Toggle

Taxback Noteikumi un nosacījumi

Juridiskā informācija un Lietošanas noteikumi

Taxback ir tirdzniecības nosaukums tiem pakalpojumiem, kurus sniedz Taxback Inc., Čikago, ASV un Taxback Returns Ltd., Kilkenny, Īrija kā arī tā mātesuzņēmums Taxback, Īrija, tā filiāles un pārstāvniecības uzņēmumi.


Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, mēs nodrošināsim, ka jūsu personas informācija tiek aizsargāta, kā aprakstīts mūsu Кonfidencialitātes politikā.


Mūsu garantija


Taxback garantē, ka tas visiem spēkiem centīsies organizēt jebkādu ienākumu nodokļu atmaksu tiem cilvēkiem, kuri strādāja jebkurā valstī, kas ir norādīta šeit www.taxback.com


Taxback organizēs maksimāli iespējamo atmaksas summas saņemšanu, pamatojoties uz informācijas un dokumentiem, kurus sniedz klienti, kā arī saskaņā ar juridiskajiem pilnvarojumiem un klienta pienākumiem atbilstoši tās valsts nodokļu likumdošanai, no kuras tiek pieprasīta nodokļu atmaksa.


Ja pastāv izmaiņas tās valsts piemērojamajā likumdošanā, no kuras tiek pieprasīta nodokļu atmaksa, vai noteikumu un likumu traktēšanā vai piemērošanā tajā valstī, no kuras tiek pieprasīta nodokļu atmaksa, Taxback izpildīs savas saistības, lai organizētu atmaksu tajā apmērā, kuru pieļauj likumdošana. Lēmums par jebkādas atmaksas precīzo summu, kas pienākas atmaksai, ir attiecīgās Nodokļu pārvaldes lēmums.


Taxback nodrošinās atmaksu pēc iespējas efektīvāk ar nosacījumu, ka klienti iesniedz nepieciešamos dokumentus, un ar nosacījumu, ka attiecīgā nodokļu pārvalde efektīvi apstrādās atmaksas pieteikumu.


Izņēmumi, kas attiecas uz mūsu nodokļu atmaksas saistībām


Taxback neuzņemas atbildību par nodokļu atmaksu, ja:


· klients ir sniedzis nepatiesu, nepietiekamu vai jebkādā veidā viltotu informāciju;
· klients jau ir saņēmis atmaksu;
· klients jau ir pieteicies atmaksai, vai nu tieši, vai ar citas fiziskās vai juridiskās personas starpniecību;
· klients ir parādā naudu nodokļu pārvaldei.
· nodokļu pārvaldes sistēmā ir informācija, kas atšķiras no tās informācijas, kuru sniedzis klients
· nodokļu pārvaldes rīcībā esošā informācija ļauj izdarīt secinājumu, ka klientam nepienākas atmaksa. Ja ir iespējama apelācija saskaņā ar likumdošanu, Taxback veiks šos pasākumus, ja klienta informācija ļauj to darīt.


Taxback centīsies palīdzēt klientam atrisināt šos jautājumus ar noteikumu, ka tas saņem visu nepieciešamo informāciju un norādījumus no klienta.


Mēs paturam tiesības noraidīt pieteikumus, par kuriem Mēs varam pamatoti uzskatīt vai par kuriem mums ir aizdomas, ka tie tīši vai netīši pārkāpj jebkurus piemērojamos vietējos, štata, federālos vai starptautiskos likumus.


Pilnvara


Ja klients paraksta Pilnvaru, kas ļauj Taxback organizēt viņa/viņas atmaksu, viņš/viņa piekrīt maksāt maksu Taxback par atmaksas organizēšanu. Ja klients ir parakstījis Pilnvaru, kas pilnvaro Taxback organizēt viņa/viņas atmaksu, un ir, apzināti, vai nē, pieteicies vai pilnvarojis jebkādu citu fizisko vai juridisko personu organizēt tās pašas atmaksas saņemšanu, viņš/viņa būs parādā Taxback maksu par atmaksas organizēšanu, neskatoties uz to, ka klients ir saņēmis atmaksu citā veidā, nevis pateicoties Taxback palīdzībai.


