Toggle

Zwrot podatku z zagranicy - Nasze opłaty

Taxback.com daje Ci usługę zwrotu podatku z zagranicy o najlepszej na świecie relacji jakości do ceny. Gwarantujemy najszybszy, najwyższy i w pełni zgodny z przepisami zwrot podatku, a nasze opłaty odzwierciedlają to.


Nasza wstępna kalkulacja Twojego zwrotu podatku jest bezpłatna – bez względu na to czy uzyskasz ją online, przez email czy telefonicznie, możesz także zrezygnować z naszej usługi.


Gdy wyślesz do nas swoje dokumenty i podpisane formularze podatkowe, oszacujemy Twój zwrot podatku i ustalimy, czy będziesz potrzebować dodatkowych usług, jak np. odzyskiwanie dokumentów, lub tymczasowy numer podatkowy. Poinformujemy wtedy jaki będzie całkowity koszt złożenia Twojego wniosku. Przy większości naszych usług pobieramy prowizję dopiero kiedy przychodzi zwrot podatku z urzędu, więc nie ma potrzeby płacić nic z góry. Przy niektórych usługach wymagana jest jednak opłata przez wysłaniem wniosku do urzędu skarbowego. Twój opiekun klienta wyjaśni proces płatności kiedy zarejestrujesz się u nas.


Nasze opłaty uwzględniają posiadanie lokalnych ekspertów podatkowych na całym świecie, którzy dają Ci pewność, że każdy składany przez nas wniosek o zwrot podatku jest w pełni zgodny z prawem oraz na maksymalną możliwą kwotę. Wszystkie nasze deklaracje podatkowe są weryfikowane i składane przez naszego Autoryzowanego Agenta (Enrolled Agent – EA). To samo tyczy się naszych Autoryzowanych Agentów w Australii.


Opłaty dotyczące wszystkich naszych usług zwrotu podatku stanowią procent przyznanego zwrotu, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej.


Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot podatku dochodowego, prosimy wybrać kraj, który Cię interesuje, aby poznać wysokość opłat.

Nasze opłaty dotyczące zwrotu podatku z poszczególnych krajów

australia tax refund fees icon Australia

Przy zwrotach podatku z Australii, oferujemy szeroki wachlarz usług i cen w zależności od statusu pobytu oraz czasu, jaki zajmie odzyskanie zwrotu.

Niskie kwoty zwrotu:Dla osób nie posiadających statusu rezydenta podatkowego oraz kwot zwrotu poniżej AU$150 nasza prowizja wynosi AU$87 + opłata manipulacyjna

Obywatele Australii: Za zwroty podatku dla obywateli Australii pobieramy stałą opłatę w wysokości AU$99 (opłata manipulacyjna wliczona).

Osoby posiadające status rezydenta: Dla osób ze statusem australijskiego rezydenta dla celów podatkowych pobieramy prowizję w wysokości 9% + opłata manipulacyjna, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej AU$99 + opłata manipulacyjna.

Aplikacja przed końcem roku podatkowego (Early Assessment): W przypadku opuszczenia Australii można ubiegać się o zwrot podatku przed końcem roku podatkowego, przy czym nasza opłata za usługę wcześniejszego rozliczenia wynosi 9% + opłata manipulacyjna, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej $99 + opłata manipulacyjna.

Zwroty składek emerytalnych (Superannuation):Jeśli wyjechałeś/aś z Australii na stałe, możemy zorganizować dla Ciebie zwrot składek emerytalnych i za tę usługę pobieramy prowizję 20% + opłata manipulacyjna, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej. Za zwroty w kwotach poniżej AUD$1000 będzie naliczana opłata minimalna.

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy przy złożeniu korekty zeznania podatkowego, nasze opłaty za złożenie korekty sposobem tradycyjnym wynoszą 25% + opłata manipulacyjna, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej AU$250 + opłata manipulacyjna. Za korektę elektroniczną pobieramy 15% + opłata manipulacyjna, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej AU$200 + opłata manipulacyjna.

Opłaty za poprzednie lata podatkowe mogą być różne, zatem jeśli starasz się o zwrot podatku za lata poprzedzające 2012, skorzystaj z opcji Live Chat by otrzymać informacje dotyczące konkretnych przypadków.

