Toggle

NAŠE POPLATKY

Taxback.com Vám poskytne nejvýhodnější daňové refundační služby na světě. Zaručujeme nejrychlejší a nejvyšší možnou legální daňovou refundaci.


Předběžný odhad Vaší refundace je u nás zdarma – ať online, e-mailem nebo po telefonu s našimi zaměstnanci – můžete zrušit využívání našich služeb.


Jakmile nám zašlete Vaše dokumenty a podepsané daňové formuláře, posoudíme blíže Vaši žádost a sdělíme Vám, zda potřebujete dodatečné služby, jako např. získání chybějících dokumentů nebo dočasné social security číslo. Potom Vám dáme vědět, kolik podání daňového přiznání bude stát. Poplatek většinou účtujeme až když z daňového úřadu obdržíme refundaci – takže neplatíte nic předem. V některých případech účtujeme poplatek za vyplnění žádosti před tím, než ji pošleme na finanční úřad. Po přihlášení Vám správce účtu vysvětlí vše o placení poplatků.


Naše poplatky jsou založeny na skutečnosti, že máme místní specialisty po celém světě, kteří zaručují, že každá žádost o daňovou refundaci je plně v souladu s daňovými zákony, a že pro Vás získáme maximální možnou částku. Všechna americká daňová přiznání k dani z příjmů jsou před odevzdáním podepsaná a podaná našim registrovaným zástupcem (Enrolled Agent- EA) a totéž platí i pro naše zplnomocněné daňové zástupce v Austrálii.


Veškeré poplatky za naše refundační daňové služby jsou počítány procentuelně z uznané částky refundace; podmíněno minimálním poplatkem.


Pokud žádáte o daňovou refundaci z osobních příjmů, vyberte zemi, z které refundaci žádáte a dozvíte se více informací o poplatcích.

Naše poplatky podle zemí refundace

australia tax refund fees icon Austrálie

Pro vracení daní z Austrálie nabízíme několik druhů služeb a poplatků, závislých na statutu rezidenta a času, který trvá vyřízení refundace.

Nízké refundace: Za refundace pro daňové nerezidenty a refundace nižší než AU$150 je poplatek AU$87 + manipulační poplatek

Občané Austrálie: Za daňovou ferundaci pro občany Austrálie účtujeme fixní poplatek AU$99 (včetně manipulačního poplatku).

Australští rezidenti pro daňové účely: Australským rezidentům pro daňové účely účtujeme za jedno daňové období 9% + manipulační poplatek z obdržené částky, minimální poplatek je $99 + manipulační poplatek.

Dřívější podání: Pokud jste již opustil Ausrálii a chcete zažádat o refundaci daně před skončením daňového období, náš poplatek za dřívější podání je jedno daňové období 9% + manipulační poplatek z částky obdržené od finančního úřadu, minimální poplatek je $99 + manipulační poplatek.

Refundace Superannuation: Pokud jste navždy opustil/a Austrálii, můžeme Vám zajistit vratku superannuation. Za tuto službu účtujeme 20% + manipulační poplatek z částky, obdržené daňovým úřadem. Na refundace nižší než AUD$1000 se vztahuje minimální poplatek.

Pokud potřebujete v daňovém přiznání udělat změny, náš poplatek za písemné opravy je za jedno daňové období 25% + manipulační poplatek z částky, obdržené od daňového úřadu, minimální poplatek je $250 + manipulační poplatek z částky, obdržené od daňového úřadu. Za elektronické opravy účtujeme za jedno daňové období 15% + manipulační poplatek z částky, obdržené od daňového úřadu, minimální poplatek je $200 + manipulační poplatek

Poplatky za předchozí roky mohou být různé, proto pokud žádáte o refundaci před rokem 2012, chatujte zde a zjistěte více o Vaší konkrétní situaci.

Pokud potřebujete náhradní dokumenty, náš poplatek za získání dokumentů je AU$40 + manipulační poplatek za každý dokument.

The Average Tax Refund Down Under is AU$2,600

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
belgium tax refund fees icon Belgie

Za vrácení daní z Belgie za jedno daňové období účtujeme poplatek 12.5% + manipulační poplatek z částky, na jejíž vrácení uzná daňový úřad nárok, minimální poplatek je €62.50 + manipulační poplatek.

The average tax refund from Belgium is €2,300

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
canada tax refund fees icon Kanada

Kanadské daňové služby pro nerezidenty Kanady

Za vrácení daní z Kanady účtujeme za jedno daňové obobí poplatek 12.5% + manipulační poplatek z obdržené částky, minimální poplatek je $62.50 + manipulační poplatek.

Kanadské daňové služby pro Kanaďany

V případě komplikovanějších daňových přiznání vyžadujeme platbu předem a na služby se mohou vztahovat dodatečné poplatky.

