Toggle

MŪSŲ MOKESČIAI

Taxback.com teikia geriausią vertę už pinigus suteikiančias mokesčių grąžinimo paslaugas, prieinamas visame pasaulyje. Mes garantuojame, kad gausime Jums didžiausią, teisėtą, greičiausią mokesčių grąžinimo išmoką ir mūsų paslaugos bei mokesčiai tai atspindi.


Pradinis Jūsų grąžinamos sumos įvertinimas yra nemokamas – ar gaunate jį internetu, elektroniniu paštu ar telefonu iš mūsų darbuotojų - ir jūs galite atsisakyti naudotis mūsų paslaugomis.


Gavę Jūsų dokumentus ir pasirašytas formas, mes toliau vertinsime Jūsų grąžinimą ir nustatysime, kokių papildomų paslaugų Jums reikia, pavyzdžiui, dokumentų paieškos arba laikino socialinio draudimo numerio. Tuomet informuosime, kiek Jums kainuos Jūsų mokesčių deklaracijos pateikimas. Už daugelį mūsų paslaugų, mes atskaičiuojame mokestį, tik kai gauname grąžinamą išmoką iš mokesčių inspekcijos, tad Jums nereikia nieko mokėti iš anksto. Kai kurioms paslaugoms mes imame išankstinį mokestį už paraiškos pateikimą mokesčių inspekcijai. Jūsų klientų vadybininkas pilnai paaiškins mokesčio sumokėjimo procedūrą, kai užsiregistruosite.


Mūsų mokesčiai grindžiami tuo, kad mes turime savo vietos mokesčių ekspertus visame pasaulyje, kurie užtikrina, jog kiekviena mūsų mokesčių grąžinimo paraiška visiškai teisiškai atitinka mokesčių įstatymus ir yra teikiama didžiausiai įmanomai sumai. Visas mūsų JAV pajamų mokesčio deklaracijas pasirašo ir teikia mūsų registruotasis agentas (Enrolled Agent, EA), tai taip pat taikoma mūsų įgaliotiems mokesčių agentams Australijoje.


Visi mūsų mokesčių grąžinimo paslaugų įkainiai yra pagrįsti procentine išraiška nuo gautos grąžinamų išmokų sumos, yra nustatytas minimalus mokestis.


Jei kreipiatės dėl gyventojų pajamų mokesčio grąžinimo, pasirinkite šalį, kurios mokesčių paslaugų Jums reikia, kad galėtumėte peržiūrėti atitinkamus įkainius.

Mūsų įkiniai pagal mokesčių grąžinimo šalis

australijos mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Australija

Už mokesčių grąžinimą iš Australijos, mes siūlome visą eilę paslaugų ir įkainiai svyruoja priklausomai nuo Jūsų gyventojo statuso ir laiko, per kurį gausime Jūsų grąžinamą išmoką.

Mažos grąžinamos išmokos: Už ne rezidentų mokesčių tikslais grąžinimus bei grąžinimus iki AU$150, mūsų įkainis yra Au$87+ valstybiniai mokesčiai

Australijos piliečiams: Už mokesčių grąžinimą Australijos piliečiams mes taikome fiksuotą AU$99 (su valstybiniais mokesčiais) įkainį.

Australijos rezidentams mokesčių tikslais: Australijos rezidentams mokesčių tikslais už kiekvienus metus mes taikome 9% + valstybiniai mokesčiai nuo atitinkamos mokesčių institucijos grąžintos sumos arba minimalų $99 + valstybiniai mokesčiai įkainį.