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy w odzyskaniu brakujących dokumentów, nasza opłata wynosi AU$40 + opłata manipulacyjna, za każdy dokument.

The Average Tax Refund Down Under is AU$2,600

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
belgium tax refund fees icon Belgia

Za zwrot podatku z Belgii pobieramy prowizję za każdy rok podatkowy w wysokości 12,5% + opłata manipulacyjna od kwoty rozpatrywanej przez odpowiedni urząd skarbowy, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej €62,50 + opłata manipulacyjna.

Średni zwrot podatku z Belgii to €2,300

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
canada tax refund fees icon Kanada

Usługi podatkowe dla osób nieposiadających obywatelska kanadyjskiego

Za zwrot podatku z Kanady pobieramy prowizję w wysokości 12,5% + opłatę manipulacyjną, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej 62,50 $ + opłaty manipulacyjnej.

Kanadyjskie usługi podatkowe świadczone Kanadyjczykom

Opłata jest wymagana z góry, a w przypadku bardziej skomplikowanych zwrotów podatku, mogą być pobierane dodatkowe opłaty.

Usługa zwrotu podatku Pojedynczy wniosek Wspólny wniosek
Podstawowa usługa (T4s dla maksymalnie 3 pracodawców rocznie; wpłaty na RRSP oraz podstawowe wydatki – koszty medyczne, transport publiczny, opłaty za studia, wydatki służbowe (T2202 i T2200); darowizny; kredyt studencki) 85 $ 135 $
Rozszerzona usługa (Podstawowe funkcje + Zatrudnienie u ponad 3 pracodawców (NIE dotyczy dochodu uzyskiwanego z pracy na własny rachunek); pozostały dochód z kanadyjskiego źródła (poza inwestycjami i dochodem z najmu); osoby pozostające na utrzymaniu 125 $ 210 $
Rozszerzona usługa + samozatrudnienie 150 $ 270 $
Inwestycje i dochód z najmu 300 $ nd.

Jeśli chcecie Państwo, abyśmy w Państwa imieniu zdobyli dokumenty od Państwa pracodawcy, które będą niezbędne do przeprowadzenia zwrotu podatku z Kanady, to koszt tej dodatkowej usługi wynosi 20 CAN $ + opłata manipulacyjna. W przypadku ponad 20 rachunków, pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 20 CAN $ + opłatę manipulacyjną.

Średni zwrot podatku z Kanady to $998

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
denmark tax refund fees icon Dania

Za zwrot podatku z Danii pobieramy prowizję za każdy rok podatkowy w wysokości 12,5% + opłata manipulacyjna od kwoty rozpatrywanej przez odpowiedni urząd skarbowy, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej €62,50 + opłata manipulacyjna.Opłatę należy uiścić z góry.

The average Danish tax refund is €1,200

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
germany tax refund fees icon Niemcy

Za zwrot podatku dochodowego i składek emerytalnych z Niemiec pobieramy prowizję za każdy rok podatkowy w wysokości 10% + opłata manipulacyjna od kwoty przyznanej przez odpowiedni urząd skarbowy, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej €57 + opłata manipulacyjna w przypadku zwrotów poniżej 300 €.

Za Kindergeld (zasiłek na dziecko) pobieramy jednorazową, stałą opłatę €150

Za usługę uzyskania U1 pobieramy opłatę €48*

Opłata jest uiszczana z góry

Średni zwrot podatku z Niemiec to €1,020

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
holland tax refund fees icon Holandia

Za zwrot podatku z Holandii pobieramy prowizję za każdy rok podatkowy w wysokości 14,5% + opłata manipulacyjna od kwoty rozpatrywanej przez odpowiedni urząd skarbowy, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej €50 + opłata manipulacyjna.Opłatę należy uiścić z góry.

Średni zwrot podatku z Holandii to €910

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
ireland tax refund fees icon Irlandia

Za zwrot podatku dochodowego PAYE z Irlandii Taxback.com pobiera za każdy rok podatkowy 10% + opłata manipulacyjna od kwoty zatwierdzonej przez właściwy urząd skarbowy z zastrzeżeniem minimalnej opłaty manipulacyjnej 40 EUR + opłata manipulacyjna.

Za zwrot podatku poniżej 96 EUR, Taxback.com pobiera prowizję w wysokości 50% kwoty zwrotu zatwierdzonej przez właściwy urząd skarbowy.