Vyřízení daňového přiznání Jednotné podání Sdružené podání
Základní služby (T4 do 3 zaměstnavatelů ročně; RRSP odvody a základní výdaje- lékařské výdaje, hromadná doprava; školné a výdaje spojené s prací (T2202 a T2200); charitativní příspěvky; studentská půjčka) $85 $135
Nadstandardní služby (základní služby + zaměstnání u více než 3 zaměstnavatelů (nezahrnuje příjem OSVČ); ostatní příjmy z kanadských zdrojů (kromě investic a příjmu z pronájmu); závislé osoby) $125 $210
Nadstandardní služby + samostatná výdělečná činnost $150 $270
Investice a příjmy z pronájmu $300 n/a

Pokud od nás vyžadujete získání dokumentů potřebných pro kanadské daňové přiznání, účtujeme si za tyto služby poplatek CA$20 + manipulační poplatek za každý dokument. Dodatečný poplatek CA$20 + manipulační poplatek se vztahuje na množství účtů vyšší než 20.

Průměrná refundace kanadských daní je $998

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
denmark tax refund fees icon Dánsko

Za vrácení daní z Dánska za jedno daňové období účtujeme poplatek 12.5% + manipulační poplatek z částky, na jejíž vrácení uzná daňový úřad nárok, minimální poplatek je €62.50 + manipulační poplatek.Poplatek je nutné uhradit předem,

The average Danish tax refund is €1,200

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
germany tax refund fees icon Německo

Za vrácení daně ze mzdy a penze z Německa účtujeme poplatek 9% + manipulační poplatek z částky, na jejíž vrácení uzná daňový úřad nárok, minimální poplatek je €50 + manipulační poplatek pro vrácení peněz nižší než 300 EUR.

Za Kindergeld (dávky na péči o dítě) účtujeme €150

Za služby U1 účtujeme €48

Poplatek je požadován předem

Průměrná refundace německých daní je €1,020

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
holland tax refund fees icon Holandsko

Za vrácení daní z Holandska za jedno daňové období účtujeme poplatek 9% + manipulační poplatek z částky, na jejíž vrácení uzná daňový úřad nárok, minimální poplatek je €50 + manipulační poplatek.Poplatek je nutné uhradit předem

The average Dutch tax refund is €910

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
ireland tax refund fees icon Irsko

V případě vrácení daně z příjmu PAYE z Irska si Taxback. com účtuje poplatek za daňový rok ve výši 10 % + manipulační poplatek ze sumy schválené příslušným daňovým úřadem, minimální poplatek za zpracování je 40 € + manipulační poplatek.

V případě vrácení daně PAYE nižší než 96 € si Taxback.com účtuje poplatek 50 % z vrácené sumy, schválené príslušným daňovým úřadem.

*Za komplikované případy se účtuje dodatečná paušální přirážka 30 €. Tyto můžou zahrnovat kromě jiného: - nárok na důchodkové pojištění- nárok na náhradu nákladů v důsledku práce z domu - nárok na příspěvky na pokračování příjmu- nárok na rok odloučení - nárok na dávky v případě úmrtí blízké osoby - jestli Vás daňový úřad náhodně vybral na vyplnění tlačiva 12 - jestli jste příjemcem jiného příjmu než PAYE, ale ještě nejste považováni za osobu podléhající dani - jiné

Naše služba samostatného výměru daně Vám za paušální poplatek ušetří čas a námahu. Cena za naše balíčky závisí od složitosti Vašich osobních okolností a daňových záležitostí. Naše poplatky začínají na sumě 286 €. Jestli máte zájem o pomoc při vyplňování samostatného výměru daně, kontaktujte již dnes Taxback.com a člen našeho týmu v Kilkenny Vám pomůže začít.

Retained funds charge

Zadržené finanční prostředky představují zůstatek prostředků na účtu zákazníka po odpočítání všech poplatků a daní, jako i všechny ostatní prostředky přijaté ve jménu zákazníků a nacházející se na bankovním účtu Taxback.com. Taxback.com bude účtovat poplatek 5 €/měsíc za zadržení prostředků, poplatek se začne účtovat sedm dní po tom, jak se Taxback.com pokusí kontaktovat zákazníka e-mailem – čtyři krát a po telefonu – dva krát, na číslo, které zákazník uvedl, všechno v rozpětí 4 týdnů a zákazník se v uvedené době Taxback.com neozval, nebo neposkytnul Taxback.com platné číslo bankovního účtu, na který by společnost Taxback.com zákazníkovi včas převedla zůstatek. Uvedený poplatek za zadržené prostředky ve výši 5 €/měsíc bude účtován každý měsíc, až dokud zákazník neposkytne Taxback.com příslušné bankovní údaje, nebo se zůstatek nesníží na nulu, kterákoli možnost nastane dříve.

