มีคำถามหรือไม่?
ทีมงานด้านภาษีทางออนไลน์ของเรามีความยินดีที่จะช่วยคุณเสมอ! แชทสดกับเราตอนนี้เลย

ความช่วยเหลือแบบสด
Toggle

รายละเอียดของค่าบริการ

Taxback.com เสนอบริการที่ช่วยให้ท่านได้รับเงินภาษีคืนที่มีมูลค่าสูงสุดจากทั่วทุกมุมโลก เราการันตีได้ว่าท่านจะได้รับการคืนภาษีตามกฏหมายอย่างรวดเร็วที่สุด, ได้รับจำนวนเงินสูงที่สุด ซึ่งการบริการและค่าธรรมเนียมของเราจะรวมถึงรายการต่อไปนี้


การคำนวนการขอคืนภาษีเบื้องต้นฟรี ไม่ว่าท่านจะรับบริการจากทางออนไลน์, ทางอีเมลล์ หรือทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของเรา- และยังไม่มีข้อผูกมัดในการใช้บริการของเรา


เมื่อท่านส่งเอกสารและแบบฟอร์มภาษีที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว เราจะประเมินการคืนภาษีของท่านและดูว่าท่านยังต้องการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เช่น บริการการติดตามเรียกคืนเอกสาร หรือขอหมายเลขประกันสังคมชั่วคราว เพื่อใช้ในการขอคืนภาษี จากนั้นเราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารขอคืนภาษีเท่าใด เราจะคิดค่าธรรมเนียมจากท่านต่อเมื่อท่านได้รับเงินคืนจากสรรพากรแล้วเท่านั้น – ดังนั้นท่านจึงไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ล่วงหน้าอย่างแน่นอน สำหรับบุคคลอื่น เราจะคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องก่อนส่งใบสมัครไปยังสำนักงานภาษี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของคุณจะอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด เมื่อคุณได้ลงทะเบียนสำหรับบริการของเรา


ค่าธรรมเนียมของเราอิงมาจากความจริงที่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นทางด้านภาษีอยู่ทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการยื่นขอภาษีคืนทุกๆครั้งถูกต้องตามกฏหมายตามกฏหมายภาษีและคุณจะได้รับเงินเป็นจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ การยื่นภาษีรายได้ของสหรัฐอเมริกาทุกๆ รายการจะถูกอนุมัติและส่งโดย ผู้ทำภาษีที่ได้รับอนุญาต (EA) และเช่นเดียวกันสำหรับตัวแทนภาษีของเราที่ได้รับการอนูญาตในออสเตรเลีย


ค่าธรรมเนียมในการบริการขอคืนภาษีทั้งหมดของเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นจากจำนวนเงินที่ได้รับคืน โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ


หากท่านกำลังยื่นขอคืนเงินภาษีส่วนบุคคล โปรดเลือกประเทศที่ท่านต้องการใช้บริการด้านภาษีเพื่อดูค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมของเราต่อประเทศภาษี

australia tax refund fees icon ออสเตรเลีย

การขอคืนภาษีออสเตรเลีย เรานำเสนอบริการที่หลากหลายและราคาจะขึ้นอยู่กับสถานะการอยู่อาศัยและระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับภาษี

ภาษีจำนวนน้อย: สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่พลเมือง สำหรับเงินคืนที่มีวัตถุประสงค์ด้านภาษีและเงินคืนที่ต่ำกว่า AU$150 ค่าธรรมเนียมจะเท่ากับ Au$87+ ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

พลเมืองของออสเตรเลีย: การขอคืนภาษีสำหรับพลเมืองของออสเตรเลีย เราคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ AU$99 (รวมภาษีแล้ว)

ผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียที่มีสิทธิทางภาษี: สำหรับผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียที่มีสิทธิทางภาษี เราคิดค่าธรรมเนียมต่อปีเป็น 9% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้รับการอนุมัติจากสรรพากร โดยคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ $99 + ภาษี

Early Assessment: หากท่านเดินทางออกจากออสเตรเลียแล้วและต้องการยื่นเรื่องขอคืนภาษีก่อนสิ้นสุดปีภาษี ค่าธรรมเนียมสำหรับการประเมินขั้นต้นของเราต่อปีคือ 9% + ค่าธรรเนียมการดำเนินการของเงินคืนที่ได้รับ โดยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ $99 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

