Otvoriť navigáciu

Mala by trvať asi    na dokončenie!

Formulár žiadosti o írske dane

error image

Nie tak rýchlo!

Oops - niečo ste preskočili! Vyplňte to, aby sme mohli ísť ďalej!

Oops - zabudli ste vyplniť niektoré informácie a zadali {[field_name]} nesprávne. Prosím, opravte ich, aby sme mohli pokračovať!

Oops - použili ste nesprávny formát pre {[field_name]}. Prosím zadajte {[field_name]} v požadovanom formáte, aby sme mohli pokračovať!

Oops - uviedli ste iné ako latinské znaky v položke {[field_name]}. Prosím vyplňte položku {[field_name]} s anglickými znakmi aby sme mohli pokračovať!

Empty fields:

  Daňové roky, za ktoré si prajete podať daňové priznanie*

  /vybrané: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024/

Vrátiť daň si môžte za posledné 4 roky - vrátane aktuálneho daňového roka. Pokiaľ sa nerozhodnete inak, automaticky Vám skontrolujeme všetky daňové roky.

Osobné informácie

 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Platili ste, alebo dostávali výživné od svojho bývalého manželského partnera?

  Nahrajte, rozhodnutie o rozvode. Nemáte ho momentálne k dispozícii ? Žiaden problém! Stále môžete pokračovať vo vyplňovaní formulára. Náš tím bude v kontakte ohľadne všetkých nneposkytnutých dokumentov.

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid

Dotazník ohľadom rezidencie

  Boli ste za posledné 4 roky mimo Írska za dlhšie obdobie?

Sekcia o príjmoch

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Mali ste iné príjmy zdrojov mimo zamestania za posledné 4 roky ?

  Mali ste Vy alebo Vaš(a) manžel(-ka) iné príjmy zdrojov mimo zamestania za posledné 4 roky ?

Daňové príspevky a výdavky

  Did you or your spouse pay more mortgage interest in 2023 than 2022?

  Did you pay more mortgage interest in 2023 than 2022?

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Did you or your spouse pay rent on behalf of your children while they were at college during 2022 or 2023?

  Did you pay rent on behalf of your children while they were at college during 2022 or 2023?

  I confirm that:
  I am not in receipt of HAP/RAS or any other State Housing Support Schemes.
  My landlord is not a Government Minister or a Commissioner of Public Works who owns the property in an official capacity.
  My landlord is not a Housing Authority or a Housing Association.
  Neither I, nor my child is related to the landlord.
  My child is in qualifying third level education.
  My child is under the age of 23 at the start of the tax year in which he or she first commenced an approved course.*

  Is property registered with the Residential Tenancy Board?*

  Is the property rented under a licence agreement such as the Rent a Room Scheme?*

 • valid

 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Did you or your spouse pay rent during 2022 or 2023?

  Did you pay rent during 2022 or 2023?

  I confirm that:
  I am not in receipt of HAP/RAS or any other State Housing Support Schemes.
  My landlord is not a Government Minister or a Commissioner of Public Works who owns the property in an official capacity.
  My landlord is not a Housing Authority or a Housing Association.*

  Is the property your private residence?*

  Is the property used for work or study?*

  Is property registered with the Residential Tenancy Board?

  Is the property rented under a licence agreement such as the Rent a Room Scheme?

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Are you related to the landlord?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Za posledné 4 roky platili ste Vy alebo Vaš(a) manžel (-ka) školné za návšetevu Vysokej školy sebe alebo Vašmu rodinnému príslušníkovi?

  Za posledné 4 roky platili ste si školné za návštevu Vysokej školy ,alebo Vašmu rodinnému príslušníkovi?

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Za posledné 4 roky využli ste Vy alebo Vaša pani manželka zdravotné ošetrenie alebo ošetrenie u zubára?

  Za posledné 4 roky využli ste zdravotné ošetrenie alebo ošetrenie u zubára?

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Za posledné 4 roky odvádzal Váš zamestnávateľ za Vás zdravotné poistenie?

  Za posledné 4 roky odvádzal Váš zamestnávateľ a zamestnávateľ Vašej pani manželky zdravotné poistenie?

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Za posledné 4 roky starali ste sa a vychovávali svoje dieťa sami?

  Počas posledných 4 rokov boli ste doma a starali ste sa o Vaše dieťa/deti Vy alebo Vaša pani manželka?

  Uveďte prosím, ktoré roky

  Počas posledných 4 rokov starali ste sa o postihnuté dieťa alebo staršiu osobu, ktorá potrebuje Vašu starostlivosť?

  Počas posledných 4 rokov starali ste Vy alebo Vaša pani manželka o postihnuté dieťa alebo staršiu osobu, ktorá potrebuje Vašu starostlivosť ?

  Uveďte prosím, ktoré roky

  Za posledné 4 roky platili ste za seba alebo inú osobu služby v opatrovateľskom ústave ?

  Za posledné 4 roky platili ste Vy alebo Vaš(a) manžel (-ka) za seba alebo inú osobu služby v opatrovateľskom ústave ?

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Odvádzali ste počas posledných 4 rokov doplnkové dôchodkové príspevky mimo svojej mzdy?

  Odvádzali ste Vy alebo Vaš(a) manžel (-ka) počas posledných 4 rokov doplnkové dôchodkové príspevky mimo svojej mzdy?

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Odvádzali ste Vy alebo Vaš(a) manžel (-ka) počas posledných 4 rokov osobné príspevky do Systému ochrany príjmu ?

  Odvádzali ste počas posledných 4 rokov osobné príspevky do Systému ochrany príjmu?

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Pracovali ste za posledné 4 roky na plný alebo čiastočný úväzok z domu?

  Need Help?

  xOnly include amounts that have been paid by you during the respective year
  Click here for Live Help

  Have you or your spouse worked from home, either full or part-time, during the last 4 years?

  Need Help?

  xOnly include amounts that have been paid by you and your spouse during the respective year
  Click here for Live Help

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Ak máte k dispozícií ďalšie informácie, o ktoré by ste sa s nami chceli podeliť?

  Nahrajte fotku Vašho dokladu totožnosti (OP, pasu alebo vodičského preukazu ) tu. Nemáte ho momentálne pri sebe ? Žiaden problém! Stále ho môžete preposlať neskôr - v ďalšom štádiu Vašej žiadosti.

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • valid