Toggle

Írska služba samovymeriavania dane

Podajte priznanie prostredníctvom Taxback.com už dnes a náš tím odborníkov sa postará o papierovačky.

100% súlad s daňovými predpismi zaručený!

Požiadajte o Self Assessed daňové priznanie

error image

Nie tak rýchlo!

Oops - niečo ste preskočili! Vyplňte to, aby sme mohli ísť ďalej!

Oops - zabudli ste vyplniť niektoré informácie a zadali {[field_name]} nesprávne. Prosím, opravte ich, aby sme mohli pokračovať!

Oops - použili ste nesprávny formát pre {[field_name]}. Prosím zadajte {[field_name]} v požadovanom formáte, aby sme mohli pokračovať!

Oops - uviedli ste iné ako latinské znaky v položke {[field_name]}. Prosím vyplňte položku {[field_name]} s anglickými znakmi aby sme mohli pokračovať!

 • Step 1
 • Step 2

Krajina z ktorej chcem vrátiť dane:*

Požadovaná Služba*

Požadovaná Služba*

Požadovaná Služba*

Druh Príjmu*

Náš írsky daňový tím vybaví všetku vašu daňovú dokumentáciu a požiada o každú daňovä úľavu, na ktorú máte nárok - a to len za zlomok ceny, ktorú by ste zaplatili účtovníkovi! Stačí, ak vyplníte krátky formulár a môžeme začať!

Podanie Daňového Priznania v Írsku

podanie daňového priznania v Írsku ikona

Ak ste v Írsku samostatne zárobkovo činná osoba, musíte podať ročné daňové priznanie. Toto sa označuje ako 'self assessed daňové priznanie'. V rámci self-assessment systému v Írsku musia všetky samostatne zárobkovo činné osoby vykázať svoje príjmy podaním daňového priznania.

Vaše daňové priznanie tiež slúži na uplatnenie všetkých úľav, ktoré možno kompenzovať s vašou daňovou povinnosťou. Musíte podať daňové priznanie v Írsku, ak sa na vás vzťahuje niektorá z nasledujúcich okolností:

 • Ste samostatne zárobkovo činná osoba
 • Ste dodávateľom alebo subdodávateľom
 • Ste prenajímateľom
 • Okrem príjmu PAYE máte aj ďalšie príjmy, napr. výnosy z investičného portfólia, výnosy z prenájmu, výnosy z predaja nehnuteľností, kapitálové výnosy, konzultácie, zmluvy, alebo ak ste dostali iné nezdanené príjmy z ‘nixers’, alebo práce ktorú vykonávate okrem bežnej práce PAYE.
 • Ste riaditeľom spoločnosti
 • Patríte do schémy zamestnaneckých akcií

Príjem zo živnosti

Ak máte príjem mimo systému PAYE - napríklad ako živnostník - musíte nahlásiť daňovému úradu tento príjem formou každoročne vyplneného daňového priznania. Taxback.com Vám zabezpečí každú daňovú úľavu a zrážku, na ktorú máte nárok a zminimalizuje tak daň z obchodnej činnosti.


Príjem z prenájmu

Ak máte príjem z prenájmu bytových, alebo obchodných priestorov - napríklad dom, byt, kancelária, alebo farma - musíte z neho platiť dane a podať daňové priznanie. Daňové priznanie z prenájmu môžete jednoducho podať online prostredníctvom Taxback.com.


Úľava na prenájom

Úľava na prenájom umožňuje oprávneným majiteľom nehnuteľností zarobiť 14 000 € ako príjem z prenájmu súkromným nájomcom oslobodený od dane. Napriek tomu, že ide o ""príjem oslobodený od dane"", musíte tento príjem zahrnúť do svojho každoročného daňového priznania.

Pomoc Začnite samostatne vyplnené daňové priznanie Požiadajte o vrátenie dane PAYE Často kladené otázky (FAQ) Help Icon Kalkulačka Vrátenia Írskych Daní | Taxback.com
Online pomoc

Zavolajte nám teraz na 056 779 7345

Minuli ste nejaké peniaze počas pobytu doma?

Ak áno, môžete mať nárok na daňovú úľavu. Živnostníci a pracovníci PAYE môžu žiadať o vrátenie až 250 € v rámci schémy Zostaň a míňaj.

Schéma, aktívna od 1. októbra 2020 do 30. apríla 2021, umožňuje daňovým poplatníkom požiadať o úľavu na účtoch z reštaurácií a hotelov.
Všetko, čo musíte urobiť pred podaním žiadosti je starostlivo si uschovať bločky za služby.
Taxback.com Vám pomôže požiadať o každú daňovú úľavu, na ktorú máte nárok a minimalizovať Váš daňový výmer.
Podajte žiadosť prostredníctvom Taxback.com

Viac informácii

Daň z kapitálových výnosov

Máte príjem z investícií? Ak áno, pravdepodobne budete musieť zaplatiť daň z kapitálových výnosov a podať daňové priznanie.