*Skomplikowane przypadki są obciążone dodatkową opłatą ryczałtową w wysokości 30 EUR. Mogą one obejmować między innymi:- roszczenie o składki emerytalne- roszczenie o zwrot kosztów pracy w domu- roszczenie o składki na kontynuację dochodów- roszczenie z tytułu roku separacji- roszczenie za rok żałoby- jeżeli zostałeś(-aś) losowo wybrany przez Urząd Skarbowy do wypełnienia formularza 12- jeśli otrzymujesz inne dochody nie będące płatnościami, ale nie jesteś jeszcze uznany(-a) za osobę podlegającą opodatkowaniu- inne

Nasza usługa samodzielnego obliczania podatku pozwoli Ci zaoszczędzić czas i wysiłek za zryczałtowaną opłatą. Nasze pakiety są wyceniane w zależności od złożoności Twojej sytuacji osobistej i podatkowej. Nasze opłaty zaczynają się od 286 EUR. Jeśli chciałbyś uzyskać pomoc przy wypełnianiu samodzielnej deklaracji podatkowej, skontaktuj się z Taxback.com , a członek naszego zespołu w Kilkenny pomoże Ci zacząć.

Opłata z tytułu środków zatrzymanych

Środki zatrzymane oznacza saldo środków na koncie klienta po odliczeniu wszystkich prowizji i opłat, jak również wszystkich innych środków otrzymanych w imieniu klienta i utrzymywanych na koncie Taxback.com. Taxback.com pobierze prowizję w wysokości 5 EUR miesięcznie od środków zatrzymanych. Opłata ta zostanie pobrana w terminie siedmiu dni od momentu gdy Taxback.com wykona cztery e-maile i dwie próby połączenia telefonicznego na adres e-mail i numer telefonu klienta, podane przez klienta w terminie minimum 4 tygodni, a klient nie odpowie w tym czasie na zapytanie Taxback.com, lub nie dostarczy Taxback.com ważnego konta bankowego, które umożliwi Taxback.com zwrot salda na rzecz klientowi w odpowiednim czasie. Wspomniana opłata w wysokości 5 EUR miesięcznie będzie naliczana każdego kolejnego miesiąca aż do momentu gdy klient dostarczy Taxback.com odpowiednie dane bankowe lub gdy saldo zostanie zredukowane do zera, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Jeżeli po upływie 3 lat pozostanie saldo, a klient nie skontaktuje się z Taxback.com lub nie dostarczy Taxback.com ważnego konta bankowego umożliwiającego Taxback.com zwrot salda na rzecz klienta, a kwota zwrotu jest niższa niż 200 EUR, pozostała kwota zostanie obciążona dodatkową opłatą administracyjną przez Taxback.com. Jeżeli saldo zwrotu będzie wynosić więcej niż 200 EUR, Taxback.com naliczy dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 200 EUR za każdy kolejny rok, oprócz miesięcznej opłaty zatrzymanej, do momentu aż klient dostarczy Taxback.com odpowiednie dane bankowe lub saldo zostanie zredukowane do zera, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Jeżeli klient odmówi odbioru salda środków po odliczeniu wszystkich opłat i prowizji lub poda nieprawidłowe dane kontaktowe, lub odmówi kontaktu poprzez email lub telefon, zostanie naliczona opłata w wysokości 5 EUR miesięcznie za każdy kolejny miesiąc, aż do momentu gdy klient poda Taxback.com odpowiednie dane bankowe lub saldo zostanie zredukowane do zera, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Świadczymy usługi dotyczące zarówno zwrotu podatku z Irlandii, jak i składania rozliczeń podatkowych

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
japan tax refund fees icon Japonia

Za zwrot podatku z Japonii pobieramy prowizję w wysokości 20% + opłata manipulacyjna od otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej 7171 ¥ + opłata manipulacyjna.

Za zwrot składek emerytalnych z Japonii pobieramy prowizję w wysokości 20% + opłata manipulacyjna od otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej 10 757 ¥ + opłata manipulacyjna.

We provide income tax and pension refunds from Japan

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
luxembourg tax refund fees icon Luksemburg

Za zwrot podatku z Luksemburgu, pobieramy prowizję w wysokości 12,5% + opłata manipulacyjna, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej €62,50 + opłata manipulacyjna.Opłatę należy uiścić z góry.

