Toggle

Poplatky za prípravu daňových priznaní a refundáciu daní

Taxback.com ponúka najlepšiu hodnotu služieb vrátenia daní k dispozícii kdekoľvek na svete. Garantujeme, že dostanete najrýchlejšiu, maximálnu legálnu daňovú refundáciu a to je odzrkadlené v našich poplatkoch.


Naša počiatočná kalkulácia vrátenia daní je bezplatná – či už ju dostanete online, emailom, alebo telefonicky od našich zamestnancov - a môžete zrušiť využívanie našich služieb.


Akonáhle nám pošlete svoje dokumenty a podpísané formuláre, vyhodnotíme ďalej vašu refundáciu a posúdime, aké ďalšie služby budete potrebovať, ako napr. vyzískanie chýbajúcich dokumentov, či dočasné daňové číslo. Následne vás budeme informovať koľko bude stáť, podanie vašej žiadosti. Pre množstvo našich služieb účtujeme poplatok až po obdržaní refundácie z daňového úradu, takže nemusíte nič platiť vopred. Pre ostatné služby, účtujeme spracovateľský poplatok vopred pred podaním žiadosti na daňový úrad. Náš Account Manager Vám detailne vysvetlí poplatky a platby, keď sa zaregistrujete pre naše služby.


Naše poplatky sú založené na skutočnosti, že máme vlastných miestnych daňových expertov po celom svete, ktorí zabezpečia, že každá žiadosť o vrátenie daní je úplne v súlade s daňovými zákonmi a na maximálnu možnú čiastku na ktorú máte nárok. Všetky americké daňové priznania k dani z príjmov sú pred odovzdaním podpísané a podané naším registrovaným zástupcom (Enrolled Agent-EA) a to isté platí aj pre našich splnomocnených daňových zástupcov v Austrálii.


Všetky naše poplatky týkajúce sa služieb vrátenia daní sú založené na percentuálnej hodnote zo schválenej refundácie, pričom sa uplatňuje minimálny poplatok.


Ak žiadate o vrátenie daní z príjmov pre jednotlivcov, prosím vyberte si krajinu z ktorej potrebujete refundovať dane pre zobrazenie príslušných poplatkov.

Naše Poplatky pre jednotlivé krajiny

australia tax refund fees icon Austrália

Pre vrátenie dane z Austrálie, ponúkame širokú škálu služieb a cien v závislosti od vašej rezidencie a času potrebného na obdržanie vašej refundácie.

Nízke refundácie: Pre daňové účely ne-rezidentov a refundácie pod 150 AU$ je náš poplatok 87 AU$ + manipulačný poplatok

Občania Austrálie: Pre refundáciu daní občanom Austrálie účtujeme fixný poplatok 99 AU$ (vrátane manipulačného poplatku).

Austrálski rezidenti pre daňové účely: Austrálskym rezidentom pre daňové účely účtujeme za príslušný daňový rok 9% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie od príslušného daňového úradu, pričom náš minimálny poplatok je 99$ + manipulačný poplatok.

Early Assessment: Ak ste už z Austrálie odišli a chcete požiadať o vrátenie daní pred skončením zdaňovacieho obdobia, náš poplatok za zdaňovacie obdobie je 9% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom náš minimálny poplatok je 99$ + manipulačný poplatok.

Refundácia Superannuation: Ak ste opustili Austráliu natrvalo môžeme zabezpečiť vrátenie vášho penzijného poistenia a za túto službu účtujeme 20% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie od príslušného daňového úradu.Pre refundácie pod 1000 AUD$ bude uplatnený náš minimálny poplatok.

Ak potrebujete, aby sme vám podali opravné daňové priznanie, náš poplatok za opravné priznanie v papierovej forme za daňový rok je 25% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom náš minimálny poplatok je 250$ + manipulačný poplatok. Pre opravné priznanie v elektronickej forme náš poplatok za daňový rok je 15% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom náš minimálny poplatok je 200$ + manipulačný poplatok.

Poplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, sa môžu líšiť, takže ak sa uchádzate o vrátenie daní z obdobia pred rokom 2012 Použite online chat tu , aby ste si overili váš konkrétny prípad.

Ak požadujete službu získania dokumentov, náš poplatok je 40 AU$ + manipulačný poplatok za každý dokument.

Priemerná daňová refundácia z Austrálie a Nového Zélandu je AU$2,600

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
belgium tax refund fees icon Belgicko

Pre vrátenie daní z Belgicka účtujeme za daňový rok 12.5% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie od príslušného daňového úradu, pričom náš minimálny poplatok je 62.50€ + manipulačný poplatok.

Priemerná refundácia daní z Belgicka je €2,300

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
canada tax refund fees icon Kanada

Daňové služby v Kanade pre cudzincov

Pre vrátenie daní z Kanady účtujeme 12.5% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom náš minimálny poplatok je 62.50$ + manipulačný poplatok.

Kanadské daňové služby pre Kanaďanov

Poplatok je potrebné uhradiť vopred a môžu vzniknúť dodatočné poplatky pri zložitejších daňových priznaniach.

Služby daňového priznania Žiadosť pre jednotlivca Spoločná žiadosť
Základné služby (T4 až pre 3 zamestnávateľov ročne, Príspevky RRSP a základné liečebné náklady, Verejná doprava, Školné a náklady súvisiace s prácou (T2202 a T2200); Príspevky na charitu; Študentské pôžičky) $85 $135
Rozšírené služby (Základné služby + Zamestnanie u viac ako 3 zamestnávateľov (NEZAHŔŇA príjmy so samostatne zárobkovej činnosti); Ostatné príjmy z Kanady (s výnimkou príjmov z investícií a prenájmu); Rodinní príslušníci) $125 $210
Rozšírené služby + Príjmy so samostatne zárobkovej činnosti $150 $270
Príjmy z investícií a prenájmu $300 n/a

Ak k vráteniu daní z Kanady potrebujete služby vyzískania dokumentov, náš poplatok je CA$20 + manipulačný poplatok za dokument. Dodatočný poplatok CA$20 + manipulačný poplatok sa uplatňuje nad 20 blokov.

Priemerná refundácia kanadských daní je $998

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
denmark tax refund fees icon Dánsko

Pre vrátenie daní z Dánska účtujeme za daňový rok 12.5% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie od príslušného daňového úradu, pričom náš minimálny poplatok je 62.50€ + manipulačný poplatok.Poplatok je potrebné zaplatiť vopred.

Priemerná refundácia dánskych daní je €1,200

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
germany tax refund fees icon Nemecko

Za služby vrátenia daní a penzijného poistenia z Nemecka pre každý daňový rok účtujeme poplatok 9% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom sa uplatňuje minimálny poplatok €50 + manipulačný poplatok pri refundácii nižšej ako 300 €.

Pre žiadosť o Kindergeld (rodinné prídavky na deti) účtujeme poplatok €150

Za formulár U1 účtujeme poplatok €48

Poplatok je potrebné uhradiť vopred

Priemerná daňová refundácia z Nemecka je €1,020

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
holland tax refund fees icon Holandsko

Pre vrátenie daní z Holandska účtujeme za daňový rok 9% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie od príslušného daňového úradu, pričom náš minimálny poplatok je 50€ + manipulačný poplatok.Poplatok je potrebné zaplatiť vopred.

Priemerná refundácia holandských daní je €910

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
ireland tax refund fees icon Írsko

V prípade vrátenia dane z príjmu PAYE z Írska si Taxback. com účtuje poplatok za daňový rok vo výške 10 % + manipulačný poplatok zo sumy schválenej príslušným daňovým úradom, minimálny poplatok za spracovanie je 40 € + manipulačný poplatok.

V prípade vrátenia dane PAYE nižšej ako 96 € si Taxback.com účtuje poplatok 50 % z vrátenej sumy, schválenej príslušným daňovým úradom.