Superannuation Refunds: หากท่านเดินทางออกจากออสเตรเลียเป็นการถาวร เราสามารถช่วยท่านจัดการเกี่ยวกับ superannuation ของท่านได้ และค่าธรรมเนียมสำหรับบริการดังกล่าวคือ 20% + ภาษี จากจำนวนภาษีทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจากสรรพากร สำหรับจำนวนภาษีที่ต่ำกว่า AUD$1000 จะอยู่ภายใต้ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

หากท่านต้องการให้เรายื่นอุทธรณ์เพื่อแก้ไขจำนวนภาษีของท่าน ค่าธรรมเนียมของเราสำหรับเอกสารเพื่อการอุทธรณ์คือ 25% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้รับทั้งหมด โดยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ $250 + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้รับอนุมัติจากสรรพากร สำหรับการยื่นเพื่อแก้ไขจำนวนภาษีแบบอิเล็คทรอนิค ค่าธรรมเนียมคือ 15% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้รับอนุมัติจากสรรพากร โดยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ $200 + ภาษี

ค่าธรรมเนียมสำหรับปีภาษีก่อนหน้าอาจมีความแตกต่าง ดังนั้นหากท่านจะสมัครขอคืนภาษีตั้งแต่ก่อนปี 2012 พูดคุยออนไลน์ที่นี่ เพื่อค้นหาเกี่ยวกับกรณีเฉพาะ

หากท่านต้องการให้เราติดตามเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่อเอกสารอยู่ที่AU$40 + ภาษี

The Average Tax Refund Down Under is AU$2600

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
austria tax refund fees icon ออสเตรีย

สำหรับการยื่นภาษีจากออสเตรีย เราคิดค่าบริการต่อปีภาษี 16.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่คิดได้ทั้งหมดโดยทางสรรพากรที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €50 + ภาษี

It's free to get an Austrian tax refund estimation

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
belgium tax refund fees icon ประเทศเบลเยี่ยม

สำหรับการยื่นภาษีจากเบลเยี่ยม เราคิดค่าบริการต่อปีภาษี 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่คิดได้ทั้งหมดโดยทางสรรพากรที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €62.50 + ภาษี

The average tax refund from Belgium is €2300

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
canada tax refund fees icon แคนาดา

การยื่นภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติแคนาดา

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ท่านไม่จำเป็นต้องควักกระเป๋าเพราะเราจะเก็บค่าธรรมเนียมต่อเมื่อได้รับภาษีจากสรรพากรแล้วเท่านั้น

สำหรับภาษีแคนาดาเราคิดค่าธรรมเนียมต่อปีเป็น 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ $62.50 + ภาษี

บริการภาษีแคนาดาสำหรับชาวแคนาดา

ต้องชำระค่าธรรมเนียมหน้างานและอาจต้องเสียค่าดำเนินการเพิ่มเติมหากการขอคืนภาษีมีขั้นตอนที่ซับซ้อน

บริการคืนภาษี ผู้สมัครเดี่ยว ผู้สมัครรร่วม
บริการพื้นฐาน (T4s สำหรับพนักงาน 3 คนขึ้นไปต่อปี การชำระเงินให้กับแผน RRSP และค่าใช้จ่ายพื้นฐาน- ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน (T2202 และ T2200) บริจาคเพื่อการกุศล กู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษา) $85 $135
บริการขั้นสูง (คุณสมบัติทั่วไป + การจ้างงานสำหรับพนักงาน 3 คนขึ้นไป (ไม่รวมรายได้จากการทำธุรกิจด้วยตนเอง) รายได้อื่นจากแหล่งเงินที่แคนาดา (ยกเว้นรายได้จากการลงทุนและจากการเช่า) พึ่งพาอาศัยคนอื่น) $125 $210
บริการขั้นสูง + ทำธุรกิจด้วยตนเอง $150 $270
รายได้จากการลงทุน + การเช่า $300 n/a

หากคุณอยากได้บริการกู้คืนเอกสารสำหรับการยื่นขอคืนภาษีของแคนาดา ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการอยู่ที่ CA$20 ดอลลาร์แคนาดา + ค่าดำเนินการต่อเอกสาร ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นจำนวน CA$20 ดอลลาร์แคนาดา + คิดค่าดำเนินการสำหรับใบเสร็จเกิน 20 ใบ