Taxback.com Vám pomôže podať daňové priznanie kapitálových výnosov - zabezpečíme Vám každú daňovú úľavu, na ktorú máte nárok a znížime sumu, ktorú musíte zaplatiť.

Viac informácii

Daň z kapitálových akvizícií

Ak ste dostali dar, alebo dedili po blízkej osobe, môže Vám vzniknúť povinnosť vyplniť daňové priznanie a zaplatiť daň.

Taxback.com kompletne preverí Vašu daňovú situáciu a zabezpečí, že si budete nárokovať každú daňovú úľavu, na ktorú máte nárok. Náš tím podá Vaše daňové priznanie k nadobudnutému kapitálu v súlade so zákonom a súčasne zminimalizuje sumu, ktorú musíte zaplatiť.

Viac informácii

Investície

Ak máte zisk z investovania (napríklad akcie, podiely, majetok, alebo kryptomeny), pravdepodobne budete musieť zaplatiť daň a podať daňové priznanie. Taxback.com zvládne všetku daňovú administratívu a zabezpečí, že všetko bude na 100 % v súlade s požiadavkami daňového úradu.


Hospodárstvo spoločného využívania zdrojov

Zarábate peniaze prostredníctvom hospodárstva spoločného využívania zdrojov – napríklad prenájmom voľného priestoru cez Airbnb, alebo rozvozu jedla cez Deliveroo? Aj v prípade, že nejde o Váš hlavný zdroj príjmu, musíte podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Dobrou správou je, že existuje množstvo odpočtov, ktoré môžete využiť na zníženie daňového výmeru. Taxback.com Vám pomôže uplatniť si každú úľavu, na ktorú máte nárok a tiež podať daňové priznanie.


Pomôže mi Taxback.com s daňou z kapitálových výnosov (DKV)?

DKV je daň z kapitálového zisku, ktorý vznikol predajom aktív. Takže, ak investujete svoje peniaze do aktív (napr. akcie, podiely, alebo dokonca nehnuteľnosti) a následne máte zisk z predaja týchto aktív, pravdepodobne budete musieť zaplatiť DKV (zvyčajne 33 %) a podať daňové priznanie. Naopak, ak utrpíte pri investovaní stratu, môžete si túto stratu odpísať z budúcej povinnosti platiť daň z kapitálových výnosov.

Lehota na podanie Vášho priznania kapitálového zisku je 31. október a Taxback.com vybaví vo Vašom mene všetky papiere z daňového úradu.

Na druhej strane, presný dátum, kedy musíte zaplatiť DKV závisí od toho, kedy ste vyradili majetok. Pri vyradení v počiatočnom období (1. január – 30. november), musíte zaplatiť DKV do 15. decembra toho istého daňového roku. DKV za neskoršie obdobie (1. december - 31. december) je splatná nasledujúci daňový rok.


Ako podať daňové priznanie z kapitálových akvizícií?

Dostali ste tento rok dar, alebo ste dedili? Možno budete musieť zaplatiť daň z darovania - tiež nazývanú aj daň z kapitálových akvizícií (DKA). DKA platíte, ak je hodnota daru vyššia ako určitá suma (existujú rôzne limity). Limit závisí od vzťahu medzi Vami a darcom. Taxback.com Vám pomôže podať daňové priznanie z kapitálových akvizícií jednoducho online. Náš daňový tím bude s Vami spolupracovať, aby Vám zabezpečil každú daňovú úľavu, na ktorú máte nárok a minimalizoval sumu, ktorú musíte zaplatiť.Daňové priznania

Veľa dodávateľov a ľudí, ktorí pracujú samostatne si nemôžu dovoliť vysoké účtovnícke poplatky.
Preto sme vyvinuli službu, ktorá predstavuje len zlomkom nákladov na účtovníkov. Pripravíme a podáme vaše daňové priznanie a uplatníme všetky oprávnené úľavy.
Naša služba za daňové priznanie začína na paušálnom poplatku €286 (vrátane DPH) . október 2023 (pri platbe a podaní online predĺžené do 15. novembra), preto požiadajte ešte dnes a vyhnite sa poplatkom za neskoré priznanie.

Vaše daňové priznanie podáme už od čiastky €286

Rozumieme, že mnoho ľudí, ktorí pracujú pre seba, musia ušetriť náklady všade, kde môžu. Vaše daňové priznanie podáme od čiastky iba €286. Tieto náklady budú pokrývať nasledovné:

 • Príjem zo zamestnania (1 zdroj)
 • Predloženie žiadosti na úľavu na prenájom
 • Podanie daňového priznania pre prenajímateľa nerezidenta pre 1 nehnuteľnosť
 • Prehľady bankových/iných úrokov pre 1-3 účty

Dodatočné typy príjmov sú ocenené samostatne. Odstraňujeme tajomstvo z daňových priznaní a desivé účtovné poplatky. Akonáhle náš daňový poradca zistí, aké príjmy ste v minulom roku mali, vám povie, aký bude náš poplatok. Až v tomto momente sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať, takže nebudete mať neskôr žiadne nepríjemné prekvapenia.