Išankstinio vertinimo sprendimas: Jei jau išvykote iš Australijos ir norite kreiptis dėl mokesčių grąžinimo prieš pasibaigiant mokestinaims metams, mūsų įkainis už išankstinį vertinimą už kiekvienus metus yra 9% + valstybiniai mokesčiai nuo grąžinamos sumos arba minimalus mokestis $99 + valstybiniai mokesčiai

Senatvės pensijos grąžinimas: Jei visam laikui išvykote iš Australijos, mes galime galime sutvarkyti Jūsų senatvės pensijos grąžinimą. Už šią paslaugą mes taikome 20% + valstybiniai mokesčiai nuo atitinkamos mokesčių institucijos grąžintos sumos įkainį. Mažesnėms kaip AUD$1000 grąžinamoms išmokoms bus taikomas minimalus mokestis.

Jei Jums reikia, jog mes pateiktumėm mokesčių deklaracijos pakeitimus, mūsų įkainis už popierinės deklaracijos pataisymą už kiekvienus mokestinius metus yra 25% nuo grąžinamos sumos + valstybiniai mokesčiai arba minimalus mokestis $250 + valstybiniai mokesčiai. Už pakeitimus elektroniniu būdu mūsų įkainis už kiekvienus mokestinius metus yra 15% + valstybiniai mokesčiai nuo atitinkamos mokesčių institucijos grąžintos sumos arba minimalus mokestis $200 + valstybiniai mokesčiai.

Įkainiai už ankstesnius metus gali skirtis, todėl jei kreipiatės dėl mokesčių grąžinimo iki 2012 m., pabendraukite su mumis gyvai perLive Chat čia , norėdami pasitikslinti dėl savo specifinio atvejo.

Jei Jums reikės dokumentų išieškojimo paslaugų, mūsų įkainis yra AU$40 + valstybiniai mokesčiai už kiekvieną dokumentą.

Vidutinis mokesčių grąžinimas iš Australijos ir N. Zelandijos yra AU$2,600

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
belgijos mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Belgija

Už mokesčių grąžinimo iš Belgijos paslaugas už kiekvienus mokestinius metus mes taikome 12.5% nuo grąžinamos sumos, patvirtintos mokesčių inspekcijoje + valstybiniai mokesčiai arba minimalų €62.50 + valtybiniai mokesčiai įkainį.

Vidutinė grąžinamų mokesčių išmoka iš Belgijos yra €2,300

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
kanados mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Kanada

Kanados mokesčių paslaugos ne kanadiečiams

Už Kanados mokesčių grąžinimo paslaugas mes taikome 12.5% + valstybiniai mokesčiai už kiekvienus mokestinius metus arba minimalų $62.50 + valstybiniai mokesčiai įkainį.

Kanados mokesčių paslaugos kanadiečiams

Mokestis yra sumokamas iš anksto, sudėtingais mokesčių deklaravimo atvejais, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mokesčių deklaravimo paslaugos Vieno asmens paraiška Jungtinė (bendrai teikiama) paraiška
Bazinė paslauga (T4 už iki 3 darboviečių per metus; RRSP įmokos ir pagrindinės išlaidos – medicinos, viešojo transporto išlaidos; mokesčiai už mokslą bei su darbu susijusios išlaidos (T2202 ir T2200); aukos labdarai; paskolos studentams) $85 $135
Išplėstinės paslaugos (bazinės paslaugos + darbas daugiau kaip 3 darbovietėse (NEAPIMA self- employed pajamų); Kitos pajamos iš Kanadoje esančių šaltinių (išskyrus investicijų ir nuomos pajamas; išlaikomi asmenys) $125 $210
Išplėstinės paslaugos + Savarankiškai dirbantys asmenys (Self employment) $150 $270
Investicijų ir nuomos pajamos $300 n/a

Jei Kanados mokesčių grąžinimui Jums reikia dokumentų išieškojimo paslaugos, mūsų įkainis yra CA$20 + valstybiniai mokesčiai už kiekvieną dokumentą. Papildomas CA$20 + valstybiniai mokesčiai įkainis taikomas už daugiau kaip 20 kvitų/čekių.