*Za komplikované prípady sa účtuje dodatočná paušálna prirážka 30 €. Tieto môžu zahŕňať okrem iného: - nárok na dôchodkové poistenie- nárok na náhradu nákladov v dôsledku práce z domu - nárok na príspevky na pokračovanie príjmu- nárok na rok odlúčenia - nárok na dávky v prípade úmrtia blízkej osoby -- ak Vás daňový úrad náhodne vybral na vyplnenie tlačiva 12 - ak ste prijímateľ iného príjmu ako PAYE, ale ešte nie ste považovaný za osobu s poplatkovou povinnosťou - iné

Naša služba samostatného výmeru dane Vám za paušálny poplatok ušetrí čas a námahu. Cena za naše balíčky závisí od zložitosti Vašich osobných okolností a daňových záležitostí. Naše poplatky začínajú na sume 286 €. Ak máte záujem o pomoc pri vypĺňaní samostatného výmeru dane, kontaktujte už dnes Taxback.com a člen nášho tímu v Kilkenny Vám pomôže začať.

Retained funds charge

Zadržané finančné prostriedky predstavujú zostatok prostriedkov na účte zákazníka po odpočítaní všetkých poplatkov a daní, ako aj všetky ostatné prostriedky prijaté v mene zákazníkov a nachádzajúce sa na bankovom účte Taxback.com. Taxback.com bude účtovať poplatok 5 €/mesiac za zadržanie prostriedkov, poplatok sa začne účtovať sedem dní po tom, ako sa Taxback.com pokúsi kontaktovať zákazníka e-mailom – štyri krát a po telefóne – dva krát, na číslo, ktoré zákazník uviedol, všetko v rozpätí 4 týždňov a zákazník sa v uvedenej dobe Taxback.com neozval, alebo neposkytol Taxback.com platné číslo bankového účtu, na ktorý by spoločnosť Taxback.com zákazníkovi včas previedla zostatok. Uvedený poplatok za zadržané prostriedky vo výške 5 €/mesiac bude účtovaný každý mesiac, až kým zákazník neposkytne Taxback.com príslušné bankové údaje, alebo sa zostatok nezníži na nulu, ktorákoľvek možnosť nastane skôr.

Ak po uplynutí 3 rokov stále existuje zostatok a zákazník Taxback.com neodpovedal, alebo neposkytol Taxback.com platné číslo účtu, na ktorý by bolo možné previesť zákazníkovi zostatok a zostatok je nižší ako 200 €, zostatok zadržaných prostriedkov bude použitý ako dodatočný administratívny poplatok. Ak je zostatok refundácie vyšší ako 200 €, Taxback.com bude každý rok účtovať dodatočný poplatok vo výške 200 €, okrem mesačného poplatku za zadržanie prostriedkov, až dokiaľ zákazník neposkytne Taxback.com relevantné bankové údaje, alebo sa zostatok nezníži na nulu, ktorákoľvek možnosť nastane skôr.

V prípade, že zákazník odmietne prijať zostatok finančných prostriedkov, po strhnutí všetkých poplatkov a daní, alebo uvedie neplatné kontaktné údaje, alebo odmietne kontakt prostredníctvom e-mailu, alebo telefónu, bude mu účtovaný poplatok vo výške 5 €/mesiac, až kým zákazník neposkytne Taxback.com príslušné bankové údaje, alebo sa zostatok nezníži na nulu, ktorákoľvek možnosť nastane skôr.

Poskytujeme vrátenie daní z Írska aj služby daňových priznaní

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
japan tax refund fees icon Japonsko

Pre vrátenie daní z Japonska účtujeme 20% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom náš minimálny poplatok je 7171 ¥ + manipulačný poplatok.

Pre vrátenie penzijného poistenia z Japonska účtujeme 20% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom náš minimálny poplatok je 10757 ¥ + manipulačný poplatok.

Poskytujeme služby refundácie daní a penzijného poistenia z Japonska

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
luxembourg tax refund fees icon Luxembursko

Pre vrátenie daní z Luxemburska účtujeme 12,5% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom náš minimálny poplatok je 62.50€ + manipulačný poplatok.Poplatok je potrebné zaplatiť vopred.

