Otvoriť navigáciu

Mala by trvať asi    na dokončenie!

error image

Nie tak rýchlo!

Oops - niečo ste preskočili! Vyplňte to, aby sme mohli ísť ďalej!

Oops - zabudli ste vyplniť niektoré informácie a zadali {[field_name]} nesprávne. Prosím, opravte ich, aby sme mohli pokračovať!

Oops - použili ste nesprávny formát pre {[field_name]}. Prosím zadajte {[field_name]} v požadovanom formáte, aby sme mohli pokračovať!

Oops - uviedli ste iné ako latinské znaky v položke {[field_name]}. Prosím vyplňte položku {[field_name]} s anglickými znakmi aby sme mohli pokračovať!

Empty fields:

Žiadosť o Zorgtoeslag (príspevky na zdravotnú starostlivosť)

Povedzte nám o vás

  Za ktorý rok máte záujem požiadať?

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid

  Manželský stav*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Povedzte nám o svojom pobyte v Holandsku

  Máte holandské zdravotné poistenie?*

 • calendar valid
 • calendar valid

  Ste vo vojenskej službe?*

  Prišli ste do Holandska študovať?*

 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Registrovali ste sa na miestnych úradoch?

 • calendar valid

  Odhlásili ste sa z miestnych úradov?

 • calendar valid

Aký druh príjmu ste obdržali z Holandska? Uveďte prosím celkovú sumu v eurách pre každý druh príjmu

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Upload records in the fields below

 • Prehľadávať...

* Prosím pošlite nám kópie všetkých relevantných záznamov pre tento príjem

  Dostali ste akékoľvek ďalšie príjmy zo zdrojov mimo Holandska?

 • valid
 • valid
 • valid

  Do you have any savings or investments over 116613 Euro?

 • valid
 • valid
 • valid

* Hodnota z vášho domova by NEMALA byť zahrnutá

Manžel alebo Manželka / Partner

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Povedzte nám o pobyte manžela alebo manželky / partnera v Holandsku

  Does your spouse/partner have Dutch health insurance?*

 • calendar valid
 • calendar valid

  Is your spouse/partner in military service?*

  Is your spouse/partner in the Netherlands to study?*

 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Did your spouse/partner register with the local authorities?

 • calendar valid

  Did your spouse/partner de-register with the local authorities?

 • calendar valid

What kind of income did your spouse/partner receive from the Netherlands? Please state the total amount in Euro for each

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Upload records in the fields below

 • Prehľadávať...

  Upload records in the fields below

 • Prehľadávať...

  Upload records in the fields below

 • Prehľadávať...

* Prosím pošlite nám kópie všetkých relevantných záznamov pre tento príjem

  Did your spouse/partner receive any other income from sources outside the Netherlands?*

 • valid
 • valid
 • valid

  Does your partner/spouse have any savings or investments?

 • valid
 • valid
 • valid

* Hodnota z vášho domova by NEMALA byť zahrnutá

 • valid