Vidutinė Kanados grąžinamų mokesčių išmoka yra $998

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
danijos mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Danija

Už mokesčių grąžinimo iš Danijos paslaugas už kiekvienus mokestinius metus mes taikome 12.5% nuo grąžinamos sumos, patvirtintos mokesčių inspekcijoje + valstybiniai mokesčiai arba minimalų €62.50 + valtybiniai mokesčiai įkainį.Mokestį reikia sumokėti iš anksto.

Vidutinė Danijos grąžinamų mokesčių išmoka yra €1,200

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
vokietijos mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Vokietija

Už pajamų mokesčio grąžinimą ir pensijos grąžinamas išmokas iš Vokietijos už vienus mokestinius metus mes taikome 10% nuo grąžinamos sumos, patvirtintos mokesčių inspekcijoje + valstybiniai mokesčiai arba minimalų €50 + valstybiniai mokesčiai įkainį grąžinant mažiau nei 300 €.

Už Kindergeld (vaikų priežiūros išmokas) mes taikome €150 įkainį

Už U1 paslaugą mes taikome €48 įkainį

Šis mokestis mokamas iš anskto

Vidutinė Vokietijos grąžinamų mokesčių išmoka yra €1,020

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
olandijos mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Olandija

Už mokesčių grąžinimo iš Olandijos paslaugas už kiekvienus mokestinius metus mes taikome 9% nuo grąžinamos sumos, patvirtintos mokesčių inspekcijoje + valstybiniai mokesčiai arba minimalų €50 + valtybiniai mokesčiai įkainį.Mokestį reikia sumokėti iš anksto.

Vidutinė olandų grąžinamų mokesčių išmoka yra €910

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
airjos mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Airija

Susigrąžinant PAYE pajamų mokestį iš Airijos, Taxback.com taiko 10 %+ mokestį už mokestinius metus nuo atitinkamos mokesčių tarnybos patvirtintos sumos, minimalų apdorojimo mokestį, kuris yra 40 €+ tvarkymo mokestis.

susigrąžinant mokesčius iki 96 €, Taxback.com taiko 50 % nuo atitinkamos mokesčių tarnybos patvirtintos grąžinamos sumos.

*Sudėtingais atvejais taikomas papildomas fiksuotas 30 eurų mokestis. Tai gali būti, tačiau neapsiribojant:- prašymas mokėti pensijų įmokas- prašymas dėl darbo namuose išlaidų- prašymas dėl nepertraukiamų pajamų įmokų- prašymas dėl gyvenimo skyrium metų- ieškinys dėl netekties metų- jei pajamų departamentas jus atsitiktinai atrinko užpildyti 12 formą- jei gaunate kitų ne PAYE pajamų, bet dar nesate apmokestinamas asmuo- kita

Mūsų savarankiškai apskaičiuotų mokesčių paslauga gali sutaupyti jūsų laiko ir pastangų už fiksuotą mokestį. Mūsų paketų kainos nustatomos atsižvelgiant į jūsų asmeninių aplinkybių ir mokesčių reikalų sudėtingumą. Mūsų mokestis prasideda nuo 286 €. Jei norite pagalbos pateikiant savarankiškai apskaičiuotus mokesčius, susisiekite su Taxback.com šiandien ir mūsų Kilkenny komandos narys padės jums pradėti.