Jestli po uplynutí 3 let pořád existuje zůstatek a zákazník Taxback.com neodpověděl, nebo neposkytnul Taxback.com platné číslo účtu, na který by bolo možné převést zákazníkovi zůstatek a zůstatek je nižší než 200 €, zůstatek zadržených prostředků bude použitý jako dodateční administrativní poplatek. Jestli je zůstatek refundace vyšší než 200 €, Taxback.com bude každý rok účtovat dodateční poplatek ve výši 200 €, kromě měsíčního poplatku za zadržení prostředků, až dokud zákazník neposkytne Taxback.com relevantní bankovní údaje, nebo se zůstatek nesníží na nulu, kterákoli možnost nastane dříve.

V případě, že zákazník odmítne přijmout zůstatek finančních prostředků, po strhnutí všech poplatků a daní, anebo uvede neplatné kontaktní údaje, anebo odmítne kontakt prostřednictvím e-mailu, anebo telefonu, bude mu účtován poplatek ve výši 5 €/měsíc, až dokud zákazník neposkytne Taxback.com příslušné bankovní údaje, anebo se zůstatek nesníží na nulu, kterákoli možnost nastane dříve.

We provide both Irish tax refund and tax return filing services

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
japan tax refund fees icon Japonsko

Za vrácení daní z Japonska účtujeme poplatek 20% + manipulační poplatek z obdržené částky, minimální poplatek je 7171 ¥ + manipulační poplatek.

Za vrácení japonské penze účtujeme poplatek 20% + manipulační poplatek z obdržené částky, minimální poplatek je 10757 ¥ + manipulační poplatek.

We provide income tax and pension refunds from Japan

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
luxembourg tax refund fees icon Lucembursko

Za vrácení daní z Lucemburska účtujeme poplatek 12.5% + manipulační poplatek z obdržené částky, minimální poplatek je €62.50 + manipulační poplatek.Poplatek je nutné uhradit předem.

The average tax refund from Luxembourg is €1,109

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
new zealand tax refund fees icon Nový Zéland

Za vrácení daní z Nového Zélandu účtujeme poplatek 12.5% + manipulační poplatek z obdržené částky, minimální poplatek je NZ$62 + manipulační poplatek.

Poplatky za předešlá daňová období mohou být jiné, proto pokud žádáte o vrácení daní před rokem 2008, zeptejte se online zde, aby jste získali přesné informace.

Pokud potřebujete náhradní dokumenty k vrácení daně z NZ, náš poplatek za získání dokumentů je NZ$30 + manipulační poplatek za každý dokument.

If you worked in New Zealand you could be due  a tax refund

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
uk tax refund fees icon Velká Británie

Podání Self-Assessment Tax Return ve VB

Naše poplatky za zpracování daňového přiznání jsou následující:

 • V případě, že máte nárok na vrácení daní, poplatek je 11% plus manipulační poplatek závislý na výši refundace, min. poplatek £265.
 • V případě, že nemáte nárok na vrácení daní od HMRC nebo máte za daný rok povinnost daň doplatit, poplatek se vypočítá následovně:

Základní poplatek je £265 a ten zahrnuje přípravu přiznání daně z příjmu včetně přijmu z podnikání a nemovitostí.

V případě blížící se uzávěrky, může být účtováno dodatečných £50.

Komplikovanější případy

Pokud je Vaše daňová situace komplikovanější (např. máte zahraniční zdroje příjmů a mimořádná daňová zvýhodnění, složitou rezidenční situaci) nebo pokud jste v daném roce měli kapitálové zisky podléhající dani, bude k základnímu poplatku účtován dodatečný poplatek, podle hodin strávených na zpracování daňového přiznání. Ve většině případů není tento poplatek vyšší než £400. Vždy Vás budeme předem informovat o jakémkoliv dodatečném poplatku ještě před tím, než Vaším jménem cokoliv učiníme a budeme se snažit Vás upozornit na dodatečné poplatky již při úvodním posouzení Vaší situace.

Co zahrnuje poplatek za daňové přiznání?

 • Vyplnění základu Self-Assessment daňového přiznání
 • Vyplnění veškerých potřebných doplňkových stran
 • Kalkulaci Vaší daňové povinnosti nebo vratky
 • Podání daňového přiznání na HM Revenue a celní úřad.

Co nezahrnuje poplatek za daňové přiznání?

 • Získávání informací od třetích stran
 • Získávání doplňujících informací/dokumentů, např. účty
 • Daňové a plánovací poradenství
 • Zodpovídání požadavků Inland Revenue

Za daňové přiznáníbritských PAYE a námořníků účtujeme poplatek 11% + manipulační poplatek z přijaté refundace, minimální poplatek £50 + manipulační poplatek.

