Toggle

รายละเอียดของค่าบริการ

Taxback.com เสนอบริการที่ช่วยให้ท่านได้รับเงินภาษีคืนที่มีมูลค่าสูงสุดจากทั่วทุกมุมโลก เราการันตีได้ว่าท่านจะได้รับการคืนภาษีตามกฏหมายอย่างรวดเร็วที่สุด, ได้รับจำนวนเงินสูงที่สุด ซึ่งการบริการและค่าธรรมเนียมของเราจะรวมถึงรายการต่อไปนี้


การคำนวนการขอคืนภาษีเบื้องต้นฟรี ไม่ว่าท่านจะรับบริการจากทางออนไลน์, ทางอีเมลล์ หรือทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของเรา- และคุณอาจเลือกที่จะไม่ใช้บริการของเราารของเรา


เมื่อท่านส่งเอกสารและแบบฟอร์มภาษีที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว เราจะประเมินการคืนภาษีของท่านและดูว่าท่านยังต้องการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เช่น บริการการติดตามเรียกคืนเอกสาร หรือขอหมายเลขประกันสังคมชั่วคราว เพื่อใช้ในการขอคืนภาษี จากนั้นเราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารขอคืนภาษีเท่าใด เราจะคิดค่าธรรมเนียมจากท่านต่อเมื่อท่านได้รับเงินคืนจากสรรพากรแล้วเท่านั้น – ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ล่วงหน้าอย่างแน่นอน สำหรับบุคคลอื่น เราจะคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องก่อนส่งใบสมัครไปยังสำนักงานภาษี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของคุณจะอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด เมื่อคุณได้ลงทะเบียนสำหรับบริการของเรา


ค่าธรรมเนียมของเราอิงมาจากความจริงที่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นทางด้านภาษีอยู่ทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการยื่นขอภาษีคืนทุกๆครั้งถูกต้องตามกฏหมายตามกฏหมายภาษีและคุณจะได้รับเงินเป็นจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ การยื่นภาษีรายได้ของสหรัฐอเมริกาทุกๆ รายการจะถูกอนุมัติและส่งโดย ผู้ทำภาษีที่ได้รับอนุญาต (EA) และเช่นเดียวกันสำหรับตัวแทนภาษีของเราที่ได้รับการอนูญาตในออสเตรเลีย


ค่าธรรมเนียมในการบริการขอคืนภาษีทั้งหมดของเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นจากจำนวนเงินที่ได้รับคืน โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ


หากท่านกำลังยื่นขอคืนเงินภาษีส่วนบุคคล โปรดเลือกประเทศที่ท่านต้องการใช้บริการด้านภาษีเพื่อดูค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมของเราต่อประเทศภาษี

australia tax refund fees icon ออสเตรเลีย

การขอคืนภาษีออสเตรเลีย เรานำเสนอบริการที่หลากหลายและราคาจะขึ้นอยู่กับสถานะการอยู่อาศัยและระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับภาษี

ภาษีจำนวนน้อย: สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่พลเมือง สำหรับเงินคืนที่มีวัตถุประสงค์ด้านภาษีและเงินคืนที่ต่ำกว่า AU$150 ค่าธรรมเนียมจะเท่ากับ Au$87+ ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

พลเมืองของออสเตรเลีย: การขอคืนภาษีสำหรับพลเมืองของออสเตรเลีย เราคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ AU$99 (รวมภาษีแล้ว)

ผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียที่มีสิทธิทางภาษี: สำหรับผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียที่มีสิทธิทางภาษี เราคิดค่าธรรมเนียมต่อปีเป็น 9% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้รับการอนุมัติจากสรรพากร โดยคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ $99 + ภาษี

Early Assessment: หากท่านเดินทางออกจากออสเตรเลียแล้วและต้องการยื่นเรื่องขอคืนภาษีก่อนสิ้นสุดปีภาษี ค่าธรรมเนียมสำหรับการประเมินขั้นต้นของเราต่อปีคือ 9% + ค่าธรรเนียมการดำเนินการของเงินคืนที่ได้รับ โดยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ $99 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