The average Canadian tax refund is $998

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
denmark tax refund fees icon เดนมาร์ก

สำหรับการยื่นภาษีจากเดนมาร์ก เราคิดค่าบริการต่อปีภาษี 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่คิดได้ทั้งหมดโดยทางสรรพากรที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €62.50 + ภาษี

The average Danish tax refund is €1200

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
germany tax refund fees icon เยอรมนี

สำหรับการยื่นขอคืนภาษีเงินได้และเงินบำนาญจากประเทศเยอรมันนี เราคิดค่าบริการต่อปีภาษี 16.5% จากจำนวนภาษีที่คิดได้ทั้งหมดโดยทางสรรพากรบวกค่าดำเนินการ โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €50 + ต่าดำเนินการ

สำหรับบริการเกี่ยวกับ Kindergeld (สิทธิประโยชน์ด้านการดูแลเด็ก) เราคิดค่าบริการ €150*

สำหรับบริการเกี่ยวกับ U1 เราคิดค่าบริการ €48*

* ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

ค่าเฉลี่ยของการขอคืนภาษีของเยอรมันเคือ €1020

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
holland tax refund fees icon ประเทศฮอลแลนด์

สำหรับการยื่นภาษีจากฮอลแลนด์ เราคิดค่าบริการต่อปีภาษี 16.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่คิดได้ทั้งหมดโดยทางสรรพากรที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €50 + ภาษี

The average Dutch tax refund is €850

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
ireland tax refund fees icon ไอร์แลนด์

สำหรับภาษีรายได้ PAYE จากไอร์แลนด์ เราคิดค่าธรรมเนียมต่อปีเป็น 10% + ภาษี จากจำนวนภาษีทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจากสรรพากร โดยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ €40+ ภาษี

บริการภาษี self-assessed ของ taxback.com นำเสนอกระบวนการที่สมบูรณ์ด้วยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ แพคเกจของเราถูกตั้งราคาไปตามความซับซ้อนของกรณี โดยเริ่มเพียง €239 ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับความโปร่งใสของราคาตั้งแต่เริ่มแรก ติดต่อ ทีม self-assessed ของเราใน Kilkenny วันนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับภาษี self-assessed <าษี

หากท่านต้องการให้เราเป็นผู้ติดตามเอกสาร จะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่อเอกสารคือ €15 + ภาษี

We provide both Irish tax refund and tax return filing services

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
japan tax refund fees icon ญี่ปุ่น

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้จากญี่ปุ่น เราคิดค่าบริการ 20% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ 7171 เยน + ภาษี

สำหรับการยื่นภาษีบำนาญเราคิดค่าบริการ 20% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ 10757 เยน + ภาษี

We provide income tax and pension refunds from Japan

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
luxembourg tax refund fees icon ประเทศลักเซมเบิร์ก

สำหรับการยื่นภาษีจากลักเซมเบิร์ก เราคิดค่าบริการ 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ €62.50 + ภาษี

The average tax refund from Luxembourg is €200

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
new zealand tax refund fees icon นิวซีแลนด์

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้จากนิวซีแลนด์ เราคิดค่าบริการ 12.5% + ภาษี จากจำนวนภาษีที่ได้ทั้งหมด โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ NZ$62 + ภาษี

ค่าธรรมเนียมสำหรับปีภาษีที่ผ่านๆมาอาจต่างกันออกไป ดังนั้นท่านที่ต้องการยื่นภาษีย้อนหลังไปก่อนปี 2008 กรุณาติดต่อระบบพูดคุยออนไลน์ของเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าท่านต้องการให้เราติดตามเอกสาร จะมีค่าธรรมเนียม NZ$30 + ภาษีต่อหนึ่งเอกสาร

If you worked in New Zealand you could be due  a tax refund

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
uk tax refund fees icon สหราชอาณาจักรอังกฤษ