Nepaskirstytų lėšų mokestis

Nepaskirstytos lėšos – tai kliento kredite esančių lėšų likutis, atskaičius visus mokesčius ir rinkliavas, taip pat visos kitos kliento vardu gautos lėšos, laikomas Taxback.com banko sąskaitoje. Taxback.com ims 5 EUR mokestį per mėnesį už nepaskirstytas lėšas. Tokie mokesčiai pradedami skaičiuoti septynias dienas po to, kai Taxback.com keturis kartus atsiunčia el. laišką ir du kartus bando susisiekti su klientu el. pašto adresu ir telefono numeriu, kuriuos klientas pateikė, per mažiausiai 4 savaičių laikotarpį ir klientas per minėtą laikotarpį neatsakė Taxback.com arba nepateikė Taxback.com galiojančios banko sąskaitos, kuri leistų Taxback.com grąžinti klientui likutį laiku. Minėtas 5 eurų mokestis per mėnesį bus taikomas kiekvieną mėnesį, kol klientas pateiks Taxback.com atitinkamus banko duomenis arba likutis bus sumažintas iki nulio, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Jei po 3 metų laikotarpio lieka likutis ir klientas neatsako Taxback.com arba nepateikia Taxback.com galiojančios banko sąskaitos, į kurią Taxback.com galėtų grąžinti likutį klientui, ir grąžinamas likutis yra mažesnis nei 200 €, nepaskirstytų lėšų likutis bus imamas kaip papildomas administracinis mokestis. Jei grąžinamos sumos likutis yra didesnis nei 200 EUR, po to Taxback.com kasmet ims papildomą 200 EUR administracinį mokestį, be mėnesinio nepaskirstytų lėšų mokesčio, kol klientas pateiks Taxback.com atitinkamus banko duomenis arba likutis sumažės iki nulio, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Jei klientas atsisako gauti lėšų likutį, atskaičius visus mokesčius ir rinkliavas, pateikia mums negaliojančius kontaktinius duomenis ar nesusiekia su mumis el. paštu ar telefonu, kiekvieną mėnesį bus taikomas 5 EUR mokestis, kol jis pateiks Taxback.com atitinkamus banko duomenis arba likutis sumažės iki nulio, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Mes teikiame Airijos mokesčių grąžinimo bei pajamų deklaracijų pildymo paslaugas

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
japonijos mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Japonija

Už Japonijos pajamų mokesčio grąžinimo paslaugas mes taikome 20% nuo grąžinamos sumos + valtybiniai mokesčiai arba minimalų 7171 ¥ + valtybiniai mokesčiai įkainį.

Už Japonijos pensijos mokesčio grąžinimo paslaugas mes taikome 20% nuo grąžinamos sumos + valtybiniai mokesčiai arba minimalų 10757 ¥ + valtybiniai mokesčiai įkainį.

Mes teikiame pajamų mokesčio ir pensijos grąžinimo iš Japonijos paslaugas

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
liuksemburgo mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Liuksemburgas

Už mokesčių grąžinimo iš Liuksemburgo paslaugas mes taikome 12.5% nuo grąžinamos sumos + valstybiniai mokesčiai arba minimalų €62.50 + valtybiniai mokesčiai įkainį.Mokestį reikia sumokėti iš anksto.

Vidutinė grąžinamų mokesčių išmoka iš Liuksemburgo yra €1,109

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
n. zelandijos mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Naujoji Zelandija

Už mokesčių grąžinimo iš N. Zelandijos paslaugas mes taikome 12.5% nuo grąžinamos sumos + valstybiniai mokesčiai arba minimalų NZ$62 + valtybiniai mokesčiai įkainį.

Įkainiai už ankstesnius metus gali skirtis, todėl jei kreipiatės dėl mokesčių grąžinimo iki 2008 m., pabendraukite su mumis gyvai perLive Chat čia, norėdami pasitikslinti dėl savo specifinio atvejo.

Jei N. Zelandijos mokesčių grąžinimui Jums reikės dokumentų išieškojimo paslaugų, mūsų įkainis yra NZ$30 + valstybiniai mokesčiai už kiekvieną dokumentą.