Superannuation Refunds: หากท่านเดินทางออกจากออสเตรเลียเป็นการถาวร เราสามารถช่วยท่านจัดการเกี่ยวกับ superannuation ของท่านได้ และค่าธรรมเนียมสำหรับบริการดังกล่าวคือ 20% + ภาษี จากจำนวนภาษีทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจากสรรพากร สำหรับจำนวนภาษีที่ต่ำกว่า AUD$1000 จะอยู่ภายใต้ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

หากท่านต้องการให้เรายื่นอุทธรณ์เพื่อแก้ไขจำนวนภาษีของท่าน ค่าธรรมเนียมของเราสำหรับเอกสารเพื่อการอุทธรณ์คือ 25% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้รับทั้งหมด โดยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ $250 + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้รับอนุมัติจากสรรพากร สำหรับการยื่นเพื่อแก้ไขจำนวนภาษีแบบอิเล็คทรอนิค ค่าธรรมเนียมคือ 15% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้รับอนุมัติจากสรรพากร โดยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ $200 + ภาษี

ค่าธรรมเนียมสำหรับปีภาษีก่อนหน้าอาจมีความแตกต่าง ดังนั้นหากท่านจะสมัครขอคืนภาษีตั้งแต่ก่อนปี 2012 พูดคุยออนไลน์ที่นี่ เพื่อค้นหาเกี่ยวกับกรณีเฉพาะ

หากท่านต้องการให้เราติดตามเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่อเอกสารอยู่ที่AU$40 + ภาษี

The Average Tax Refund Down Under is AU$2,600

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
belgium tax refund fees icon ประเทศเบลเยี่ยม

สำหรับการยื่นภาษีจากเบลเยี่ยม เราคิดค่าบริการต่อปีภาษี 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่คิดได้ทั้งหมดโดยทางสรรพากรที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €62.50 + ภาษี

The average tax refund from Belgium is €2,300

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
canada tax refund fees icon แคนาดา

การยื่นภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติแคนาดา

สำหรับภาษีแคนาดาเราคิดค่าธรรมเนียมต่อปีเป็น 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ $62.50 + ภาษี

บริการภาษีแคนาดาสำหรับชาวแคนาดา

ต้องชำระค่าธรรมเนียมหน้างานและอาจต้องเสียค่าดำเนินการเพิ่มเติมหากการขอคืนภาษีมีขั้นตอนที่ซับซ้อน

บริการคืนภาษี ผู้สมัครเดี่ยว ผู้สมัครรร่วม
บริการพื้นฐาน (T4s สำหรับพนักงาน 3 คนขึ้นไปต่อปี การชำระเงินให้กับแผน RRSP และค่าใช้จ่ายพื้นฐาน- ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน (T2202 และ T2200) บริจาคเพื่อการกุศล กู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษา) $85 $135
บริการขั้นสูง (คุณสมบัติทั่วไป + การจ้างงานสำหรับพนักงาน 3 คนขึ้นไป (ไม่รวมรายได้จากการทำธุรกิจด้วยตนเอง) รายได้อื่นจากแหล่งเงินที่แคนาดา (ยกเว้นรายได้จากการลงทุนและจากการเช่า) พึ่งพาอาศัยคนอื่น) $125 $210
บริการขั้นสูง + ทำธุรกิจด้วยตนเอง $150 $270
รายได้จากการลงทุน + การเช่า $300 n/a

หากคุณอยากได้บริการกู้คืนเอกสารสำหรับการยื่นขอคืนภาษีของแคนาดา ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการอยู่ที่ CA$20 ดอลลาร์แคนาดา + ค่าดำเนินการต่อเอกสาร ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นจำนวน CA$20 ดอลลาร์แคนาดา + คิดค่าดำเนินการสำหรับใบเสร็จเกิน 20 ใบ

The average Canadian tax refund is $998

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
denmark tax refund fees icon เดนมาร์ก