Ja attiecīgā nodokļu pārvalde nosūta atmaksu klientam tieši, nevis caur Taxback, klientam vienalga ir pienākums maksāt pilnu apstrādes maksu Taxback uzņēmumam par sniegtajiem pakalpojumiem, kuru rezultātā tika izsniegta atmaksa.


Ja klients labprātīgi nemaksā šo maksu saskaņā ar iepriekš minēto informāciju vai pēc Taxback pieprasījuma, Taxback patur sev tiesības:


1. Celt prasību tiesā, lai piespiestu klientu samaksāt attiecīgo maksu
2. Publicēt klienta vārdu kā Sliktā parādnieka vārdu vietējā avīzē, Taxback mājaslapā un citos mēdijos, ja samaksa netiek veikta paredzētajā termiņā.
3. Paziņot par klientu kā par Slikto parādnieku attiecīgajās finanšu institūcijās klienta valstī.
Kad Jūs esat reģistrējušies un pilnvarojuši mūs par savu nodokļu aģentu attiecīgajā Nodokļu pārvaldē, visu saraksti saistībā ar Jūsu pieteikumu tieši apstrādās Taxback. Jebkādi pasākumi, kurus Jūs veiksiet, kā klients, veicot tiešos kontaktus ar nodokļu pārvaldi bez iepriekšējās konsultācijas ar Taxback, tiks uzskatīti par līguma pārkāpšanu, un mūsu attiecīgā maksa tiks joprojām piemērota attiecībā uz visu apstrādes darbu, kuru mēs veicam pieteikuma apstrādes gaitā.


Parakstot un aizpildot mūsu dokumentāciju:


Jūs saprotat, ka ar Jums sazināsies Taxback pēc tam, kad Jūs izmantosiet jebkādu tiešsaistes nodokļu kalkulatoru(-s). Jūs varat atteikties no jebkādas turpmākās korespondences saņemšanas, uzrakstot e-pastu uz unsubscribe@taxback.com.


Jūs saprotat, ka Taxback izsniegs atmaksas aprēķinu pēc tam, kad saņems Jūsu aizpildītas un parakstītas veidlapas. Jūs saprotat, ka Jūsu aizpildītās dokumentācijas saņemšana pilnvaro Taxback iesniegt Jūsu pieteikumu attiecīgajā nodokļu pārvaldē. Ja Jūs vēlēsieties atcelt Jūsu pieteikumu, Jums nekavējoties ir jāsazinās ar Taxback. Jūs saprotat, ka kamēr Taxback centīsies atcelt Jūsu pieteikumu, tas var izrādīties neiespējami.


E-pasti


Visi e-pasti klientam tiks nosūtīti uz e-pasta adresi, kuru klients norāda reģistrējoties. Taxback cer, ka klients nodrošinās, lai viņa/viņas iesūtnē būtu pietiekami daudz vietas, lai saņemtu visus e-pastus, un cer, ka klients regulāri pārbauda savu e-pastu - regulāri nozīmē aptuveni trīs reizes nedēļā.


Minimālā maksa


Taxback ir minimālā maksa par nodokļu atmaksas pieteikumu. Attiecīgā maksa par katru mūsu nodokļu pakalpojumu ir norādīta attiecīgajā mūsu vietnes sadaļā. Atkarībā no nodokļu valsts, no kuras tiek pieprasīta atmaksa, tiek iekasēta ārkārtas maksa, ja atmaksas summa ir virs minimālās maksas summas. Lai saņemtu informāciju par maksu, uzrakstiet e-pastu uz fees@taxback.com. Taxback sniegs informāciju par piemērojamo maksu atkarībā no pieteikuma un atkarībā no nodokļu valsts.