Viac informácii

Náš priateľský írsky daňový tím

Christine
Riaditeľ pre írske dane a Payroll

AITI Chartered Tax Adviser s viac ako 16-ročnými skúsenosťami v oblasti daňového a sociálneho zabezpečenia v Írsku a poradenstva pre jednotlivcov a spoločnosti. Držiteľ certifikátu ohľadom princípov medzinárodného zdaňovania od CIOT. IPASS payroll kvalifikácia. Osobný záujem ohľadom daní z príjmov a medzinárodných záležitostí.

Záľuby: Rodina, hudba a tanec, môj pes a pečenie vždy keď mám čas.

Barry
Senior Manager pre dane a Payroll

Qualified Chartered Accountant (ACA), Chartered Tax Consultant (CTC) a Chartered Company Secretary (GradICSA)

Záľuby: Liverpool FC, Írske Rugby, poker a politika.

Carrie
Tax a Payroll Associate

Plnohodnotný člen Accounting Technicians Ireland. V súčasnosti študuje Taxation diploma v Chartered Accountants Ireland.

Záľuby: Cestovanie, jedlo, hudobné festivaly a dublinský GAA.

Emma
Manager Tax & Payroll

Emma je Chartered Tax Advisor s viac ako 15-ročnou praxou v najmä oblasti osobných, expatriate a daní z príjmov.

Záľuby: Vo svojom voľnom čase milujem tráviť čas v prírode s rodinou. Tiež rada bicyklujem a cvičím jogu.

Philip
Tax and Payroll Manager

Diplom v odbore Actuarial Science University College Dublin, diplom z odboru matematiky na Maynooth University, ukočené Structural Engineering Cork Institute of Technology. 3 roky pracuje v oblastí daní a miezd ako súčasť Taxback.com Self-Assessment daňových priznaní a služieb Global Mobility.

Záľuby:Užíva si všetky aspekty tímového športu. V súčasnosti hrám hokej a Gaelic futbal v mojom miestnom tíme GAA v Kilkenny.

Petar
Irish Filing Team Leader

Bakalársky a Magisterský titul z oblasti účtovníctva, TMITI kvalifikácia v Irish Taxation Institute, 4-ročné skúsenosti s írskymi daňami.

Záľuby: Rybárčenie

Julia
Senior Tax Technician

Kvalifikácia z oblasti daní z Irish Taxation Institute.

Záľuby: Maľovanie a kreslenie. Počas môjho voľného času milujem maľovať - dokonca som predala obrazy! V budúcnosti by som rada rozvinula túto vášeň a vytvorila online galériu.

Kontaktné údaje írskej pobočky

Naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov pre írske dane sa nachádza v našej pobočke v Kilkenny. Sme vám k dispozícii zodpovedať všetky vaše otázky ohľadom vrátenia írskych daní a daňového priznania. Tiež máme kanceláriu aj v centre Dublinu. Môžete kontaktovať kolegov z oboch kancelárií zavolaním na bezplatnú linku 1800 99 18 05.

Pracovníci v niektorej našej kancelárii v Írsku vám radi pomôžu.

Nenachádzate sa v Írsku?
Dublin Kilkenny
Dublin
Kilkenny
x Place Icon


TaxBack Ireland Offices Map

Fakty o írskych daňových priznaniach

 • Írsky daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra.
 • Konečný termín pre podanie self assessed daňového priznania je 31. októbra po skončení príslušného daňového roka.
 • Predĺžená lehota pre ľudí, ktorí podávajú priznanie a platia dane online je zvyčajne okolo 15. November.
 • Poskytneme vám nezáväzný odhad ešte pred spracovaním daňového priznania.
 • Niektorí zamestnanci PAYE musia tiež podať írske daňové priznanie (pozri vyššie).

S taxback.com ste v bezpečných rukách

Viac informácii

Naša práca je zrejmá a to urobiť pre vás všetky náležitosti čo najjednoduchšie. Ak použijete služby taxback.com na podanie svojho írskeho daňového priznania, dostanete svojho daňového konzultanta z nášho tímu v Kilkenny. Tento konzultant bude vaším kontaktným bodom a priebežne vás bude informovať o každom kroku na vašom daňovom priznaní. Predtým ako vám ho pošleme každé daňové priznanie skontroluje náš senior daňový účtovník. Prečo riskovať chyby pri podaní daňového priznania vo vlastnej réžii? Nesprávne alebo neskoré daňové priznanie môže viesť k penále a pokutám. Pokiaľ nám poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme, pripravíme vaše írske daňové priznanie a zabezpečíme, že je v súlade so smernicami daňového úradu. Ak hľadáte spoľahlivú a dostupnú službu pre daňové priznanie, taxback.com je pre vás tá pravá spoločnosť.