บริการยื่นภาษีการประเมินตนเองของสหราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียมการเตรียมยื่นภาษีของเรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ในกรณีที่คุณครบกำหนดการชำระคืนภาษี ค่าธรรมเนียมของเราจะเท่ากับ 11% และเพิ่มค่าธรมเนียมการดำเนินการสำหรับการชำระคืนภาษีตามที่คาดคะเนไว้ ทั้งนี ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจะเท่ากับ £265
 • ในกรณีที่คุณยังไม่ครบกำหนดการชำระคืนภาษีจาก HMRC หรือคุณมีหนี้ภาษีสำหรับปีดังกล่าว โครงสร้างการคิดค่าธรรมเนียมแบบคงที่ของเราจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของเราเท่ากับ £265 โดยส่วนนี้จะครอบคลุมถึงการเตรียมการยื่นภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับเงินได้จากธุรกิจหรือเงินได้จากทรัพย์สิน

ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บเงินจำนวน £50 เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมพื้นฐานดังกล่าว ในกรณีที่มีกำหนดเวลาเร่งด่วน

กรณีที่ซับซ้อน

นอกเหนือจากโครงสร้างการคิดค่าธรรมเนียมแบบตายตัวของเราแล้ว หากธุรกรรมทางภาษีของคุณมีความซับซ้อน (เช่น หากคุณมีแหล่งเงินได้และเงินช่วยเหลือสมทบจากต่างประเทศ โปรดแสดงรายการหรือแจ้งปัญหาเรื่องถิ่นที่อยู่ที่ซับซ้อน) หรือคุณได้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ใดๆ ที่มีค่าธรรมเนียมในปีที่มีภาษีจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมของเราจะคิดตามเวลาที่เราใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการยื่นภาษี ในกรณีส่วนใหญ่ ค่าธรรมเนียมจะไม่มากกว่า £400 เราจะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในนามของคุณ และเราจะพยายามระบุค่าธรรมเนียมดังกล่าวใดๆ ก็ตาม ขณะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดภาษีของคุณในระยะเริ่มแรก

ค่าธรรมเนียมการยื่นภาษีครอบคลุมถึงการดำเนินการในส่วนใดบ้าง

 • การกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษีการประเมินตัวเองที่สำคัญ
 • การกรอกข้อมูลในหน้าข้อมูลเสริมทั้งหมดที่จำเป็น
 • การคำนวณหนี้ภาษีหรือการชำระคืนภาษีของคุณ
 • การส่งแบบคำขอยื่นภาษีไปยังกรมศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักร (HM)

การดำเนินการใดบ้างที่ไม่ครอบคลุมในค่าธรรมเนียมการยื่นภาษีนี้

 • การรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก
 • การจัดการข้อมูลสนับสนุน เช่น ใบเสร็จรับเงินต่างๆ
 • การให้คำแนะนำด้านการวางแผนและภาษี
 • การรับมือกับข้อสอบถามเกี่ยวกับรายได้ทางสรรพากร

สำหรับการยื่นภาษีของ PAYE และชาวเรือของสหราชอาณาจักร เราจะคิดค่าธรรมเนียม 11% + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการจากเงินคืนภาษีที่ได้รับ ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินขั้นต่ำ £50 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

ในกรณีที่ พนักงาน CIS จำเป็นต้องส่งแบบคำขอยื่นภาษีเพื่อให้ได้รับเงินคืนภาษีใดๆ เราจะคิดค่าธรรมเนียม 11% + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการจากเงินคืนภาษีที่ได้รับ ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินขั้นต่ำ £265

ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณร้องขอในการรับเงินคืนภาษีของคุณ หากคุณต้องการรับบริการนำเอกสารคืนสำหรับการคืนเงินภาษีในสหราชอาณาจักรของคุณ ค่าธรรมเนียมของเราสำหรับการให้บริการนี้ คือ £20 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับเอกสารแต่ละรายการ

The average UK tax rebate is £963

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!
usa tax refund fees icon ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับการคืนภาษีของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเราคิดเป็นจำนวน $60 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

เพิ่มเติมในการคืนภาษีของรัฐเป็นจำนวนเงิน $30 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

สำหรับการคืนภาษีของรัฐโดยตรง เราคิดเป็นจำนวน $50 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

หากท่านมีภาษีให้ขอคืนจากสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมค่าบริการดังกล่าว taxback.com สามารถลดค่าบริการลงได้เพื่อให้ท่านสามารถยื่นเรื่องขอคืนภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางสหรัฐอเมริกา

FICA

จาก นายจ้าง – $75 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับเงินคืนสูงสุด $375 สำหรับเงินคืนที่สูงกว่า $375 ค่าธรรมเนียมจะเท่ากับ 20% + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
จาก IRS - $100 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ($120)