สำหรับการยื่นภาษีจากเดนมาร์ก เราคิดค่าบริการต่อปีภาษี 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่คิดได้ทั้งหมดโดยทางสรรพากรที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €62.50 + ภาษีต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

The average Danish tax refund is €1,200

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
germany tax refund fees icon เยอรมนี

สำหรับการยื่นขอคืนภาษีเงินได้และเงินบำนาญจากประเทศเยอรมันนี เราคิดค่าบริการต่อปีภาษี 16.5% จากจำนวนภาษีที่คิดได้ทั้งหมดโดยทางสรรพากรบวกค่าดำเนินการ โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €50 + ต่าดำเนินการ สำหรับการคืนเงินน้อยกว่า €300

สำหรับบริการเกี่ยวกับ Kindergeld (สิทธิประโยชน์ด้านการดูแลเด็ก) เราคิดค่าบริการ €150*

สำหรับบริการเกี่ยวกับ U1 เราคิดค่าบริการ €48*

* ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

ค่าเฉลี่ยของการขอคืนภาษีของเยอรมันเคือ €1,020

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
holland tax refund fees icon ประเทศฮอลแลนด์

สำหรับการยื่นภาษีจากฮอลแลนด์ เราคิดค่าบริการต่อปีภาษี 16.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่คิดได้ทั้งหมดโดยทางสรรพากรที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €50 + ภาษีต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วง

The average Dutch tax refund is €910

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
ireland tax refund fees icon ไอร์แลนด์

สำหรับการคืนภาษีเงินได้จาก PAYE จากประเทศไอร์แลนด์ Taxback.com จะคิดค่าธรรมเนียมต่อปีภาษี 10% + ค่าบริหารจัดการ ของยอดเงินที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าดำเนินการขั้นต่ำ €40+ ค่าบริหารจัดการ

กรณีที่มีการคืนเงินในยอดต่ำกว่า €96 Taxback.com จะคิดค่าบริการ 50% ของยอดที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

*ในกรณีที่ซับซ้อนจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมเป็นเงิน €30 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: - การขอคืนเงินจากบำนาญ- การขอคืนจากค่าใช้จ่ายในการทำงานที่บ้าน- การขอคืนจากการคุ้มครองรายได้ต่อเนื่อง- การขอคืนเงินในปีที่มีการแยกทาง- การขอคืนเงินในปีที่สูญเสียคู่สมรส- หากคุณได้รับการสุ่มเลือกจากกรมสรรพากรให้กรอกแบบฟอร์ม 12- หากคุณได้รับรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีอื่นๆ แต่ยังไม่ถือเป็นบุคคลที่ต้องชำระภาษี- อื่นๆ

บริการประเมินภาษีด้วยตนเองช่วยประหยัดเวลาและค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระแบบตายตัว แพ็คเกจค่าบริการจะคิดตามความซับซ้อนของสถานการณ์และภาระด้านภาษีของคุณเอง ค่าธรรมเนียมของเราเริ่มต้นที่ €286 หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูลเพื่อประเมินภาษีด้วยตนเอง ติดต่อ Taxback.com ได้เลยวันนี้ เพื่อให้สมาชิกทีม Kilkenny ช่วยให้คุณเริ่มใช้งานได้

ค่ารักษาเงินสะสม

เงินสะสมหมายถึงยอดเงินในเครดิตของลูกค้าหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมด รวมถึงเงินอื่นๆ ที่ได้รับมาแทนลูกค้าและมีการเก็บรักษาไว้ในบัญชีธนาคารของ Taxback.com ซึ่ง Taxback.com จะเก็บค่าธรรมเนียม €5 ต่อเดือนเพื่อเก็บรักษาเงินสะสมนั้น โดยค่าบริการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นหลังจาก Taxback.com ได้พยายามส่งอีเมลสี่ฉบับและโทรศัพท์ติดต่อสองครั้งไปยังอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และลูกค้าไม่มีการตอบกลับหา Taxback.com ภายในระยะเวลานั้น หรือลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องแก่ Taxback.com เพื่อให้สามารถคืนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ในเวลาที่เหมาะสม ค่าธรรมเนียม €5 ที่เรียกเก็บเพื่อรักษาเงินสะสมจะมีการเรียกเก็บทุกเดือนนับจากนั้น จนกว่าลูกค้าจะให้ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องแก่ Taxback.com หรือยอดเงินดังกล่าวจะลดลงจนเหลือศูนย์ ไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน

หากหลังจาก 3 ปีแล้ว ยังมียอดเงินเหลืออยู่และลูกค้าไม่มีการติดต่อ Taxback.com หรือไม่สามารถให้ข้อมูลธนาคารที่ถูกต้องเพื่อให้ Taxback.com สามารถคืนเงินดังกล่าวให้ลูกค้า และยอดเงินที่เหลือมีมูลค่าน้อยกว่า €200 ยอดที่เหลือของเงินสะสมนั้นจะถูกเรียกเก็บค่าจัดการเพิ่มเติม หากยอดเงินที่ต้องส่งคืนมีมูลค่ามากกว่า €200 Taxback.com เรียกเก็บค่าบริการเป็นเงิน €200 ทุกปีนับจากนั้น นอกเหนือจากค่าเก็บรักษาเงินรายเดือนที่เรียกเก็บอยู่แล้ว จนกว่าลูกค้าจะให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง หรือยอดเงินจะลดลงจนเหลือศูนย์ ไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน

กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะรับยอดเงินคงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมด หรือให้ข้อมูลติดต่อที่ไม่ถูกต้อง หรือปฏิเสธการติดต่อไม่ว่าจะทางอีเมลหรือโทรศัพท์ จะมีการคิดค่าบริการ €5 ต่อเดือนนับจากนั้น จนกว่าลูกค้าจะให้ข้อมูลธนาคารที่เกี่ยวข้องแก่ Taxback.com หรือยอดเงินคงเหลือลดลงจนเหลือศูนย์ ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นก่อน

We provide both Irish tax refund and tax return filing services

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
japan tax refund fees icon ญี่ปุ่น

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้จากญี่ปุ่น เราคิดค่าบริการ 20% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ 7171 เยน + ภาษี

สำหรับการยื่นภาษีบำนาญเราคิดค่าบริการ 20% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ 10757 เยน + ภาษี

We provide income tax and pension refunds from Japan

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
luxembourg tax refund fees icon ประเทศลักเซมเบิร์ก

สำหรับการยื่นภาษีจากลักเซมเบิร์ก เราคิดค่าบริการ 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €62.50 + ภาษีต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วง

The average tax refund from Luxembourg is €1,109

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
new zealand tax refund fees icon นิวซีแลนด์

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้จากนิวซีแลนด์ เราคิดค่าบริการ 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ NZ$62 + ภาษี

ค่าธรรมเนียมสำหรับปีภาษีที่ผ่านๆมาอาจต่างกันออกไป ดังนั้นท่านที่ต้องการยื่นภาษีย้อนหลังไปก่อนปี 2008 กรุณาติดต่อระบบพูดคุยออนไลน์ของเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าท่านต้องการให้เราติดตามเอกสาร จะมีค่าธรรมเนียม NZ$30 + ภาษีต่อหนึ่งเอกสาร

If you worked in New Zealand you could be due  a tax refund

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
uk tax refund fees icon สหราชอาณาจักรอังกฤษ

บริการยื่นภาษีการประเมินตนเองของสหราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียมการเตรียมยื่นภาษีของเรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่คุณครบกำหนดการชำระคืนภาษี ค่าธรรมเนียมของเราจะเท่ากับ 11% และเพิ่มค่าธรมเนียมการดำเนินการสำหรับการชำระคืนภาษีตามที่คาดคะเนไว้ ทั้งนี ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจะเท่ากับ £265
 • ในกรณีที่คุณยังไม่ครบกำหนดการชำระคืนภาษีจาก HMRC หรือคุณมีหนี้ภาษีสำหรับปีดังกล่าว โครงสร้างการคิดค่าธรรมเนียมแบบคงที่ของเราจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของเราเท่ากับ £265 โดยส่วนนี้จะครอบคลุมถึงการเตรียมการยื่นภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับเงินได้จากธุรกิจหรือเงินได้จากทรัพย์สิน

ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บเงินจำนวน £50 เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมพื้นฐานดังกล่าว ในกรณีที่มีกำหนดเวลาเร่งด่วน

กรณีที่ซับซ้อน

นอกเหนือจากโครงสร้างการคิดค่าธรรมเนียมแบบตายตัวของเราแล้ว หากธุรกรรมทางภาษีของคุณมีความซับซ้อน (เช่น หากคุณมีแหล่งเงินได้และเงินช่วยเหลือสมทบจากต่างประเทศ โปรดแสดงรายการหรือแจ้งปัญหาเรื่องถิ่นที่อยู่ที่ซับซ้อน) หรือคุณได้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ใดๆ ที่มีค่าธรรมเนียมในปีที่มีภาษีจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมของเราจะคิดตามเวลาที่เราใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการยื่นภาษี ในกรณีส่วนใหญ่ ค่าธรรมเนียมจะไม่มากกว่า £400 เราจะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในนามของคุณ และเราจะพยายามระบุค่าธรรมเนียมดังกล่าวใดๆ ก็ตาม ขณะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดภาษีของคุณในระยะเริ่มแรก

ค่าธรรมเนียมการยื่นภาษีครอบคลุมถึงการดำเนินการในส่วนใดบ้าง

 • การกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีการประเมินตัวเองที่สำคัญ
 • การกรอกข้อมูลในหน้าข้อมูลเสริมทั้งหมดที่จำเป็น
 • การคำนวณหนี้ภาษีหรือการชำระคืนภาษีของคุณ
 • การส่งแบบคำขอยื่นภาษีไปยังกรมศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักร (HM)

การดำเนินการใดบ้างที่ไม่ครอบคลุมในค่าธรรมเนียมการยื่นภาษีนี้

 • การรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก
 • การจัดการข้อมูลสนับสนุน เช่น ใบเสร็จรับเงินต่างๆ
 • การให้คำแนะนำด้านการวางแผนและภาษี
 • การรับมือกับข้อสอบถามเกี่ยวกับรายได้ทางสรรพากร

สำหรับการยื่นภาษีของ PAYE และชาวเรือของสหราชอาณาจักร เราจะคิดค่าธรรมเนียม 11% + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการจากเงินคืนภาษีที่ได้รับ ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินขั้นต่ำ £50 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

ในกรณีที่ พนักงาน CIS จำเป็นต้องส่งแบบคำขอยื่นภาษีเพื่อให้ได้รับเงินคืนภาษีใดๆ เราจะคิดค่าธรรมเนียม 11% + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการจากเงินคืนภาษีที่ได้รับ ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินขั้นต่ำ £265

ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณร้องขอในการรับเงินคืนภาษีของคุณ หากคุณต้องการรับบริการนำเอกสารคืนสำหรับการคืนเงินภาษีในสหราชอาณาจักรของคุณ ค่าธรรมเนียมของเราสำหรับการให้บริการนี้ คือ £20 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับเอกสารแต่ละรายการ

The average UK tax rebate is £963

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
usa tax refund fees icon ประเทศสหรัฐอเมริกา

For US Federal tax returns we charge $120 + handling fee

Add in a State tax return for $60 + handling fee.

For a state tax return on its own we charge $100 + handling fee.

FICA

From IRS - $150 plus handling fee ($180)

US residents for tax purposes

For US resident for tax purposes our fees structure is as follows:

US Federal return that includes the basic form 1040 without additional schedules and forms - $200 + handling fee.

Additional schedules – for full details click here.

Expatriates (handling fee included)

Basic Expatriate return - $500

Complex Expatriate return - $650

Expatriate State return - $100

For additional schedules please click here.