Jei dirbote N. Zelandijoje, Jums gali priklausyti mokesčių grąžinimas

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
jk mokesčių grąžinimo įkainių simbolis Jungtinė Karalystė

JK savarankiško vertinimo (Self-Assessment) mokesčių deklaravimo paslaugos

Mūsų mokesčių deklaracijos paruošimo įkainiai:

 • Tuo atveju, kai Jums priklauso grąžinama mokesčių išmoka, mūsų įkainis yra 11% plius valstybinis tvarkymo mokestis nuo apskaičiuotos grąžinamos sumos arba minimalus £265 mokestis.
 • Tuo atveju, kai Jums nepriklauso grąžinama mokesčių išmoka iš HMRC arba Jūs turite mokestinių įsipareigojimų už metus, mūsų fiksuotas įkainis bus taikomas sekančiai:

Bazinis mokestis yra £265, jis apima pajamų deklaracijos, įskaitant Jūsų verslo ar turto pajamas, paruošimą.

Papildomas £50 prie bazinio mokesčio įkainis gali būti taikomas už skubų deklaracijos paruošimą, baigiantis galutiniam paraiškos pateikimo terminui.

Sudėtingi atvejai

Be mūsų fiksuoto mokesčio, jei Jūsų mokesčių reikalai yra sudėtingi (pvz. jei turite pajamų šaltinių ir susijusių lengvatų užsienyje, akcijų schemų ar sudėtingų gyvenamosios vietos klausimų arba per metus atlikote bet kokius apmokestinamų aktyvų, kurie buvo kapitalo prieaugio mokesčių subjektas, likvidavimo veiksmus), tuo atveju mūsų įkainiai priklausys nuo laiko, skirto Jūsų mokesčių deklaravimui. Daugumoje atvejų, mokestis bus ne didesnis kaip £400. Mes visuomet informuosime Jus apie bet kokius papildomus įkainius prieš atliekant bet kokius veiksmus Jūsų vardu, bet to, visuomet siekiame identifikuoti tokius įkainius pirminiame Jūsų mokestinės situacijos įvertinimo etape.

Ką apima mokesčių deklaravimo įkainis?

 • Pagrindinės Self-Assessment mokesčių deklaracijos formos užpildymą
 • Visų reikiamų papildomų lapų užpildymą
 • Jūsų mokestinių įsipareigojimų ar grąžinamos išmokos apskaičiavimą
 • Mokesčių deklaracijos pateikimą HM Revenue and Customs.

Kas neįtraukta į mokesčių deklaravimo įkainį?

 • Informacijos iš trečiųjų šalių gavimas
 • Patvirtinamosios informacijos, pvz. kvitų/čekių išieškojimas
 • Mokesčių ir planavimo konsultacijos
 • Darbas su Inland Revenue užklausimais

JK PAYE bei jūrininkų mokesčių grąžinimo paslaugas mes taikome 11% + valstybinis tvarkymo mokestis arba minimalų £50 + valstybiniai mokesčiai įkainį.

Kadangi CIS darbuotojai privalo pateikti mokesčių deklaracijas, norėdami kreiptis dėl bet kokių grąžinamų išmokų, mes taikome 11% + valstybiniai mokesčiai įkainį arba minimalų £265 dokumentų tvarkymo mokestį.

Gali būti taikomas banko pavedimo mokestis, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto grąžinamos išmokos gavimo būdo. Jei JK mokesčių grąžinimui Jums reikia dokumentų išieškojimo paslaugų, mūsų įkainis yra £20 + valstybiniai mokesčiai už kiekvieną dokumentą.

Vidutinė JK grąžinama išmoka yra £963

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar
jav mokesčių grąžinimo įkainių simbolis JAV

For US Federal tax returns we charge $120 + handling fee

Add in a State tax return for $60 + handling fee.

For a state tax return on its own we charge $100 + handling fee.

FICA

From IRS - $150 plus handling fee ($180)

US residents for tax purposes

For US resident for tax purposes our fees structure is as follows:

US Federal return that includes the basic form 1040 without additional schedules and forms - $200 + handling fee.

Additional schedules – for full details click here.

Expatriates (handling fee included)

Basic Expatriate return - $500

Complex Expatriate return - $650

Expatriate State return - $100

For additional schedules please click here.

