Otvoriť navigáciu

Mala by trvať asi    na dokončenie!

Preskúmanie daní pre platcov dane PAYE v UK

error image

Nie tak rýchlo!

Oops - niečo ste preskočili! Vyplňte to, aby sme mohli ísť ďalej!

Oops - zabudli ste vyplniť niektoré informácie a zadali {[field_name]} nesprávne. Prosím, opravte ich, aby sme mohli pokračovať!

Oops - použili ste nesprávny formát pre {[field_name]}. Prosím zadajte {[field_name]} v požadovanom formáte, aby sme mohli pokračovať!

Oops - uviedli ste iné ako latinské znaky v položke {[field_name]}. Prosím vyplňte položku {[field_name]} s anglickými znakmi aby sme mohli pokračovať!

Empty fields:

  Zdaňovacie obdobie, za ktoré si prajete podať žiadosť*

O vrátenie daní si môžte žiadať za posledné 4 roky - vrátane aktuálneho daňového roku. O dane za aktuálny daňový rok 2021/22 sa môžte žiadať, ak ste opustili krajinu a neplánujete sa vrátiť spätne do apríla 2022.

  Požiadali ste v minulosti/obdržali ste refundáciu za niektoré z uvedených zdaňovacích období?*

  Za ktoré zdaňovacie obdobie? Akú sumu ste obdržali?

Vaše kontaktné údaje

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Ste ženatý/vydatá?*

 • calendar valid

Dotazník ohľadom rezidencie

 • calendar valid

  Opustili ste UK?*

 • calendar valid

  Plánujete sa vrátiť do veľkej Británie?*

 • valid

  Sprevádzal/a vás v UK manžel/ka, (registrovaný) partner/ka alebo deti mladšie ako 18 rokov?*

  Budete mať po vašom odchode príjem z UK?*

  Budete mať vy alebo manžel/ka bydlisko v UK v čase, ktorý budete tráviť v zahraničí?*

Sekcia o príjmoch

  Máte Vaše platobné dokumenty (P60, P45, záverečná výplatná páska, P11D)?

  Prosíme, nahrajte kópiu Vašich platobných dokumentov. Ešte ich nemáte? Nevadí! Stále môžete pokračovať vo vypĺňaní formulára. Náš tím s Vami bude v kontakte ohľadom chýbajúcich dokumentov.

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • valid

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Platili ste za nejaké pracovné nástroje, alebo predplatné?

  Pracovali ste niekedy z domu v dôsledku COVID-19?*

  Preplatil Vám zamestnávateľ niekedy náklady na prácu z domu?*

  Boli ste niekedy zaregistrovaný v UK ako živnostník? Podávali ste niekedy samostatne vyplnené daňové priznanie?*

  Využívali ste nejaké zamestnanecké benefity: napr. služobné auto, zdravotné poistenie/liečenie, príspevok na ubytovanie a pod.*

  Mali ste počas pobytu v UK aj iný zdroj príjmu (príspevok pre uchádzača o zamestnanie/živnosť/prenájom nehnuteľností/dôchodok/dividendy/príjem zo zahraničia)?*

  Dostávali ste vy alebo manžel/ka prídavky na dieťa počas predmetného zdaňovacieho obdobia?*

 • valid