Par papildu pievienotās vērtības pakalpojumiem, kurus sniedz Taxback saviem klientiem, tiks iekasētas papildu maksas, lai segtu saistītos administratīvos un pārvaldīšanas izdevumus. Šādi papildu pakalpojumi iekļauj sevī, taču ne tikai, dokumentu atgūšanu, personiskā numura (piemēram, SSN, PPS, NIN, TFN) apliecināšana, rezidences un nerezidences dokumentu atgūšana, ja attiecas, grozījumu sagatavošana par iepriekšējām deklarācijām, un noteiktās apmaksas iespējas. Lai saņemtu informāciju par maksu par papildu pakalpojumiem, kurus sniedz saistībā ar individuālo gadījumu, klientam ir jāraksta paziņojums uz e-pastu fees@taxback.com. Taxback sniegs informāciju par maksu, kas piemērojama attiecībā uz klienta gadījumu.


Atmaksas izsniegšana


Taxback nosūtīs atmaksu klientam pēc vienošanās ar klientu.


Atkarībā no atmaksājamiem nodokļiem ierastā metode ir bankas pārskaitījums. Nodokļu atmaksas, kuras saņem ar bankas pārskaitījumu, var pārskaitīt uz klientu kontiem jebkurā valūtā, kuru viņi izvēlas. Klienti var arī izvēlēties saņemt savu atmaksu ar čeku, taču šajā gadījumā Taxback nevar garantēt, ka čeks tiks izsniegts klientam vēlamajā valūtā. Klientiem, kuri vēlas saņemt savu nodokļu atmaksu ar čeku, pēc iespējas ātrāk nodokļu atmaksas procesa gaitā ir jāpaziņo Taxback par valūtu, kurā viņi vēlas saņemt savu čeku. Taxback sazināsies ar klientu atmaksas saņemšanas laikā, lai piedāvātu dažādus apmaksas veidus, un šajā laikā klientam ir jāsniedz bankas rekvizīti atmaksas pārskaitīšanai.


Taxback sazināsies ar klientu atmaksas saņemšanas laikā, lai piedāvātu dažādas maksājuma opcijas, un šajā laikā klientam ir jāsniedz bankas rekvizīti atmaksas pārskaitīšanai.


Kad Taxback saņem naudu no nodokļu pārvaldes, tas atskaitīs maksu par saviem pakalpojumiem, plus nepieciešamais nodoklis no tās summas, kura tiek nosūtīta klientam. Vācijas un Holandes nodokļu atmaksas gadījumā klients maksās maksu un nepieciešamo nodokli pa priekšu, un nodokļu pārvalde nosūta klientam čeku pilnā apmērā.


Bankas komisijas maksa


Ja maksājums tiek veikts ar čeku, Taxback nekontrolē komisijas maksu, kuru iekasē vietējās bankas, apmaksājot čeku skaidrā naudā. Taxback ir izstrādājis dažādas maksājumu metodes dažādos tirgos, lai klientiem piedāvātu izvēli. Taxback informēs klientu, cik vien ir zināms, par komisijas maksām, kuras piemēro vietējās bankas. Taxback nav atbildīgs par jebkādām izmaiņām vietējo banku komisijas maksā, par jebkādiem bankas valūtu maiņas kursiem, un par jebkādu laiku, kurš ir nepieciešams bankām, lai skaidrā naudā apmaksātu čeku. Taxback piemēros administratīvo maksu par papildu maksāšanas veidu sniegšanu, kuri administratīvā ziņā patērē daudz resursu. Taxback informē klientu par to, ja tiek piedāvāta maksājumu opcija.


Taxback piemēros savu Maksājumu Opciju procedūru, lai saņemtu klienta maksājumu opciju izvēli. Ja klients nepaziņo savu maksājumu izvēles opciju sešu mēnešu laikā, Taxback patur sev tiesības grozīt Pilnvaras sadaļas noteikumus un piemērot tos pēc saviem ieskatiem, kamēr klients negriezīsies pie Taxback.


Dažas klienta atmaksas Nodokļu pārvalde neizsniedz čeka formā, piemēram, tās tiek atmaksātas, samazinot nodokļu saistības vai citas klienta finansiālās saistības. Ja Taxback organizē šādu nodokļu atmaksu, tad kopējā klienta finanšu nodokļu atlaide, kura seko no Taxback darba, tiks izmantota par pamatu, lai aprēķinātu maksu par pakalpojumiem.


