Toggle

Bezpečnostní doporučení pro použití předplacené MasterCard®

Buďte ostražití

Vždy sledujte své účty a pravidelně kontrolujte ve výpisech neznámé transakce na našem odkazu stavu účtu. Pokud se objeví jakákoliv podvodná činnost, okamžitě kontaktujte taxback.com na zákaznické servisní lince (VB) +44 203 364 5389, (Irsko) +353 1 887 1926, (Kanada) +1 855 863 5444, (Austrálie) +61 1800287326 nebo (USA) +1 855 735 7347 nebo e-mailem info@tbgpayments.com.


Dbejte na bezpečí

Vždy mějte Vaši předplacenou debetní kartu na spolehlivém a bezpečném místě. Pokud se Vaše karta ztratí, je ukradena nebo pokud máte podezření na neoprávněné užití, kontaktujte taxback.com na číslech (VB) +44 203 364 5389, (Irsko) +353 1 887 1926, (Kanada) +1 855 863 5444, (Austrálie) +61 1800287326 nebo (USA) +1 855 735 7347 nebo přímo PFS na telefonních číslech uvedených níže.


Ztracené/ ukradené karty:


VB/ Irsko + 44 (0) 203 327 1991


Kanada + (1) 4184781543


USA + (1) 3476024363


Chraňte své údaje

Pokud Vás někdo kontaktuje a žádá o Vaše osobní údaje nebo údaje o účtu, neposkytujte je. Jednoduše zavěste nebo neodpovídejte na e-mail a spojte se s taxback.com na číslech (UK+44 203 364 5389, (Irsko) +353 1 887 1926, (Kanada) +1 855 863 5444, (Austrálie) +61 1800287326 nebo (USA) +1 855 735 7347 nebo e-mailem info@tbgpayments.com.


Bezpečnost karty & PINu

Nesdělujte číslo karty po telefonu pokud jste hovor nezahajovali Vy.Když určujete PIN, nepoužívejte čísla nebo slova, která se objevují ve Vaší peněžence, jako např. jméno, datum narození nebo telefonní číslo.
Zakrytím klávesnice zajistěte, aby nikdo neviděl Váš PIN. Pamatujte si svůj PIN. Nikam ho nepište, především ne na nebo k Vaší kartě a v žádném případě PIN nikomu nesdělujte.


Podepište svou kartu

Okamžitě po obdržení Vaší předplacené debetní karty, ji prosím na zadní straně podepište. Při použití karty při jakémkoliv prodeji se ujistěte, že prodavač zkontroloval Váš podpis na účtence s podpisem na kartě (to připomene prodavači, aby v budoucnu kontroloval možné zneužití karty).


Bezpečnost online nakupování

Ujistěte se, že jakýkoliv internetový nákup je zabezpečen šifrováním, aby chránil Vaše bankovní údaje. Hledejte bezpečnostní transakční symboly, jako např. symbol zámku v pravém spodním rohu vyhledávače nebo “https://…” v adresovém řádku webové stránky. Písmeno “s” znamená "secured" a značí, že webová stránka používá šifrování.
Vždy po nákupu s použitím předplacené debetní karty, se z webové stránky odhlašte. Pokud se nemůžete odhlásit, zavřete prohlížeč, aby jste předešli neoprávněnému užití.