Rental Income Return

This is a complete service covering the necessary federal tax return and annexes (single owner – 1 property), and includes a detailed review of all supporting documents - $400

State Income tax return - $100

Additional property (this fee is due for second and each subsequent property) - $100

Additional Owner (this fee is due where there are multiple owners of a property and applies regardless of whether or not the owners are a married couple. This charge covers the preparation of the additional personal return due) - $180

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any once off fees and administrative fee and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Capital Gain Return

The price will be based on the complexity of the case - $600

Administrative fee (this fee is obligatory and due for each year of submission. It covers postage, phone calls, photocopying, etc.) - $20

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any one-off fees and administrative fee, and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Prices are based on provision of information in pre-agreed format - a surcharge of 20% may be applied for disorganized files.

Prices are based on provision of necessary backup documentation only - the inclusion of unnecessary documentation may result in the application of an additional charge.

Please note that fees are based on the complexity of your tax situation so if you have any additional requirements or need to avail of our advisory service, there may be an additional fee. A full quote will be given at the outset.

Our fee for organising an ITIN is $150 + handling fee. This fee is additional to other tax return services provided.

Our fee for organising an EIN is $200 and this fee is additional to other tax return services provided.

If you need us to file an amendment of your tax return, our fee is $200 + handling fee per tax return.

Vidutinė JAV grąžinamų mokesčių išmoka yra $800*

Gaukite nemokamą įvertinimą dabar

Taxback.com pasirūpino mano pajamų mokesčio ir super grąžinimu

Man Picture

Mūsų minimalus mokestis apima visa tai, dėl ko pateikti Jūsų paraišką su mumis taip paprasta, įskaitant:


 • Mūsų sertifikuotas auditorius JAV, įgaliotas mokesčių agentas Sidnėjuje ir aukštos kvalifikacijos pasaulinių mokesčių specialistų komanda
 • Pagalba klientams 24/7 telefonu ir per Live Chat
 • Nemokama telefono linija ir nemokamas faksas

Papildomi mokesčiai taikomi už dokumentų išieškojimo paslaugas (norėdami rasti detalią informaciją, žr. atitinkamą mokesčių grąžinimo šalį), taip pat mokesčių numerio gavimą (žr. Mokesčių numerio skyrių šio puslapio apačioje).

Dividendų pajamų mokesčio grąžinimo paslaugų įkainiai


Dividendų pajamų mokesčio grąžinimo paslaugai taikomas 20% nuo grąžinamos sumos arba minimalus 75 $ mokestis už vieną paraišką iš vienos jurisdikcijos. Kur mokesčių šalys leidžia kreiptis už kelis mokestinius metus viena paraiška, taxback.com užtikrins apjungti reikalavimus, siekiant minimizuoti išlaidas.

Girl Image

Mokesčių numerio paslaugų įkainiai

Australija


Mokesčių numeris (TFN): Už mokečių numerio paraišką mes taikome fiksuotą AU$30 arba EUR 25 mokestį. Mokestis sumokamas prieš pateikiant paraišką mokesčių institucijoms.


Australijos verslo numeris (Business Number): Už Australijos verslo numero paraišką mes taikome fiksuotą AU$100 arba EUR80 mokestį. Mokestis sumokamas prieš pateikiant paraišką mokesčių institucijoms.
Kanada


Socialinio draudimo numeris (SIN): Už SIN paraišką mes taikome fiksuotą CA$10.00 mokestį. Mokestis sumokamas prieš pateikiant užpildytą SIN paraiškos formą ir paraiškos instrukcijas klientui.


Individualus mokesčių numeris (ITN): Už ITN paraišką mes taikome fiksuotą CA$30.00 mokestį. Mokestis sumokamas prieš pateikiant paraišką mokesčių institucijoms.
JAV


Individualus mokesčių identifikacinis numeris (ITIN): Mūsų mokestis už ITIN yra $120.


Darbdavio identifikacinis numeris (EIN): Mūsų mokestis už EIN organizavimą yra $200.