Taxback Kalkulators


Taxback kalkulators ir tikai aprēķinu veikšanas rīks. Tas ir jāizmanto tikai tam paredzētajā nolūkā. Visi aprēķini, kurus sniedz Taxback tiešsaistes kalkulators, ir norādījums, cik daudz klients varētu saņemt, pamatojoties uz informāciju, kuru klients ir ievadījis. Galīgā summa, kas pienākas klientam, būs atkarīga no informācijas un datiem, kuri ir sniegti faktiski iesniegtajos dokumentos, no sniegtās informācijas un Nodokļu pārvaldes lēmuma.


Komunikācija


Ja vien klients nav pieprasījis darīt pretējo, Taxback paziņos pašreizējiem un bijušajiem klientiem par:
· Par visām jaunajām atmaksu summām, kuras viņiem būtu tiesības saņemt, un par to, kad informācija kļūst pieejama no attiecīgajām nodokļu pārvaldēm;
· Visi jaunie pakalpojumi, kuri varētu būt pieejami kopā ar Taxback;
· Visi jaunie pakalpojumi, kurus piedāvā Taxback un saistītie uzņēmumi.


Noteikumu un nosacījumu grozījumi


Laiku pa laikam Taxback var grozīt vai papildināt šos Noteikumus un nosacījumus, ja rodas nepieciešamība. Šīs izmaiņas tiks publicētas mājaslapā sadaļā Noteikumi un nosacījumi, un klientiem tiek ieteikts regulāri pārbaudīt šo sadaļu, lai saņemtu šos jauninājumus.


Piekrišana


Klienti, iesniedzot pieteikuma reģistrāciju Taxback caur mājaslapu, pa pastu, iesniedzot no rokas rokā, pa faksu vai e-pastu, piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ieskaitot to grozījumus.


Konfidencialitāte un datu apstrāde


Taxback nodrošina, lai visa klientu informācija tiktu turēta privāti un konfidenciāli. Informāciju, kas iegūta rakstveidā un/vai mutiski nodokļu deklarāciju sastādīšanas nolūkā, Taxback var izmantot iekšējā audita mērķiem, un to var iesniegt Nodokļu pārvaldē iekšējā audita veikšanas mērķiem. Lūdzu, paturiet prātā, ka visi mūsu zvani tiek ierakstīti apmācības un informatīvajos nolūkos.
Visi mums nosūtītie dokumenti tiek apstrādāti saskaņā ar mūsu dokumentu pārvaldīšanas sistēmu, kuras pamatā ir Taxback ISO 9001:2015 sertifikāts. Šī sistēma tika izstrādāta, lai samazinātu dokumentu apjomu, kuru mēs saņemam, tai pat laikā nodrošinot konfidencialitātes augstākos standartus un ievērojot atbilstību. Jūs varat pilnīgi izlasīt mūsu dokumentu pārvaldīšanas politikas noteikumus, noklikšķinot šeit.


Papildus dokumentu un informācijas pieprasīšanai no Jums Mēs veiksim papildu pārbaudes, lai pārbaudītu Jūsu identitāti; šīs papildu pārbaudes ietver, bet neaprobežojas ar sankciju pārbaudi un citu pieejamo informācijas avotu pārbaudi. Piesakoties izmantot Taxback pakalpojumu, jūs piekrītat, ka Mēs veicam jebkuras papildu pārbaudes, kuras Mēs uzskatām par piemērotām. Visas šādas pārbaudes tiks veiktas saskaņā ar Mūsu Privātuma politiku.


Atbildes klientiem


Ja klients vēlas jebkurā laikā apspriest sniedzamā pakalpojuma kvalitāti, viņš/viņa tiek aicināti rakstīt mums e-pastus uz customerrelations@taxback.com. Mēs garantējam, ka uz e-pastu tiks sniegta atbilde 48 stundu laikā.


SIM & ATM Karšu pakalpojumi


Taxback darbojas pēc stingriem atmaksas nesniegšanas politikas noteikumiem attiecībā uz SIM Kartes un ATM Kartes pakalpojumiem/produktiem. Izņēmuma gadījumos daļējā maksas atmaksa var tikt izskatīta.
Taxback nosūtīs pa pastu visus SIM un ATM karšu sūtījumus ar parasto piegādi. Tiek piemērota €10/ $6 papildu maksa, ja pasts ir jānogādā ar speciālo piegādi. Aptuvenie piegādes laiki ir: no 3 līdz 5 darba dienām* Īrijas teritorijā, un no 10 līdz 12 dienām* attiecībā uz starptautiskajām piegādēm – šie ir tikai aptuveni piegādes termiņi.