Rental Income Return

This is a complete service covering the necessary federal tax return and annexes (single owner – 1 property), and includes a detailed review of all supporting documents - $400

State Income tax return - $100

Additional property (this fee is due for second and each subsequent property) - $100

Additional Owner (this fee is due where there are multiple owners of a property and applies regardless of whether or not the owners are a married couple. This charge covers the preparation of the additional personal return due) - $180

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any once off fees and administrative fee and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Capital Gain Return

The price will be based on the complexity of the case - $600

Administrative fee (this fee is obligatory and due for each year of submission. It covers postage, phone calls, photocopying, etc.) - $20

Multiple years discount – 20%, available where returns for 2 or more tax years are required.

This discount is applicable to the annual fees excluding any one-off fees and administrative fee, and does not apply where other discounts/reductions have been granted.

Prices are based on provision of information in pre-agreed format - a surcharge of 20% may be applied for disorganized files.

Prices are based on provision of necessary backup documentation only - the inclusion of unnecessary documentation may result in the application of an additional charge.

Please note that fees are based on the complexity of your tax situation so if you have any additional requirements or need to avail of our advisory service, there may be an additional fee. A full quote will be given at the outset.

Our fee for organising an ITIN is $150 + handling fee. This fee is additional to other tax return services provided.

Our fee for organising an EIN is $200 and this fee is additional to other tax return services provided.

If you need us to file an amendment of your tax return, our fee is $200 + handling fee per tax return.

ค่าเฉลี่ยภาษีของสหรัฐอเมริกาคือ $800*

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!

Taxback.com ดูแลทั้งภาษีเงินได้และ super refunds

Man Picture

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำชองเราครอบคลุมการจัดการต่างๆที่ทำให้การยื่นภาษีของท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง:


 • CPA ของเราในสหรัฐ, ตัวแทนภาษีที่ได้รับมอบอำนาจในซิดนีย์ และทีมที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษีทั่วโลก
 • ฝ่ายบริการลูกค้า 24/7 ทางโทรศัพท์และ พูดคุยออนไลน์
 • บริการโทรและแฟ็กซ์ฟรี

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สมัครบริการติดตามเอกสาร(ตรวจสอบประเทศภาษีสำหรับรายละเอียด) และการขอ tax number (ตรวจสอบหมวด Tax Number ด้านล่างของหน้านี้).

ค่าธรรมเนียมบริการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล


บริการรีเคลมภาษีจากเงินปันผลมีค่าธรรมเนียม 15% ของจำนวนเงินคืน โดยค่าธรรมเนียมขั้น่ำคือ $75 ต่อการรีเคลมและต่อการตัดสินทางกฏหมาย เมื่อใดที่ประเทศภาษีอนุญาตให้ทำการเคลมหลายปีภาษีในหนึ่งแอพพลิเคชั่น, taxback.com จะทำให้ท่านมั่นใจและรีบดำเนินการเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

Girl Image

ค่าบริการสำหรับ Tax Number Service

ออสเตรเลีย


Tax File Number: สำหรับการขอ tax file number ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ AU$30 หรือ EUR 25 โดยเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนการยื่นเรื่องให้กับสรรพากร


Australian Business Number: สำหรับการขอ Australian business number ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ AU$100 หรือ EUR80 โดยเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนการยื่นเรื่องให้กับสรรพากร
แคนาดา


Social Insurance Number (SIN): สำหรับการขอ SIN ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ CA$10.00 โดยเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนให้แบบฟอร์มคำร้องขอ SIN กับลูกค้า


Individual Tax Number (ITN): สำหรับการขอ ITN ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ CA$30.00 โดยเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนการยื่นเรื่องให้กับสรรพากอเมริกา


Individual Tax Identification Number (ITIN): ค่าธรรมเนียมการจัดหา ITIN คือ $120.


Employer Identification Number (EIN): ค่าธรรมเนียมการจัดหาEIN คือ $200.