ถ้าท่านต้องการใช้บริการติดตามเอกสารสำหรับการคืนภาษีของสหรัฐอเมริกาของเรา ค่าบริการคือ $25+ ค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับเอกสาร 1ใบ

สำหรับชนชาติอเมริกา เเละผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ (expat tax) ค่าบริการของเรามีดังต่อไปนี้:

- การคืนเงินภาษีชาวต่างชาติแบบเรียบง่าย - $300
- การคืนเงินภาษีชาวต่างชาติแบบซับซ้อน - $450
- การคืนภาษีเงินได้จากการเช่า - $400

กำหนดเวลาเพิ่มเติม – สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นขอคืนภาษีสหรัฐอเมริกา โปรดคลิก ที่นี่

กำหนดเวลา A - $30
กำหนดเวลา B - $30
กำหนดเวลา C - $100 ต่อฉบับ
กำหนดเวลา D - $50
กำหนดเวลา E - $100 ต่อฉบับ

ค่าบริการสำหรับการทำ ITIN คือ $120 เเละค่าบริการนี้รวมไปถึงทุกภาษีที่เราให้บริการได้

ค่าบริการสำหรับการทำ EIN คือ $200 เเละค่าบริการนี้รวมไปถึงทุกภาษีที่เราให้บริการได้

หากท่านต้องการให้เราช่วยยื่นเอกสารเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของท่าน ค่าธรรมเนียมของเราคือ $120 + ค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่อแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หนึ่งฉบับ

ค่าเฉลี่ยภาษีของสหรัฐอเมริกาคือ $800*

รับการประเมินราคาฟรีเดี๋ยวนี้!

Taxback.com ดูแลทั้งภาษีเงินได้และ super refunds

Man Picture

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำชองเราครอบคลุมการจัดการต่างๆที่ทำให้การยื่นภาษีของท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง:


 • CPA ของเราในสหรัฐ, ตัวแทนภาษีที่ได้รับมอบอำนาจในซิดนีย์ และทีมที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษีทั่วโลก
 • ฝ่ายบริการลูกค้า 24/7 ทางโทรศัพท์และ พูดคุยออนไลน์
 • บริการโทรและแฟ็กซ์ฟรี

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สมัครบริการติดตามเอกสาร(ตรวจสอบประเทศภาษีสำหรับรายละเอียด) และการขอ tax number (ตรวจสอบหมวด Tax Number ด้านล่างของหน้านี้).

ค่าธรรมเนียมบริการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล


บริการรีเคลมภาษีจากเงินปันผลมีค่าธรรมเนียม 15% ของจำนวนเงินคืน โดยค่าธรรมเนียมขั้น่ำคือ $75 ต่อการรีเคลมและต่อการตัดสินทางกฏหมาย เมื่อใดที่ประเทศภาษีอนุญาตให้ทำการเคลมหลายปีภาษีในหนึ่งแอพพลิเคชั่น, taxback.com จะทำให้ท่านมั่นใจและรีบดำเนินการเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

Girl Image

ค่าบริการสำหรับ Tax Number Service

ออสเตรเลีย


Tax File Number: สำหรับการขอ tax file number ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ AU$30 หรือ EUR 25 โดยเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนการยื่นเรื่องให้กับสรรพากร


Australian Business Number: สำหรับการขอ Australian business number ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ AU$100 หรือ EUR80 โดยเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนการยื่นเรื่องให้กับสรรพากร
แคนาดา


Social Insurance Number (SIN): สำหรับการขอ SIN ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ CA$10.00 โดยเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนให้แบบฟอร์มคำร้องขอ SIN กับลูกค้า


Individual Tax Number (ITN): สำหรับการขอ ITN ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ CA$30.00 โดยเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนการยื่นเรื่องให้กับสรรพากนิวซีแลนด์


IRD Number: สำหรับการขอ IRD number ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ NZD$20 หรือ €15 โดยเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนการยื่นเรื่องให้กับสรรพากร
อเมริกา


Individual Tax Identification Number (ITIN): ค่าธรรมเนียมการจัดหา ITIN คือ $120.


Employer Identification Number (EIN): ค่าธรรมเนียมการจัดหาEIN คือ $200.