Nodokļu numura pakalpojumi


Taxback darbojas kā aģents vai sniedz klientam atbalstu pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā, vai sniedz līdzīgus pakalpojumus, kas saistīti ar Nodokļu identifikācijas apstrādi/Deklarācijas numuriem šādām valstīm: ASV, Austrālija, Kanāda, AK un Jaunzēlande.


Šie pakalpojumi iekļauj sevī, taču ne tikai: Darba devēja identifikācijas numuri (EINs), Individuālā nodokļu maksātāja identifikācijas numuri (ITINs), Austrālijas biznesa numuri (ABNs), Nodokļu deklarāciju numuri (TFNs), Pašu valsts Ieņēmumu dienesta numurs (IRD numurs), Kanādas sociālās apdrošināšanas numurs (SIN), Kanādas individuālais nodokļu numurs (ITN), Kanādas biznesa numurs (BN), AK Valsts apdrošināšanas numurs (NIN), un tie tiek izsniegti saskaņā ar Taxback noteikumiem un nosacījumiem.


Taxback nevar ietekmēt nevienu no šiem procesiem: jebkādu lēmumu, kuru pieņem kompetentā iestāde; jebkādus pieprasījumus pēc papildu informācijas, pirms tiek pabeigts pieteikuma iesniegšanas process; jebkādu nodokļu pārvaldes kavējumu nodokļu atmaksas gadījumā, jebkādu uzraugošās iestādes kavējumu gadījumā ar EIN, ITIN, NIN, ABN, TFN vai IRD; vai lēmumu atteikt vai piešķirt EIN, ITIN, NIN, ABN, TFN vai IRD reģistrāciju.


Maksa par mūsu nodokļu numura pakalpojumiem ir parādīta sarakstā maksa Taxback mājaslapas sadaļā. Taxback patur sev tiesības mainīt/grozīt maksu par pakalpojumiem, pamatojoties uz speciālajiem reklāmas piedāvājumiem vai iekļautajiem papildu pakalpojumiem (piemēram, kombinētie pieteikumi – piemēram, kad klients izvēlas kopā pirkt gan nodokļu numuru, gan nodokļu deklarācijas pakalpojumus). Lai saņemtu vairāk informācijas par maksu, rakstiet uz e-pastu: fees@taxback.com


Visas maksas par nodokļu numuriem klients apmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas attiecīgajā pārvaldē. Kad klients piekrīt noteikumiem un nosacījumiem, iesniedz savu pieteikumu un apmaksā Taxback maksu par pakalpojumiem, klients līdz ar to pilnvaro Taxback apstrādāt pieteikumu par izvēlēto pakalpojumu. Ja klients ir sazinājies vai pilnvarojis citu juridisko vai fizisko pakalpojumu sniedzēju sniegt to pašu pakalpojumu, pirms vai pēc Taxback pieteikuma, apzināti vai neapzināti, neskatoties uz to, ka klients ir saņēmis nodokļu numuru bez Taxback palīdzības, maksa par pakalpojumu netiek atmaksāta, un tā tiks izmantota, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar nodokļu pieteikuma iesniegšanu.


Ja pēc reģistrēšanas, lai saņemtu nodokļu numura pakalpojumus kopā ar Taxback, Jūs vēlaties atsaukt Jūsu pieteikumu, un pieteikums ir iesniegts attiecīgajās pārvaldēs, vienalga tiek piemērota administrēšanas maksa, un klients sedz visu banku komisijas apstrādes maksu par pārējās maksājuma daļas atgriešanu. Gadījumā, ja Taxback jau ir iesniedzis pieteikumu klienta vārdā, tad maksa par pakalpojumu netiks atmaksāta.


*Taxback nenes atbildību par atmaksas izsniegšanas problēmām vai par atmaksas neizsniegšanu.