Jelikož CIS pracovníci mají podávat daňové přiznání kvůli možnosti refundace, účtujeme 11% + manipulační poplatek z přijaté refundace, min vyřizovací poplatek £265.

V závislosti na tom, jakým způsobem si přejete zaslat Vaši refundaci, může být účtován poplatek za bankovní převod. Pokud vám budeme vyřizovat získání dokumentů, účtujeme si poplatek £20 + manipulační poplatek za každý dokument.

The average UK tax rebate is £963

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci
usa tax refund fees icon USA

For US Federal tax returns we charge $120 + handling fee

Add in a State tax return for $60 + handling fee.

For a state tax return on its own we charge $100 + handling fee.

FICA

From IRS - $150 plus handling fee ($180)

US residents for tax purposes

For US resident for tax purposes our fees structure is as follows:

US Federal return that includes the basic form 1040 without additional schedules and forms - $200 + handling fee.

Additional schedules – for full details click here.

Expatriates (handling fee included)

Basic Expatriate return - $500

Complex Expatriate return - $650

Expatriate State return - $100

For additional schedules please click here.

Rental Income Return

This is a complete service covering the necessary federal tax return and annexes (single owner – 1 property), and includes a detailed review of all supporting documents - $400

State Income tax return - $100

Additional property (this fee is due for second and each subsequent property) - $100

Additional Owner (this fee is due where there are multiple owners of a property and applies regardless of whether or not the owners are a married couple. This charge covers the preparation of the additional personal return due) - $180

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any once off fees and administrative fee and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Capital Gain Return

The price will be based on the complexity of the case - $600

Administrative fee (this fee is obligatory and due for each year of submission. It covers postage, phone calls, photocopying, etc.) - $20

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any one-off fees and administrative fee, and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Prices are based on provision of information in pre-agreed format - a surcharge of 20% may be applied for disorganized files.

Prices are based on provision of necessary backup documentation only - the inclusion of unnecessary documentation may result in the application of an additional charge.

Please note that fees are based on the complexity of your tax situation so if you have any additional requirements or need to avail of our advisory service, there may be an additional fee. A full quote will be given at the outset.

Our fee for organising an ITIN is $150 + handling fee. This fee is additional to other tax return services provided.

Our fee for organising an EIN is $200 and this fee is additional to other tax return services provided.

If you need us to file an amendment of your tax return, our fee is $200 + handling fee per tax return.

Průměrná refundace amerických daní je $800*

Získejte nyní bezplatnou kalkulaci

Taxback.com se postaral o mou refundaci daně ze mzdy i Superannuation

Man Picture

Náš minimální poplatek zahrnuje veškeré věci, které umožňují snadné podání Vaší žádosti, jako např.:


 • Náš americký CPA, autorizovaný daňový zástupce v Sydney a vysoce kvalifikovaný tým daňových specialistů
 • Zákaznický servis po telefonu 24/7 a online chat
 • Bezplatný telefon a fax

Dodatečné poplatky se vztahují na zajišťování náhradních dokumentů (pro více informací se podívejte na konkrétní zemi refundace) a provizi za vyřízení daňového čísla (viz sekce daňová čísla níže na této straně).

Poplatky za vrácení srážkových daní z dividend


Poplatek za vrácení srážkových daní z dividend je 20% z refundované částky, na jednu žádost se vztahuje minimální poplatek $75. Pokud země refundace umožňují zahrnutí více roků do jedné žádosti, taxback.com tak učiní, aby se minimalizovaly náklady.

Girl Image

Poplatky za vyřízení daňového čísla

Austrálie


Tax File Number: Za žádost o tax file number si účtujeme jednotný poplatek AU$30 nebo EUR 25. Poplatek se platí před podáním žádosti k daňovému úřadu.


Australian Business Number: Za žádost o Australian business number si účtujeme jednotný poplatek AU$100 nebo EUR80. Poplatek se platí před podáním žádosti k daňovému úřadu.
Kanada


Social Insurance Number (SIN): Za žádost o SIN si účtujeme jednotný poplatek CA$10.00. Poplatek se platí před předáním vyplněné žádosti o SIN a zasláním instrukcí k podání žádosti klientovi.


Individual Tax Number (ITN): Za žádost o ITN si účtujeme jednotný poplatek CA$30.00. Poplatek se platí před podáním žádosti k daňovému úřadu.
USA


Individual Tax Identification Number (ITIN): Náš poplatek za získání ITIN je $120.


Employer Identification Number (EIN): Náš poplatek za získání EIN je $200.