada 5. aprīlī.

 

  • Ja 2020/21 gads ir pirmais gads, kurā Jūs iesniedzat nodokļu deklarāciju, tad tas uz Jums neattiecas.
  • Ja Jūs jau esat nosūtījuši nodokļu deklarāciju, tad atkarībā no Jūsu nodokļu stāvokļa iepriekšējā taksācijas gadā (2019/2020) Jums, iespējams, šajā sakarā būs nepieciešams veikt otro maksājumu (pirmais maksājums bija jāveic līdz 2021. gada 31. janvārim). Ja Jums ir nepieciešams veikt maksājumus, tiek skaitīti visi Jūsu atmaksājamie nodokļi par 2015/2016 taksācijas gadu. 

 

2021. gada 5. oktobris

Ierastais termiņš, lai reģistrētos Nodokļu un Muitas nodevu ministrijas pārvaldē (HMRC), ja Jūs kļuvāt par pašnodarbinātu personu vai sākāt gūt ienākumus no īpašuma. Jums Nodokļu un Muitas nodevu ministrijas pārvaldē (HMRC) jāiesniedz veidlapa CWF1, ja Jūs esat pašnodarbināta persona, un veidlapa SA1 saistībā ar Jūsu ienākumiem,– ja Jūs neesat pašnodarbināta persona. 

 

2021. gada 31. oktobris

Pēdējais termiņš dokumentu iesniegšanai pēc pašnovērtējuma sastādītajām nodokļu deklarācijām par taksācijas gadu, kas beidzās 2016. gada 5. aprīlī. Uz papīra veidlapām sastādītajām nodokļu deklarācijām jābūt iesniegtam līdz šim datumam, pretējā gadījumā Jums tiks uzlikts sods, taču Jums joprojām līdz 2022. gada 31. janvārim ir laiks aizpildīt tās tiešsaistes režīmā.

 

2021. gada 30. decembris

Līdz 2021. gada 30. decembrim nosūtiet Jūsu tiešsaistes režīmā sastādīto pēc pašnovērtējuma sastādīto nodokļu deklarāciju, ja Jūs vēlaties, lai Nodokļu un Muitas nodevu ministrijas pārvalde (HMRC) apkopotu Jūsu 2020/2021 nodokļu saistības (līdz £3,000), izmantojot nākamo gadu PAYE nodokļu kodu; tas mērķis ir sadalīt nodokļu saistības uz 12 mēnešu ilgu periodu.

 

2022. gada 31. janvāris

Pēdējais termiņš samaksāt nodokļus, kuri Jums ir jāmaksā saskaņā ar pašnovērtējuma „izlīdzinātajiem maksājumiem” par taksācijas gadu, kas beidzās 2021. gada 5. aprīlī. 

 

2022. gada 31. janvāris

Pēdējais termiņš pirmajam pašaprēķinātajam maksājumam par gadu, kas beidzās 2022. gada 5. aprīlī.

2022. gada 1. februāris

Tiek automātiski uzlikts sods £100 apmērā, ja HMRC pirms 2021. gada 1. novembra ir izsniegusi Jums 2020/21 nodokļu deklarāciju, taču tā vēl joprojām nav iesniegta HMRC. Attiecībā uz jebkuru par 2015/16 taksācijas gadu nenomaksāto nodokli tiks aprēķināti kavējuma procenti, ja līdz 2022. gada 31. janvārim nodokļi vēl joprojām nebija nomaksāti.

 

2021. gada 5. aprīlis

Pēdējā 2020/2021 taksācijas gada diena.

 

2021. gada 5. aprīlis

Pēdējais termiņš pieteikties Jūsu PAYE nodokļu atmaksai par 2015/16 taksācijas gadu.

 

2021. gada 5. aprīlis

Pēdējais termiņš pieteikties pārmaksāto nodokļu atmaksai, kuri ir pārmaksāti par 2015/16 taksācijas gadu saskaņā ar pašapreķinātajiem ienākumiem.

 

2021. gada 6. aprīlis

HMRC (Nodokļu un Muitas nodevu ministrijas pārvalde) izsniedz nodokļu deklarācijas pašapreķinātajiem ienākumiem un paziņojumu par to, ka nodokļu deklarācijas ir jāiesniedz par attiecīgo gadu līdz 2021. gada 5. aprīlim.

Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar Jūsu 2020/21 AK nodokļu jautājumiem? Jau tagad sazinieties ar mums pa e-pastu info@taxback.com vai apmeklējiet mūsu AK tīmekļa vietni jau tagad.

About The Author

Ciara Kennedy - Digital Content Writer @ Taxback.com

Ciara is our Digital Content Writer at Taxback.com. Since graduating in Journalism and Visual media, Ciara has worked in online marketing in Ireland and Australia and loves writing in all its forms.

Live Chat Help
Ciara Kennedy - Digital Content Writer @ Taxback.com in
×