Priemerná refundácia daní z Luxemburska je €1,109

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
new zealand tax refund fees icon Nový Zéland

Pre vrátenie daní z Nového Zélandu účtujeme 12,5% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom náš minimálny poplatok je 62NZ$ + manipulačný poplatok.

Poplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, sa môžu líšiť, takže ak sa uchádzate o vrátenie daní z obdobia pred rokom 2008, Použite online chat tu, aby ste si overili váš konkrétny prípad.

Ak požadujete službu vyzískania dokumentov pre vrátenie daní z Nového Zélandu, náš poplatok je 30NZ$ + manipulačný poplatok za každý dokument.

Ak ste pracovali na Novom Zélande môžete mať nárok na vrátenie daní

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
uk tax refund fees icon Veľká Británia

Služby daňových priznaní pre UK Self-Assessment

Naše poplatky za prípravu daňových priznaní sú nasledovné:

 • V prípade, že máte nárok na vrátenie preplatku na daniach, je náš poplatok 11% plus manipulačný poplatok, pričom sa uplatňuje minimálny poplatok vo výške £249.
 • V prípade, že nemáte preplatok na daniach z HMRC, alebo máte v danom roku daňovú povinnosť, sa uplatňuje nasledovná štruktúra našich paušálnych poplatkov:

Základný poplatok je £249 a pokrýva prípravu priznania k dani z príjmov zahŕňajúc príjem z podnikania, či nehnuteľností.

Dodatočný poplatok vo výške £50 môže byť uplatnený k základnému poplatku v prípade urgentných termínov.

Zložité prípady

Dodatočne k našim fixným poplatkom, ak sú vaše daňové záležitosti komplikované (napr. ak ste mali zdroje príjmov a úľavy zo zahraničia, komplexné daňové schémy, alebo zložité náležitosti týkajúce sa rezidencie), alebo ste mali v danom roku plnenia, ktoré boli predmetom dane z kapitálových výnosov, potom náš poplatok bude založený na čase potrebnom pre spracovanie daňového priznania. Vo väčšine prípadov poplatok nebude vyšší ako £400. Vždy vás upozorníme na dodatočné poplatky pred začatím akejkoľvek práce vo vašom mene a snažíme sa identifikovať akékoľvek takéto poplatky už pri počiatočnej analýze vašej daňovej situácie.

Čo zahŕňa poplatok za daňové priznanie?

 • Spracovanie základného formulára Self-Assessment daňového priznania
 • Spracovanie všetkých potrebných dodatočných strán a príloh
 • Výpočet vašej daňovej povinnosti, alebo preplatku
 • Podanie daňového priznania na HM Revenue and Customs.

Čo nie je zahrnuté v poplatku za daňové priznanie?

 • Získavanie informácií od tretích strán
 • Zabezpečovanie podporných dokumentov/informácií, napr. blokov
 • Daňové plánovanie a poradenstvo
 • Spracovanie požiadaviek od Inland Revenue

Pre UK PAYE a Seafarer (námorníci) refundáciu daní účtujeme poplatok 11% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom sa uplatňuje minimálny spracovateľský poplatok £50 + manipulačný poplatok.

Keďže pracovníci v rámci systému CIS sú povinní podať daňové priznanie, aby získali refundáciu, účtujeme poplatok 11% + manipulačný poplatok zo získanej refundácie, pričom sa uplatňuje minimálny spracovateľský poplatok £249.

Môže sa uplatniť poplatok za bankový prevod, v závislosti od spôsobu akým budete chceť obdržať svoju refundáciu. Ak potrebujete služby vyzískania dokumentov k refundácii UK daní, náš poplatok je £20 + manipulačný poplatok za každý dokument.

Priemerná refundácia UK daní je £963

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz
usa tax refund fees icon USA

For US Federal tax returns we charge $120 + handling fee

Add in a State tax return for $60 + handling fee.

For a state tax return on its own we charge $100 + handling fee.

FICA

From IRS - $150 plus handling fee ($180)

US residents for tax purposes

For US resident for tax purposes our fees structure is as follows:

US Federal return that includes the basic form 1040 without additional schedules and forms - $200 + handling fee.