Średni zwrot podatku z Luksemburga to €1,109

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
new zealand tax refund fees icon Nowa Zelandia

Za zwrot podatku z Nowej Zelandii, pobieramy prowizję w wysokości 12,5% + opłata manipulacyjna, z zastrzeżeniem prowizji minimalnej NZ$62 + opłata manipulacyjna.

Prowizje za poprzednie lata podatkowe mogą być różne, zatem jeśli ubiegasz się o zwrot podatku sprzed 2008, skorzystaj z opcji Live Chat, by otrzymać informacje dotyczące konkretnych przypadków.

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy w odzyskaniu brakujących dokumentów, nasza opłata wynosi NZ$30 + opłata manipulacyjna za każdy dokument.

Jeżeli pracowałeś/aś w Nowej Zelandii może Ci przysługiwać zwrot podatku

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
uk tax refund fees icon Wielka Brytania

Usługa rozliczenia podatkowego Self-Assessment w UK

Nasze opłaty za przygotowanie rozliczenia podatkowego przedstawiają się następująco:

 • Jeśli należy Ci się zwrot podatku, nasza prowizja wynosi 11% plus opłata manipulacyjna od kwoty szacowanego zwrotu, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej £265.
 • Jeśli nie należy Ci się zwrot podatku z HMRC, lub też masz niedopłatę podatku w danym roku, nasze opłaty to:

Bazowa opłata to £265, co pokrywa koszt przygotowania rozliczenia podatku dochodowego związanego z działalnością gospodarczą lub dochodem z nieruchomości.

Dodatkowa opłata £50 może zostać nałożona gdy zachodzi konieczność dotrzymania pilnego terminu.

Skomplikowane sprawy

Jeśli Twoja sytuacja jest skomplikowana (np. jeśli uzyskiwałeś/aś dochód spoza Wielkiej Brytanii i korzystasz w związku z tym z ulgami, posiadasz udziały/akcje lub też kwestia Twojej rezydencji podatkowej nie jest prosta) czy też dokonałeś/aś sprzedaży podlegającej podatkowi od zysków kapitałowych Capital Gains Tax, nasza opłata będzie zależna od czasu potrzebnego na przygotowanie rozliczenia. W większości przypadków nie będzie to więcej niż £400. Zawsze poinformujemy Cię o wszelkich dodatkowych opłatach przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy w Twojej sprawie, a także będziemy starali się określić wszelkie koszty na etapie wstępnej oceny Twoje sytuacji podatkowej.

Co obejmuje opłata za rozliczenie?

 • Wypełnienie podstawowej części deklaracji podatkowej Self-Assessment
 • Wypełnienie wszystkich niezbędnych, dodatkowych stron
 • Kalkulację nadpłaty lub należności podatkowej
 • Złożenie rozliczenia do HM Revenue and Customs.

Czego nie uwzględnia nasza opłata za rozliczenie?

 • Uzyskania informacji od stron trzecich
 • Uzyskania dodatkowych dokumentów np. rachunków
 • Doradztwa podatkowego
 • Odpowiedzi na zapytania Inland Revenue

Przy zwrotach podatku dla pracowników typu PAYE (na umowie o pracę) oraz dla marynarzy pobieramy prowizję w wysokości 11% + opłata manipulacyjna od kwoty otrzymanego zwrotu, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej £50 + opłata manipulacyjna.

Ponieważ pracownicy CIS muszą złożyć rozliczenie podatkowe, aby otrzymać zwrot podatku, pobieramy prowizję w wysokości 11% + opłata manipulacyjna od otrzymanego zwrotu, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej £265.

Opłata bankowa za przelew może obowiązywać, w zależności od wybranej formy przekazania zwrotu podatku. Jeśli chcesz skorzystać z naszej usługi odzyskiwania dokumentów, opłata wynosi £20 + opłata manipulacyjna za każdy dokument.

Średni zwrot podatku z Wielkiej Brytanii to £963

Otrzymaj darmową kalkulację teraz
usa tax refund fees icon USA

For US Federal tax returns we charge $120 + handling fee

Add in a State tax return for $60 + handling fee.

For a state tax return on its own we charge $100 + handling fee.

