Toggle

Osobní údaje

error image

Ne tak rychle!

Vynechal(a) jste jednu otázku. Vyplňte ji a pak můžeme jít dál!

Jé - zapomněl(a) jste vyplnit některé informace a vyplnil(a) jste nesprávně své {[field_name]}. Opravte to prosím, abychom mohli pokračovat dál!

Jé - použil(a) jste nesprávný formát svého {[field_name]}. Zadejte své {[field_name]} v zobrazeném formátu, abychom mohli pokračovat dál!

Oops - nepoužil/a jste symboly latinky {[field_name]}. Vyplňte Vaše {[field_name]} pouze písmeny používanými v angličtině, ať můžeme pokračovat dále!

Vyplňte prosím jednoduchý formulář s uvedením co nejvíce údajů - zabere to jednu minutu a za 10 minut budete mít v mailu tax pack, určený právě Vám.


Kontaktní údaje

( * - povinné údaje )

Oslovení

Křestní jméno*

Prostřední jméno

Příjmení*

E-mailová adresa*


Telefonní číslo

Typ linky*

Kód země*

Kód regionu*

Mobilní kód

Telefonní číslo*

 

Prosím zašlete potvrzující SMS na toto telefonní číslo

Datum narození*

calendar

Rodinný stav*

Státní příslušnost:*

Stát*

Město*

Pro bezpečnostní účely, zvolte prosím otázku podle které Vás může identifikovat při probírání informací ohledně Vašich daní*

Odpověď*


Informace o manželovi/manželce

Celé jméno*

Datum narození*

calendar

Státní příslušnost:*

Datum sňatku*

calendar

Má Váš manžel/Vaše manželka "plnou" medical card?*

Bydleli jste během daňového období s Vaším manželem/Vaší manželkou společně?*

Měl Váš manžel/Vaše manželka během daňového období příjem ze zaměstnání a/nebo jiný druh příjmu?*


Informace o pobytu

Žil/a a pracoval/a jste vždy v Irsku?*

Odjel/a jste během daňového období z Irska na déle, než je krátká dovolená?*

Kdy jste Irsko opustil/a?*

calendar

Kdy jste se do Irska vrátil/a?*

calendar

Odjel/a jste kvůli pracovní smlouvě na plný úvazek v zahraničí?*

Kdy jste poprvé přijel do Irska?*

calendar

Žijete dosud V Irsku?*

Strávil/a jste od svého příjezdu nějaký čas mimo Irsko?*

Uveďte důvod pro odjezd z Irska.*

Uveďte datum, kdy jste se vrátil/a do Irska.*

calendar

Kdy jste Irsko opustil/a?*

calendar

Uveďte důvod pro odjezd z Irska.*

Za které zdaňovací období chcete žádat o vrácení daní?*

Žádal jste o vrácení těchto daní již někdy dříve?*


Zdroje příjmů

Druh zaměstnání?*

Jaký typ příjmu ze samostatně výdělečné činnosti máte?*

Máte také příjem ze zaměstnaneckého poměru PAYE?*

Kolik zaměstnavatelů jste měl během minulého zdaňovacího roku?*

Máte Váš P45/P60 formulář?*

Jaká je Vaše práce/profese?*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Pozice*

Měl/a jste příjem z některého jiného zdroje?*


Máte zdroje příjmů z:

Samostatná výdělečná činnost*

Ano

Ne

Úroky/ dividendy/ kapitálové zisky*

Ano

Ne

Sdružení*

Ano

Ne

Honoráře / Patenty*

Ano

Ne

Social Welfare platby (jiné než přídavky na děti)*

Ano

Ne

Zahraniční příjmy (nájemné, příjmy ze zaměstnání, dividenda, kapitálové zisky, úroky a jiné příjmy ze zahraničí)*

Ano

Ne

Prosím uveďte podrobnosti o typu a zdroji příjmu ze zahraničí:*

Dispozice / Pořízení domácího nebo zahraničního majetku (např. nemovitost, akcie, atd.*

Ano

Ne

Příjem z nájemného*

Ano

Ne

Další příjmy*

Ano

Ne

Prosím uveďte podrobnosti o typu a zdroji příjmu:*

Jste ředitelem společnosti?*

Ano

Ne


TVOJE POZNÁMKY A DODATEČNÉ INFORMACE

Případné další informace či komentář uveď zde:

Jak jsi se o našich službách dozvěděl?*

Jak se tato osoba jmenuje?*

Jak se tato konference jmenuje?*

Jak se tato organizace jmenuje?*

Jak se tato výstava jmenuje?*

Kde jste letáček obdržel(a)?*

Jak se tato osoba jmenuje?*

Na jaké webové stránce/v jakém vyhledávači jste nás našel(našla)?*

Jak se tento časopis jmenuje?*

Jak se tyto noviny jmenují?*

Jaká radiostanice to byla?*

Jak se tato stránka jmenuje?*

Jaká televizní stanice to byla?*


Uveďte detaily prosím*

Uveďte jak často chcete získávat aktuální informace a stavu Vaší refundace.**

 

Četl(a) jsem všeobecné obchodní podmínky taxback.com a souhlasím s nimi. *

Zadejte znaky z pole níže:*