Additional schedules – for full details click here.

Expatriates (handling fee included)

Basic Expatriate return - $500

Complex Expatriate return - $650

Expatriate State return - $100

For additional schedules please click here.

Rental Income Return

This is a complete service covering the necessary federal tax return and annexes (single owner – 1 property), and includes a detailed review of all supporting documents - $400

State Income tax return - $100

Additional property (this fee is due for second and each subsequent property) - $100

Additional Owner (this fee is due where there are multiple owners of a property and applies regardless of whether or not the owners are a married couple. This charge covers the preparation of the additional personal return due) - $180

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any once off fees and administrative fee and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Capital Gain Return

The price will be based on the complexity of the case - $600

Administrative fee (this fee is obligatory and due for each year of submission. It covers postage, phone calls, photocopying, etc.) - $20

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any one-off fees and administrative fee, and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Prices are based on provision of information in pre-agreed format - a surcharge of 20% may be applied for disorganized files.

Prices are based on provision of necessary backup documentation only - the inclusion of unnecessary documentation may result in the application of an additional charge.

Please note that fees are based on the complexity of your tax situation so if you have any additional requirements or need to avail of our advisory service, there may be an additional fee. A full quote will be given at the outset.

Our fee for organising an ITIN is $150 + handling fee. This fee is additional to other tax return services provided.

Our fee for organising an EIN is $200 and this fee is additional to other tax return services provided.

If you need us to file an amendment of your tax return, our fee is $200 + handling fee per tax return.

Priemerná refundácia US daní je $800*

Získajte bezplatnú kalkuláciu teraz

Taxback.com sa postará o vrátenie mojich daní z príjmov aj dôchodkového poistenia.

Man Picture

Náš minimálny poplatok pokrýva všetky náležitosti, ktoré robia vrátenie vašich daní tak jednoduché, vrátane:


 • Náš US CPA, Autorizovaný daňový agent v Sydney a vysoko kvalifikovaný tím medzinárodných daňových špecialistov
 • Zákaznícka podpora 24/7 cez telefón a Online Chat
 • Bezplatný telefón a fax

Dodatočné poplatky sa uplatňujú na služby vyzískania dokumentov (pozrite si príslušnú krajinu pre bližšie informácie) a vybavenie daňových čísiel (pozrite si sekciu k daňovým číslam nižšie na stránke).

Vrátenie daní z dividend - Poplatky za služby


Služba vrátenia daní z dividend je spoplatnená 20% zo získanej refundácie, pričom náš minimálny poplatok je 75$ za žiadosť v príslušnej jurisdikcii. V prípade krajín, ktoré umožňujú žiadosti za viacero zdaňovacích období, taxback.com zabezpečí komplexné žiadosti pre minimalizáciu vašich nákladov.

Girl Image

Poplatky za služby týkajúce sa daňových čísiel

Austrália


Daňové číslo: Za žiadosť o daňové číslo účtujeme fixný poplatok 30 AU$, alebo 25 EUR. Poplatok je potrebné uhradiť ešte pred odoslaním žiadosti na daňové úrady.


Austrálske Business Number: Za žiadosť o austrálske business number účtujeme fixný poplatok 100 AU$ alebo 80 EUR. Poplatok je potrebné uhradiť ešte pred odoslaním žiadosti na daňové úrady.
Kanada


Social Insurance Number (SIN): Za žiadosť o SIN účtujeme fixný poplatok 10.00 CA$. Poplatok je potrebné uhradiť ešte pred poskytnutím skompletizovanej žiadosti o SIN a inštrukcií zákazníkovi.


Individual Tax Number (ITN): Za žiadosť o ITN účtujeme fixný poplatok 30.00CA$. Poplatok je potrebné uhradiť ešte pred odoslaním žiadosti na daňové úrady.
US


Individual Tax Identification Number (ITIN): Náš poplatok pre zabezpečenie čísla ITIN je 120$.


Employer Identification Number (EIN): Náš poplatok pre zabezpečenie čísla EIN je 200$.