FICA

From IRS - $150 plus handling fee ($180)

US residents for tax purposes

For US resident for tax purposes our fees structure is as follows:

US Federal return that includes the basic form 1040 without additional schedules and forms - $200 + handling fee.

Additional schedules – for full details click here.

Expatriates (handling fee included)

Basic Expatriate return - $500

Complex Expatriate return - $650

Expatriate State return - $100

For additional schedules please click here.

Rental Income Return

This is a complete service covering the necessary federal tax return and annexes (single owner – 1 property), and includes a detailed review of all supporting documents - $400

State Income tax return - $100

Additional property (this fee is due for second and each subsequent property) - $100

Additional Owner (this fee is due where there are multiple owners of a property and applies regardless of whether or not the owners are a married couple. This charge covers the preparation of the additional personal return due) - $180

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any once off fees and administrative fee and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Capital Gain Return

The price will be based on the complexity of the case - $600

Administrative fee (this fee is obligatory and due for each year of submission. It covers postage, phone calls, photocopying, etc.) - $20

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any one-off fees and administrative fee, and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Prices are based on provision of information in pre-agreed format - a surcharge of 20% may be applied for disorganized files.

Prices are based on provision of necessary backup documentation only - the inclusion of unnecessary documentation may result in the application of an additional charge.

Please note that fees are based on the complexity of your tax situation so if you have any additional requirements or need to avail of our advisory service, there may be an additional fee. A full quote will be given at the outset.

Our fee for organising an ITIN is $150 + handling fee. This fee is additional to other tax return services provided.

Our fee for organising an EIN is $200 and this fee is additional to other tax return services provided.

If you need us to file an amendment of your tax return, our fee is $200 + handling fee per tax return.

Średni zwrot podatku z USA to $800*

Otrzymaj darmową kalkulację teraz

Taxback.com zajął się zarówno zwrotem mojego podatku dochodowego, jak i Superannuation

Man Picture

Nasza opłata minimalna pokrywa koszt różnorodnych elementów naszej usługi, dzięki którym składanie aplikacji z nami jest tak łatwe, jak na przykład:


 • Nasz amerykański CPA, Autoryzowany Agent Podatkowy w Sydney i wysoce wykwalifikowany zespół specjalistów z całego świata
 • Wsparcie klienta 24/7 poprzez telefon i Czat
 • Bezpłatna linia telefoniczna i fax

Dodatkowe opłaty mają zastosowanie za usługi takie jak odzyskiwanie dokumentów (zob. szczegółowe informacje na temat odzyskiwania podatku w konkretnych krajach) i uzyskiwanie numerów podatkowych (zob. część dotyczącą numerów podatkowych na dole strony).

Opłaty za odzyskiwanie podatku od dywidendy


Nasza usługa zwrotu podatku od dywidendy podlega opłacie w wysokości 20% kwoty zwrotu, jednak nie mniej niż $75 za jeden wniosek dla jednej jurysdykcji. Jeśli dany kraj podatkowy dopuszcza składanie wniosków o zwrot za kilka lat w jednej aplikacji, taxback.com zapewni złożenie wniosków zbiorczych by ograniczyć koszty do minimum.

Girl Image

Opłaty związane z numerami podatkowymi 

Australia


Tax File Number: Za wniosek o numer Tax File Number nasza opłata wynosi AU$30 lub €25. Opłata jest pobierana przed złożeniem wniosku w urzędzie skarbowym.


Australian Business Number: Za wniosek o numer Australian Business Number nasza opłata wynosi AU$100 lub €80. Opłata jest pobierana przed złożeniem wniosku w urzędzie skarbowym.
Kanada


Social Insurance Number (SIN): Za wniosek o numer SIN nasza opłata wynosi CA$10,00. Opłata jest pobierana przed przekazaniem uzupełnionego wniosku o numer SIN wraz z instrukcjami do klienta.


Individual Tax Number (ITN): Za wniosek o numer ITN nasza opłata wynosi CA$30. Opłata jest pobierana przed złożeniem wniosku w urzędzie skarbowym.
USA


Individual Tax Identification Number (ITIN): Nasza opłata za uzyskanie numeru ITIN to $120.


Employer Identification Number (EIN): Nasza opłata za uzyskanie numeru EIN to $200.